• Úspechy školy

     • Šk.rok 2007 / 2008

     • Celoslovenská výtvarná súťaž V krajine remesiel
      2.miesto: Soňa Svitková

      Celoslovenská „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
      5.miesto

      Jesenný volejbalový turnaj dievčat
      1.miesto: Turzovka A
      2. miesto: Turzovka B

      Pretek turistickej zdatnosti – okresné kolo
      1.miesto: A.Staníková, E.Malicherová
      2.miesto: M.Siváková, E.Hrčková
      3.miesto: V.Slovák

      Fotosúťaž Európskej rady – Fotografia očami detí
      1.miesto: Marta Poliaková

      Global Education Week
      1.miesto: Marta Poliaková - fotografia
      2.miesto: Kristína Trebulová, Katka Lacúchová, Petra Holenová

      Život online je v tvojich rukách – Európska súťaž UNICEF
      3.miesto: Denisa Bajaková

      Biblická olympiáda – dekanátne kolo
      1.miesto: Lenka Gajdičiarová, Dagmara Rejdíková, Ladislav Kontrik

      Matematická pytagoriáda – okresné kolo
      úspešní riešitelia: Kopičár, Virec, Hrancová, Chrenšť, Dlhopolček, Škor

      Matematická olympiáda – okresné kolo
      úspešný riešiteľ: Daniel Dlhopolček

      Spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline
      2.miesto: Ladislav Ševčík

      Dejepisná olympiáda kysuckých škôl
      1.miesto: Marek Hroš
      3.miesto: Lenka Gajdičiarová

      Futbal Jednota Cup – okresné kolo
      3.miesto: starší žiaci

      Plávanie – okresné kolo
      dve 1.miesta

      Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo

      4. miesto: Frederika Žuffová

       

      Cyklistika

      majster Slovenska: Jozef Bebčák

       

      Tenis – majstrovstvá Slovenska

      2.miesto: Jakub Oravec


       

      Genius Logicus
      vynikajúci medzinárodný riešiteľ Eva Malicherová

      zlatý certifikát Adela Staníková

      Celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky fyzIQ
      2 úspešní riešitelia

      Medzinárodný beh O pohár Burmistra Gminy Kęty
      1. miesto:
      Adrián Kopičár, Nikola Kapusňáková, Zuzana Halásová
      2.miesto: Daniel Holka

      Predes poézie a prózy – okresné kolo
      2.miesto: Marianna Čurajová

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje