• Telesná a športová výchova: Web stránka

     • V dnešnej dobe, v ktorej našu mládež výrazne ovplyvňujú moderné výdobytky techniky, sa stáva pohyb luxusom. Jednou z priorít našej školy je viesť žiakov k aktívnemu spôsobu života. Aj preto sme tento rok opäť zrealizovali korčuliarsky kurz pre žiakov 5. ročníka. Tak trošku sme sa obávali, či sa prihlási dostatočný počet žiakov. Opak bol pravdou. Kurz sa uskutočnil opäť v MM aréne v Krásne nad Kysucou od 9. do 13. decembra 2019.
      Začiatky boli pre niektorých veľmi bojazlivé, ale postupom času sa osmelili. Neodradili ani viaceré pády. Naopak niektorí zvládali prvé korčuľovanie bravúrne, akoby sa s korčuľami narodili. Žiaci rýchlo napredovali pod vedením skúsených inštruktorov za pomoci vyučujúcich. Počas kurzu vládla neopakovateľná atmosféra plná zážitkov a vzniku nových priateľstiev. Nechýbali ani červené líčka a iskričky v očiach.
      Posledný deň kurzu bol zameraný na korčuliarske súťaže, v ktorých mali žiaci preukázať svoje pokroky. Za dobré výkony boli odmenení netradičnou čokoládovou medailou. Veríme, že sme u žiakov prebudili športového ducha a podporili ich zdravý životný štýl.
       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje