• Úspechy školy

     • Šk.rok 2012 / 2013

     • Celoslovenská „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“      
      Ríša vedomostí a fantázie

      3.miesto

      Technická olympiáda - okresné kolo 
      1.miesto

      Jašíkove dni "O cenu Rudolfa Jašíka"
      Ocenení žiaci: Sarah Žuffová, Marek Nekoraník

      Celoslovenská vedomostná súťaž žiakov 3.-5. ročníka
      Titul Všetkovedko získali:
      3. miesto: Šimon Mekiňa, 4.C
      10.miesto: Adela Grečmalová, 4.B

      Dejepisná olympiáda - obvodné kolo
      kategória F (6.ročník): 4.miesto: Dávid Hranec
      kategória E (7.ročník): 1.miesto: Timotej Ponek
      kategória D (8.ročník): 3.miesto: Július Sabela
      kategória C (9.ročník): 2.miesto: Jana Matejíková, 4.miesto: Dávid Hrivík

      Biologická olympiáda - obvodné kolo
      kategória C: 5.miesto: Viktor Straka, 8.A

      Krása slova - spádové kolo
      poézia: 2.miesto: Dávid Janiš
                   2.miesto: Marek Nekoraník
      próza: 1.miesto: Valika Janešíková

      Krása slova - okresné kolo
      próza: 2.miesto: Valika Janešíková

      Vybíjaná dievčatá - obvodné kolo
      2.miesto

      Chemická olympiáda - obvodné kolo
      2.miesto: Michal Jančík
      5.miesto: Natália Hrancová

      Biblická olympiáda - dekanátne kolo
      4.miesto: Zuzana Vavricová, Erika Dodulíková, Juraj Gajdičiar - 5.A

      Olympiáda v nemeckom jazyku - obvodné kolo
      3.miesto: Dávid Cudrák, 8.C

      Pytagoriáda - obvodné kolo
      Úspešní riešitelia obvodného kola:

      3. ročník:
      3.miesto Milan Marcinek
      4.ročník:
      3.miesto Šimon Mekiňa
      5.miesto Maroš Kriščák
      5.ročník:
      3.miesto Marcus Pištek
      6.ročník:
      2.miesto Jakub Kubačák
      4.miesto Simona Žembová
      7.ročník:
      3.miesto Nikola Kozubová
      8.ročník:
      1.miesto Ladislav Dlhopolček

      Volejbal - obvodné kolo žiačok
      3. miesto

      Vybíjaná - obvodné kolo žiačok
      2. miesto

      Dejepisná olympiáda - krajské kolo
      kategória E (7.ročník)
      2.miesto: Jana Matejíková
      kategória C (9.ročník)
      3.miesto: Timotej Ponek

      Futbalový turnaj "O pohár riaditeľky CVČ"
      2.miesto Turzovka I.
      5.miesto Turzovka II.

      Malý futbal MC Donald cup - obvodné kolo
      4.miesto

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje