• Geografia: Web stránka

     • ŠKOLSKÉ KOLO
      Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží a olympiád. Nie je tomu inak ani na predmete geografia. Poznávanie našej planéty, získavanie vedomostí o neznámych krajinách či ľuďoch je určite veľmi zaujímavé. Aj naša vlasť oplýva mnohými krásami, ktoré sa učíme práve na hodinách geografie. Práca s mapou, atlasom, určovanie skutočných vzdialeností či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať nie jednej šikovnej hlavičke.
      Všetkým zúčastneným gratulujeme a postupujúcim do okresného kola v kategórií E – Petre Strýčkovej, Diane Heskovej Kristiánovi Dunajovi želáme veľa úspechov.
      A aké boli celkové výsledky v školskom kole?
       
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje