Navigácia

Organizácia Akcie ŠKD - 1.polrok Akcie ŠKD - 2.polrok Výchovný program

Školský klub detí

Akcie ŠKD - 2.polrok

FEBRUÁR

Fašiangový karneval

Valentínska  šou

MAREC

Tvorivé dielne

Veľkonočná výstava

  APRÍL

Tvorivé dielne ŠKD

MÁJ

Športový olympiáda

Tvorivé dielne ku Dňu matiek

JÚN

Maľovaný chodník
 

Pozorko