• Vlastiveda: Web stránka

     •  Práve štvrtok 31. januára 2 019 bol vyhlásený za magický a čarovný deň, pretože v našom meste Turzovka, ktoré leží na brehoch rieky Kysuca a je obklopené vrchmi Beskýd a Javorníkov, bolo možné nájsť ukrytý poklad nášho rodáka a zbojníka z Predmiera Tomáša Uhorčíka. Legenda hovorí, že poklad tu ukryl sám Uhorčík s Jánošíkom na začiatku 18. storočia. Malo k tomu dôjsť tesne pred ich úmrtím v roku 1713. K nájdeniu pokladu však bolo potrebné splniť niekoľko úloh, dostať tak indície a nájsť presné miesto, kde poklad leží. Inak by zostal naveky v podzemí mesta Turzovka. Prvá indícia bola svetluškám udelená za absolvovaný zbojnícky pochod na neďaleký vrch Bukovina. Po príchode do areálu školy nás čakal nielen uvarený detský punč, ale aj ohnisko, kde si prítomné svetlušky opekali svoje dobroty a zohrievali sa. K nájdeniu pokladu však viedlo ešte niekoľko úloh - vylúštenie zašifrovanej tajničky, nájdenie a správne zoradenie čarovných obrázkov, správne priradenie číslic a písmen a získanie nápovednej vety k nájdeniu pokladu. Indície láska, pokoj, osvetlenie, darčeky, ozdoby, za Uhorčíka sa to vešalo a veta Poklad je ukrytý v areáli školy  mali deti a ich rodičov naviesť na miesto, kde je poklad ukrytý. Tým miestom bol ihličnatý stromček, pod ktorým bol kufrík so zlatými dukátmi.   

      Úprimná vďaka patrí všetkým zúčastneným svetluškám (rodičom a deťom 3. A a 3. B z našej základnej školy) tejto krásnej a netradičnej akcie za vytvorenie príjemnej a tvorivej atmosféry.

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje