• Úspechy školy

     • Šk.rok 2015 / 2016

     • Školský rok 2015 - 2016

      Pro Slavis - celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov s medzinárodnou účasťou
      2. miesto za školský časopis Čítanie pod lavicou

      Vybíjaná - okresné kolo 4. ročníkov
      3. miesto

      Šach
      Majstrovstvá okresu
      1. miesto: Eliška Macovčáková
      Majstrovstvá kraja
      8. miesto Eliška Machovčáková

      Technická olympiáda - okresné kolo
      Kategória družstiev: 5. miesto Jakub Kubačák, Adam Tomala
      Kategória jednotlivcov: 5. miesto Štefan Kulla

      Jašíkove dni - literárna súťaž
      Ocenené práce: Dávid Janiš, Ladislav Sivera, Radoslava Kozová
      Čestné uznanie: Veronika Szotkovská, Petra Kaduchová

      Kysucká diabolka - okresné kolo
      1. miesto družstvo chlapcov: Adrián Stuchlík, Andrej Šamaj, Adam Hranec
      Jednotlivci: 1.miesto: Andrej Šamaj
                         4.miesto: Adrián Stuchlík
                         6.miesto: Beáta Smažáková

      "Poznáváme své okolí" - medzinárodná súťaž
      kategória fotografie: 
      1.miesto: Samuel Staník
      2.miesto: Jakub Kubačák
      3.miesto: Milan Lašo
      kategória prezentácia: 1.miesto: Samuel Staník
      3.miesto: Adriána Vavricová

      Dejepisná olympiáda - okresné kolo
      kategória F (6.ročník)
      2.miesto: Dominik Andraško
      12.miesto: Petra Kaduchová
      kategória E (7.ročník)
      1.miesto: Andrej Škuta
      2.miesto: Šimon Mekiňa
      kategória D (8.ročník)
      9.miesto: Adrián Stuchlík
      13.miesto:Simona Bilská
      kategória C (9.ročník)
      2.miesto: Simona Žembová
      5.miesto: Natália Ponyiczká

      Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž
      Titul Všetkovedko získali:
      Ema Jančíková, Andrej Krišica, Júlia Pavlišinová, Juraj Korduliak,
      Laura Marcineková, Adam Stolárik, Barmora Barčáková, 
      Sofia Ševcová, Ivana Pavlišinová

      Chemická olympiáda - okresné kolo
      2.miesto: Tamara Rejdová
      4.miesto: Soňa Cholevová
      7.miesto: Samuel Skaličan
      9.miesto: Dávid Hranec
      10.miesto: Valéria Janešíková

      Vybíjaná
      obvodné kolo: 2.miesto
      okresné kolo: 4.miesto

      Krása slova - obvodné kolo
      I.kategória - próza: 2.miesto: Aneta Frollová
      II.kategória - próza: 1.miesto: Sabina Stuchlíková
      III.kategória - próza: 1.miesto: Tamara Rejdová
      II.kategória - poézia: 2.miesto: Kamila Kobolková
      III.kategória - poézia: 1.miesto: Laura Stuchlíková
                                         2.miesto: Tamara Dodeková

      Školské dni športu - celoštátne finále
      Kategória ABC futbalistu - žonglovanie s loptou
      účasť: Dominik Špulica

      Biologická olympiáda - okresné kolo
      kategória C (9.ročník)
      3.miesto: Samuel Skaličan
      4.miesto: Soňa Cholevová

      Krása slova - okresné kolo
      II.kategória - poézia: 2.miesto: Kamila Kobolková
      III.kategória - poézia: 1.miesto: Laura Gajdičiarová
                                         3.miesto: Tamara Dodeková
      II.kategória - próza: 2.miesro: Sabina Stuchlíková
      III.kategória - próza: 2.miesto Valéria Janešíková

      Slová, hra a my - okresné kolo
      1.miesto: Priatelia múz

      Literárna jar Ondreja Čiliaka - celoslovenská súťaž
      kategória próza
      1.miesto Zuzana Hlavačáková
      2.miesto: Ladislav Sivera

      Biblická olympiáda - okresné kolo
      4.miesto: Ivana Pavlišinová, Andrej Škuta, Ladislav Sivera

      Dôvera Cup - Futbal
      1.miesto - obvodové kolo
      3.miesto - okresné kolo

      Deň ľudovej rozprávky - celoslovenská literárna súťaž
      Alica Hrancová - najdlhší komiks
      Laura Marcineková - ocenený komiks 2. miesto

      Ochrana pred požiarmi očami detí
      okresné kolo výtvarnej súťaže
      3.miesto Milan Marcinek


       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje