• Úspechy školy

     • Šk.rok 2006 / 2007

     • Predmet

      Názov súťaže

      Umiestnenie

      Mená žiakov

      TV

      Beh SNP

      okresné kolo

      1. MIESTO

      Miroslav Rejda, Mária Kománková

      3. MIESTO

      František Kománek

      Beh Márie Zavarskej okresné kolo
       

      1. MIESTO

       

      družstvo dievčat P.Bielčiková, M.Kománková, K.Ivanyiová, N.Řezníčková, D.Bocková

      2. MIESTO

       

      družstvo chlapcov J.Baranec, T.Mitaš T.Bitala, M.Mitaš, M.Zajac, P.Smieško,  J.Barčák, P.Chylík, M.Dostál, T.Pavlatovský

      Cezpoľný beh  

      okresné kolo
       

      3. MIESTO

      družstvo dievčat

      M.Kománková, N.Řezníčková, D.Bocková

      Volejbalová liga

      jesenná časť
       

      1. MIESTO

      družstvo chlapcov

      2. MIESTO

      družstvo dievčat

      Plávanie

      krajské kolo

      2. MIESTO

      Štafeta: S.Bielčiková, D.Bocková, M.Poliaková

      SJL

      O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

      celoslovenská súťaž

      2. MIESTO

      ZŠ TURZOVKA

      O cenu Rudolfa Jašíka

      2. MIESTO

      Nora Barancová

      MAT

      Matematická olympiáda

      okresné kolo

      ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA

      Klára Findrová, Jozef Kuchárik, Daniel Dlhopolček, František Niník

      Genius Logicus

      1. MIESTO

      Peter Litvik

      Matematická pytagoriáda

      okresné kolo

      ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA

      Filip Bogáň, Samuel Kavaler, Barbora Žiaková, Michal Srníček, Daniel Dlhopolček, Dominik Suhrada

      VYV

      Voda je život

       krajské kolo

      3. MIESTO

      Klaudia Krčmáriková

      GEO

      Lesoochranárska škola

      celoslovenská súťaž

      1. MIESTO

      ZŠ TURZOVKA


  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje