• Občianska náuka: Web stránka

     • Zážitkové učenie trochu ináč

      V rámci vyučovania občianskej náuky sa žiaci 8.A zúčastnili verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde v Čadci. Pred vstupom do priestorov súdu  musel každý žiak prejsť osobitnou kontrolou. Súdne pojednávanie bolo z oblasti trestného práva a prejednávalo  sa násilie medzi dvoma rodinami.

      Súdne konanie trvalo 3,5 hodiny, žiakov zaujal prísny a nekompromisný postoj sudcu k obžalovaným aj svedkom. Všetci museli dodržiavať poriadok, rozprávať len s povolením sudcu. Sudca spor vyhodnotil ako priestupok.

      Na nasledujúcej hodine OBN sme rozobrali súdne pojednávanie a vysvetlili sme si, aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom, ktorého spoločenská nebezpečnosť je nižšia ako pri trestnom čine.

      Žiaci si uvedomili, že demokracia neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme, ale musíme dodržiavať morálne zásady a zákony.

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje