• Informatika: Web stránka

     • V týždni od 11. do 15. novembra sa uskutočnil trinásty ročník súťaže iBobor, ktorej  hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a analytické a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali 252 žiakov, teda takmer polovicu všetkých žiakov školy! Z každej triedy, na prvom / okrem prvého a druhého ročníka/ i druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v utorok kategória „drobcov“ – tretiaci, v stredu  kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“ – štvrtáci a piataci.
      Tretiaci riešili 9 úloh v čase 30 minút s maximálnym počtom bodov 72. Štvrtáci a piataci riešili 12 úloh v čase 30 minút a mohli získať maximálne 96 bodov. Šiestaci až deviataci riešili 15 úloh v čase 40 minút a mohli získať maximálne 80 bodov.
      Každý súťažiaci bol hneď po ukončení súťaže oboznámený s počtom bodov, ktoré získal. Úspešných riešiteľov bolo 101 žiakov, čo je 41% z celkovo 246 účastníkov. Niektorí zaregistrovaní žiaci sa súťaže z rôznych dôvodov zúčastniť nemohli.
      Celkovo sa najlepšími riešiteľmi stali:
      Za 3. ročník máme až piatich „top“ riešiteľov s plným bodovým ziskom a teda 100% úspešnosťou:
      DOMINIK KORČEK 3.A
      RÓBERT HORSKÝ 3.A
      KIARA ŠUSTEKOVÁ 3.B
      DÁVID TABAČÍK 3.C
      NATÁLIA OLŠAROVÁ 3.C
      Za 4. - 5. ročník je „top“ riešiteľom s plným bodovým ziskom CHRISTOPHER MATERANKA zo 4.A a za ročníky 6. – 9.  JÚLIA PAVLIŠINOVÁ zo 7.A, ktorá obhájila minuloročné víťazstvo v kategórii „kadetov“.
      Víťazi jednotlivých kategórií:
      „Drobci“: DOMINIK KORČEK 3.A, RÓBERT HORSKÝ 3.A, KIARA ŠUSTEKOVÁ 3.B, DÁVID TABAČÍK 3.C, NATÁLIA OLŠAROVÁ 3.C
      „Bobríci“: CHRISTOPHER MATERANKA 4.A
      „Benjamíni“: PAVLIŠINOVÁ JÚLIA 7.A
      „Kadeti“:       STRÝČKOVÁ PETRA 8.A

       

       

      Mgr. Branislav Večerík

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje