• Úspechy školy

     • Šk.rok 2009 / 2010

     • Pro Slavis – celoslovenská súťaž školských časopisov
      Cena Matice slovenskej za školský časopis „Čítanie pod lavicou“

      Celoslovenská súťaž „O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
      6.miesto

      Fotosúťaž „Na brehu priezračnej Kysuce“
      3.miesto:  digitálny fotoklub

      Hľadáme najzaujímavejší školský časopis – okresná súťaž
      cena za najlepšie  obsahové a grafické spracovanie

      Jašíkove dni
      cena za báseň Lucie Pospíšilovej z 9.B „Kvitnúca jar“

      Fotosúťaž „Na brehu priezračnej Kysuce“
      3.miesto Digitálny fotoklub

      Všetkovedko
      celoslovenská vedomostná súťaž 3.-4. ročníkom
      6.miesto: Jakub Kopásek
      20.miesto: Simona Žembová
      30.miesto: Beáta Smažáková

      Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
      3.miesto: Lukáš Virec

      Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo
      2.miesto: Ľuboš Bernát

      Geografická olympiáda – okresné kolo
      1.miesto: Roman Chrenšť

      XVIII. ročník futbalového turnaja o pohár riaditeľky CVČ
      1.miesto

      Detský čin roka 2009
      ocenenie: Škola dobrých skutkov

      Prednes poézie a prózy – obvodové kolo
      1.miesto: Valéria Janešíková
      2.miesto: Miroslava Hutyrová

      Prednes poézie a prózy „Krása slova“ – okresné kolo
      3.miesto: Valéria Janešíková

      Basketbal dievčat – obvodové kolo
      3.miesto

      Basketbal chlapcov – obvodové kolo
      1.miesto

      Vybíjaná dievčatá – obvodové kolo
      2.miesto

      Basketbal chlapcov – okresné kolo
      2.miesto

      Basketbalová liga dievčat – obvodové kolo
      2.miesto

      Volejbal – okresné kolo
      2.miesto  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje