• O škole

     • Rada školy

     • Predseda - zástupca rodičov: Mgr. Radoslav Hruška
      Podpredseda - pg. zam.:        Mgr. Zuzana Mozoliková
      Pedagogický zamestnanec:   Mgr. Monika Janíková
      Ostatní zamestnanci:            Zuzan Malovaníková
      Zástupcovia rodičov:              Mgr. Iveta Dybalová
                                                 Zuzana Stopková
                                                 Mgr. Alena Šupolová
      Zástup. zriaďovateľa:       MUDr. Viera Belková
                                                 Ing. Jana Majtanová
                                                 Ing. Martin Mravec
                                                 PaedDr. Eleonóra Nekorancová

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD