• O škole

     • Rada školy

     • Predseda - zástupca rodičov: Mgr. Radoslav Hruška
      Podpredseda - pg. zam.:        Mgr. Zuzana Mozoliková
      Pedagogický zamestnanec:   Mgr. Monika Janíková
      Ostatní zamestnanci:            Zuzan Malovaníková
      Zástupcovia rodičov:              Mgr. Iveta Dybalová
                                                 Zuzana Stopková
                                                 Mgr. Alena Šupolová
      Zástup. zriaďovateľa:       MUDr. Viera Belková
                                                 Ing. Jana Majtanová
                                                 Ing. Martin Mravec
                                                 PaedDr. Eleonóra Nekorancová

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice