• Školská jedáleň

     • Textová podstrana

     • Vedúca školskej jedálne: Jozefína Rudinská, tel. 041 4352475

      Vedúca kuchárka: Dária Cveková

      Vydávanie stravy: do obedárov 11,00 - 11,30 hod.

                                     výdaj obedov pre stravníkov 11,30 - 14,00 hod.

      Strava sa platí vždy na začiatku nového mesiaca, do prvých 5. pracovných dní v mesiaci

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice