• Úspechy školy

     • Šk.rok 2017 / 2018

     • Predmet

      Názov súťaže

      Umiestnenie / mená žiakov

      DEJ

      Dejepisná olympiáda

      1. MIESTO Andrej Škuta – celoštátne kolo

      1. MIESTO krajské kolo

      1. MIESTO okresné kolo kategória C

      CHE

      Chemická olympiáda

      1., 5. a 6. MIESTO okresné kolo kategória D

       

      9. MIESTO krajské kolo

       

      TSV

      Vianočné plávanie

      okresné kolo

      1. MIESTO - Denisa Iványiová (25m voľný spôsob)

      2. MIESTO - Alexandra Stuchlíková (50m prsia)

      3. MIESTO - Štafeta 4 x 50m – ZŠ Turzovka

      5. MIESTO - Celkové poradie ZŠ Turzovka

      Stolný tenis

       okresné kolo

      5. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka

      Basketbal

      okresné kolo

      3. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka

      Stolný tenis

      okresné kolo

      5. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka

      Vybíjaná

      okresné kolo

      4. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka

      Atletika

      okresné kolo

      4. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka – dievčatá

      7. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka – chlapci

      Malý futbal

      okresné kolo

      1. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka

      MAT

      Matematická olympiáda

      okresné kolo

      3. MIESTO - Júlia Pavlišinová

      8. MIESTO - Ema Kopásková

      Pytagoriáda

      okresné kolo

      1. a 5. MIESTO - ZŠ TURZOVKA

      SJL

      O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

      celoslovenská súťaž

      8. MIESTO - ZŠ TURZOVKA

      PRO SLAVIS

      celoslovenská súťaž

      2. MIESTO - ZŠ TURZOVKA – školský časopis

      O cenu Rudolfa Jašíka

      ocenené práce: Dávid Janiš, Ladislav Sivera, Sabína Stuchlíková, Simona Barčáková, Dominik Andraško

      ANJ

      Olympiáda z ang.jazyka

      okresné kolo

      8. MIESTO - Viktor Nistler

      GEO

      Geografická olympiáda

      okresné kolo

      5. a 6. MIESTO - ZŠ TURZOVKA, kategória G

      NBV

      Biblická olympiáda

      okresné kolo

      2. MIESTO - ZŠ TURZOVKA

      VYV

      OCHRANÁRIK

       výtvarná súťaž

      okresné kolo

      3. MIESTO - Samuel Polák

      TCHV

      Technická olympiáda

       okresné kolo

      3. MIESTO - Beáta a Ingrid Matejíkové

      8. MIESTO - Šimon Mekiňa, Viktor Nistler

      1.st.

      VŠEDKOVEDKO

      6. MIESTO v rámci školy - Laura Marcineková

      11. MIESTO - Rebeca Chnúriková

      Zrýchlený šach

      okresné kolo

      1. MIESTO - Eliška Machovčáková

      2. MIESTO - zmiešané družstvo: E. Machovčáková, Š. Jozek

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje