• Náboženská výchova: Web stránka

     • V mesiaci október sa naši žiaci zapojili do zbierky použitých poštových známok pre misie.

      Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok pre pomoc misiám. Pýtate sa: Ako môže pomáhať zbieranie použitých poštových známok? Verte, že je to možné!
      Hovoria o tom mnohé listy z misií od misionárov, ktorí aj pomocou financií získaných predajom použitých poštových známok a pohľadníc s Božou pomocou zasýtili mnohých hladujúcich, potešili mnohých zarmútených a vyliečili mnohých chorých. Aj z takto získaných financií Katolícka cirkev v misiách priamo aj nepriamo pomáhala financovať výstavbu škôl, detských domovov, internátov a nemocníc, platila nákup liekov pre chorých, nákup stravy pre hladujúcich, nákup kníh a školských pomôcok chudobným žiakom v rozvojových krajinách a mnohé iné dobré diela. Známky boli odoslané na misijný sekretariát pallotínov  v Bratislave.

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje