• Rada školy

    • Mgr. Radoslav Hruška
    • Mgr. Radoslav HruškaPredseda - zástupca rodičov
    • Mgr. Zuzana Mozoliková
    • Mgr. Zuzana MozolikováPodpredseda - pedagogický zamestnanec
    • Mgr. Monika Janíková
    • Mgr. Monika JaníkováPedagogický zamestnanec
    • Zuzana Maľovaníková
    • Zuzana MaľovaníkováNepedagogický zamestnanec
    • Mgr. Iveta Dybalová
    • Mgr. Iveta DybalováZástupca rodičov
    • Mgr. Alena Šupolová
    • Mgr. Alena ŠupolováZástupca rodičov
    • Zuzana Stopková
    • Zuzana StopkováZástupca rodičov
    • Mudr. Viera Belková
    • Mudr. Viera BelkováZástupca zriaďovateľa
    • Ing. Jana Majtánová
    • Ing. Jana MajtánováZástupca zriaďovateľa
    • Ing. Martin Mravec
    • Ing. Martin MravecZástupca zriaďovateľa
    • PaedDr. Eleonóra Nekorancová
    • PaedDr. Eleonóra NekorancováZástupca zriaďovateľa
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Zo starého nové - ŠKD
  • Výsadba ovocných stromčekov
  • Na konskom chrbte je raj srdca
  • ŠKD v mestskej knižnici a Mestskom múzeu
  • Štúrovci zážitkovo
  • Remeslá v našej ZŠ
  • Týždeň zdravej výživy v ŠKD
  • Stretnutie s drotárom Jurajom šeríkom
  • Testovanie športových predpokladov žiakov 1. ročníka
  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole