• Úspechy školy

     • Šk.rok 2016 / 2017

     • Predmet

      Názov súťaže

      Umiestnenie / mená žiakov

      DEJ

      Dejepisná olympiáda

      okresné kolo

      1. MIESTO Andrej Škuta

      3. MIESTO Ivana Pavlišinová

      3. MIESTO Šimon Mekiňa

      3. MIESTO Henrik Bakajsa

      Dejepisná olympiáda

      krajské kolo

      4. MIESTO Andrej Škuta

      ANJ

      Olympiáda z ang.jazyka

      okresné kolo

      2. MIESTO Natália Malicherová

      SJL

      Vajanského Martin

      krajské kolo

      1. MIESTO divadlo poézie Priatelia Múz

      Slová, hra a my

      okresné kolo

      1. MIESTO divadlo poézie Priatelia Múz

      Literárne Topolčany

      celoslovenská súťaž

      3. MIESTOIngrid Matejíková (próza)

      Škultétyho rečňovanky

      celoslovenská súťaž

      ocenená práca : Natália Ponyiczká

      PRO SLAVIS

      celoslovenská súťaž

      1. MIESTO  – ZŠ TURZOVKA – školský časopis

      Inšpirácie spod Sitna

      Celoslovenská literárna súťaž spolku Živena

      3. MIESTODávid Janiš

      O cenu Rudolfa Jašíka

      ocenené práce : Dávid Janiš, Ladislav Sivera, Laura Marcineková, Adriána Rudinská

      čestné uznanie : Veronika Szotkovská

      Olympiáda zo SJL

      okresné kolo

      2. MIESTO – Miroslava Perďochová

      Krása slova

      obvodové kolo

      1. MIESTO J.  Pavlišinová (kategória I. - próza)

      1. MIESTO E. Sapietová (kategória III. - próza)

      1. MIESTO K. Kobolková (kategória II. – poézia)

      Krása slova

      okresné kolo

      1. MIESTO V. Szotkovská (kategória II. – poézia)

      2. MIESTO K. Kobolková (kategória II. – poézia)

      3. MIESTO J.  Pavlišinová (kategória I. - próza)

      3. MIESTO E. Sapietová (kategória III. - próza)

      MAT

      Matematická olympiáda

      okresné kolo

      3. MIESTOSimona Tkadlecová

      Klokanko

      celoslovenská súťaž

      1. MIESTOJúlia Pavlišinová

      Pytagoriáda

      okresné kolo

      1.MIESTO Júlia Pavlišinová

      3. MIESTO Laura Marcineková

      BIO

      Biologická olympiáda

      okresné kolo

      4.MIESTO Simona Hrancová

      TSV

      Vianočné plávanie

      okresné kolo

      2. MIESTO Adam Tomala (50m kraul)

      3. MIESTO Simona Barčáková (50m kraul)

      3. MIESTO celkové poradie ZŠ Turzovka

      Vybíjaná

      okresné kolo

      2. MIESTO družstvo ZŠ Turzovka

      Basketbal

      okresné kolo

      2. MIESTO družstvo ZŠ Turzovka

      Atletika

      okresné kolo

      4. MIESTO družstvo ZŠ Turzovka – dievčatá

      6. MIESTO družstvo ZŠ Turzovka – chlapci

      Volejbal

      okresné kolo

      1. MIESTO okresné kolo - ZŠ Turzovka

      5. MIESTO krajské kolo – ZŠ Turzovka

      Futsal

      1. MIESTO obvodové kolo - ZŠ Turzovka

      1. MIESTO okresné kolo – ZŠ Turzovka

      4. MIESTO krajské kolo – ZŠ Turzovka

      Školský pohár SFZ okresné kolo

      2. MIESTO - družstvo ZŠ Turzovka

      Coca cola cup futbal

      1. MIESTO I. kolo - ZŠ Turzovka

      1. MIESTO II. kolo – ZŠ Turzovka

      3. MIESTO III. kolo – ZŠ Turzovka

      INF

      Ibobor

      celoslovenská súťaž

      úspešní riešitelia – Alica Hrancová, Adam Tomala

      NBV

      Biblická olympiáda

      okresné kolo

      2. MIESTO - Ivana Pavlišinová, Dominik Andraško, Ladislav Sivera

      CHE

      Chemická olympiáda

      okresné kolo

      10. MIESTO – Erika Dodulíková

       

      TCHV

      Technická olympiáda

       okresné kolo

      7. MIESTORichard Mekiňa, Tomáš Hrubý

      1.st.

      VŠEDKOVEDKO

      14. MIESTO v rámci SR – Juraj Korduliak

      Regionálne majstrovstvá v šachu

      regionálne kolo

      1. MIESTO Eliška Machovčáková

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje