• Projekty

     • Medzinárodná spolupráca ČR

     • ZS T.G. Masaryka Frýdlant nad Ostravicí – Česká republika

      Spolupráca od roku 2007/2008
      Zodpovední za projekt: riaditelia škôl
      Projekt spolupráce je rozvrhnutý na 2-ročné obdobie s cieľom ďalšieho rozvoja.
      Ciele projektu:
      1. rok: vzájomné poznávanie histórie a súčasnosti našich miest, výmenné návštevy, poznávanie slovenského a českého jazyka, ich vzájomná blízkosť, ľudová slovesnosť
      2. rok: ľudové zvyky, tradície a piesne, tradičné ľudové jedlá
       
       Školský rok 2007/2008:
      V novembri navštívili členovia  národopisného súboru piesní a tnacov „malá chasa, chasička“ našu školu s programom predvianočných zvykov a tradícií. Zúčastnili sa vyučovacích hodín slovenského jazyka, hudobnej výchovy a dejepisu a aktívne sa zapojili do vyučovania. Vzájomné spoznávanie žiakov pokračovalo v telocvični školy počas športových hier a súťaží. Pred odchodom domov sme im ukázali centrum mesta a na Mestskom úrade, kde ich prijal prednosta,  boli pre nich pripravené propagečné materiály o našom meste. V apríli zasa naši žiaci navštívili českú školu, zúčastnili sa vyučovania prvouky, českého jazyka a informatiky. V kultúrnom programe sa im predstavili naše mažoretky a heligonkári súrodenci Ševčíkovci. Vyvrcholením bolo prijatie na radnici mesta Frýdlant nad Ostravicí.


      Dňa 30. novembra 2007 sme na pôde našej školy privítali zástupcov žiakov a učiteľov zo Základnej školy vo Frýdlante nad Ostravicí. Sú členmi národopisného súboru „Malá chasa“ a k nám zavítali v tomto predvianočnom období nielen s krásnymi vinšami, ale najmä s túžbou zoznámiť sa s krásou našej materinskej reči priamo v školskom prostredí. Žiaci 3., 4. a 5. ročníka pod vedením pani učiteliek Mgr. Bajákovej, Mgr. Gregorovej, Mgr. Mozolikovej a Mgr. Sobčákovej ich bezprostredne vtiahli do vyučovacieho procesu. Na hodinách Slovenského jazyka a literatúry vládla priateľská atmosféra, ktorá zotierala drobné jazykové rozdiely. Z vyučovacích hodín odchádzali spokojní žiaci i učitelia frýdlantskej školy, naši žiaci zasa získali cenné skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky.

      Program pokračoval v telocvični, kde sa s pásmom ľudových piesní predstavili členovia folklórneho krúžku Ďatelinka pod vedením Janky Maďariovej. Naši malí umelci zanechali v českých priateľoch hlboký umelecký zážitok, najmä Lacko Ševčík so svojou heligónkou. Potom už stretnutie pokračovalo v športovom duchu, reprezentanti oboch škôl súťažili navzájom vo vybíjanej a vo futbale. V zápasoch nebolo víťazov ani porazených, zvíťazila dobrá nálada,chuť športovať. A tá je spoločná pre deti na oboch stranách hranice.

      V závere návštevy zavítali ešte nečakane na vyučovanie dejepisu v 9. ročníku, kde získali nové informácie o našom hlavnom meste, ale predovšetkým nadviazali nové priateľstvá, ktoré budú po výmenách adries pokračovať v písomnej podobe. Do svojich domovov si odnášali nové zážitky,  drobné upomienkové predmety, knihu slovenských rozprávok a povestí i troška vianočnej vône v podobe medovníčkov.

      Po prehliadke školy sme ich zoznámili s centrom nášho mesta, navštívili Mestský úrad, Medzinárodné informačné centrum a CVČ. Návštevu opätujeme v jarnom období a určite si budeme mať o čom rozprávať.


      Základná škola pokračuje v rozvoji medzinárodnej spolupráce medzi školami. Tentoraz navštívili učitelia a žiaci ZŠ T. G. Masaryka vo Frýdlante nad Ostravicí 24.4.2008. Po príjemnom uvítaní sme navštívili hodiny češtiny, matematiky či chémie. Najmä tu sme českým žiakom závideli laboratórium. Zaujala nás aj hodina matematiky s interaktívnou tabuľou. V telocvični sme sa najskôr vzájomne predstavili v krátkom kultúrnom programe a potom už palubovka patrila duelu volejbalistiek. Po chutnom obede sme sa vybrali na krátku prechádzku mestom. Prvé kontakty s touto školou i mestom získavali mažoretky, volejbalistky, heligonkári i  zástupcovia školského parlamentu. Blízkosť miest a príbuznosť jazykov sú predpokladom, že aj táto spolupráca bude rovnako plodná ako spolupráca so školou v Poľsku.       

      V utorok 16. marca 2010 navštívili riaditeľka školy Mgr. T. Šupolová a zástupkyňa Mgr. A. Malíková partnerskú školu vo Frýdlante nad Ostravicí. Stretli sa s vedením ZŠ T.G.Masaryka na čele s riaditeľom školy Mgr. Jiřím Čupom. Doterajšia spolupráca spočívala v neformálnych stretnutiach učiteľov a žiakov oboch škôl. Najbližšie privítame českých kolegov na našej pôde 9. apríla na tradičnom Veľkonočnom turnaji vo volejbale. Naša škola počas rokovania predstavila víziu vzájomnej spolupráce smerujúcej do využívania cezhraničných grantov. Našim zámerom je predovšetkým oboznámiť českých učiteľov i žiakov s našou tradičnou kultúrou, turistickými možnosťami nášho regiónu. Chceme sa zapojiť do projektu SOCRATES, a preto na podobnú spoluprácu hľadáme ďalšiu školu. 

       

      Exkurze Malé Chasy a Chasičky za folklorem – Kysucká dědina (Vychylovka)

      Hurá! Konečně je tady úterý 30. 10. 2012! Vyrážíme z Frýdlantu n. O. směr Slovensko. Cesta minibusem byla dobrodružná, protože napadl sníh! Pan Jelínek, náš řidič, zvládl jízdu bravurně a bezpečně. Těšili jsme se na Turzovku, slovenské kamarády, učitele a jejich příjemné školní prostředí. V autobuse vládla příjemná atmosféra, bavili se starší i mladší členové souboru. Kolem 9. hodiny jsme dorazili na nádvoří  turzovské  školy.  Z oken tříd nám mávala spousta kamarádů. V hlavní budově nás přivítaly krojované děti ze souboru „Ďatelinka“. Zazpívaly nám v doprovodu  heligonkářů. Vyměnili jsme si vzájemně upomínkové dárky a pokračovali v cestě za folklorem. Jeli jsme přes Čadcu na Kysúce do skanzenu  Vychylovka. K naší expedici se přidaly dvě miloučké Slovenky ze 6. třídy, naše nové kamarádky Tamarka a Valika, v doprovodu paní zástupkyně Emílie Kobolkové, která nám také předvedla své pěvecké umění v Kysuckej dědině. Skanzen byl jedinečný zážitek. Nádherná příroda, lidová kultura, drátenictví, způsob života na Kysucích, zvyky, tradice (dožínky, svatba, slovenská jídla, řemesla, rok na dědině, zrození života, smrt…) Z důvodů nepříznivého, mrazivého počasí nejezdil historický vláček…Historická železnice  ve skanzenu Vychylovka je jedinečným technickým dílem. Podobný typ železnice je jenom v peruánských Andách, a tak není divu, že nám bylo líto, že projížďka nevyšla. Aspoň máme důvod Vychylovku opět navštívit. První letošní sníh nám znemožnil projížďku, ale na druhé straně udělal hodně radosti klukům z 5. B. Koulovačka se stala neoddělitelnou součástí exkurze. Naše cesta pokračovala do Staré Bystrice, kde byl v roce 2009 postaven první slovenský orloj. Je to barevná, dřevěná, šindelová konstrukce, která představuje sedící Madonu. Každou hodinu se pak po starobystrickém orloji promenáduje sedm apoštolů, kteří jsou zhotoveni z topolového dřeva. „Promenáda“ je doprovázená zvuky zvonů. První slovenský orloj je nejpřesnějším na světě, protože je řízen počítačem. Apoštolům jsme zatleskali a hurá na brynzové halušky. Byly moc dobré! Pak se už začalo stmívat, a tak byl nejvyšší čas k odjezdu. Nastoupili jsme do našeho luxusního minibusu a jeli opět směr Turzovka. V autobusu bylo veselo, prohlíželi jsme si dárky, gratulovali Ondrovi Poláchovi k narozeninám a Tomáši Halamíčkovi k vytržení zubu. V Turzovce se s námi rozloučilo naše milé TRIO: paní Emília, Tamarka a Valika. Za tu krátkou dobu jsme si je moc oblíbili, a tak nám bylo trochu smutno… Exkurze na Kysucích nás všechny obohatila a budeme na ni ještě dlouho vzpomínat.  Poděkování patří naší hodné paní učitelce Šimonkové, paní zástupkyni Kobolkové z Turzovky, dále Radě rodičů naší školy a Městu Frýdlant n. O za finanční podporu.                                      Gabriela Pravdová, bývalá členka souboru

       

       
      Dňa 27.5.2016 k nám zavítali pedagógovia z našej partnerskej školy. Tešili sa z toho i žiaci, pretože bolo skrátené vyučovanie. Po uvítaní s našimi učiteľmi bolo v škole krátke posedenie a už  všetci spoločne nasadali do autobusu, ktorého cieľ bol  hrad v Trenčíne.
      Dominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Mnoho častí hradu je zrekonštruovaných a v jeho starobylých priestoroch sú vystavené viaceré expozície Trenčianskeho múzea. Výkonom pre všetkých bolo vystúpenie kamennými schodmi do veže. No výhľad stál za námahu. Po tomto kultúrnom zážitku sa všetci vrátili do Turzovky k spoločnému posedenie v príjemnej atmosfére a výmene skúseností z práce učiteľov v oboch krajinách.
       
      Staré Město v Turzovke
      Vo štvrtok 9.6.2016 sme robili od rána ešte posledné prípravy na návštevu žiakov a pedagógov zo ZŠ Staré Město v ČR. O pol desiatej prišiel autobus ku škole. Najskôr sa privítali riaditelia a zástupcovia oboch škôl. Čakal nás dlhý deň, preto futbalisti išli hneď do športového areálu v Závodí odohrať priateľský futbalový zápas. Medzitým, ako sa prezliekali do ľudových krojov súbory Bukovinka, Dolinečka a cimbalová muzika, žiaci našej školy obsadili divácke miesta v amfiteátri. Všetkých najskôr spoločne privítali naša pani riaditeľka a pán riaditeľ zo Starého Města. V úvode prišli zaspievať ľudové piesne členovia súboru Bukovinka pod vedením pani Jany Maďariovej. Na heligónke hrala Mária Záhumenská. Po ich vystúpení už pódium patrilo Dolinečke pod vedením pani učiteľky Kateřiny Vránovej. Krásna hudba a moravské tance lahodili nielen ušiam. Bol to pre žiakov krásny kultúrny zážitok a účinkujúcich odmenili potleskom.
      Medzitým sa na ihrisku bojovalo o víťazstvo, kde naši futbalisti vyhrali prvý polčas. V druhom polčase sa však všetko zvrtlo. Nestačili sa diviť ako góly padajú do ich brány. Borci z Čiech nám nakoniec ukázali krásnu akčnú hru, no pre nás to znamenalo vysokú prehru 11:4.
      Po folklóre i futbale sa obe skupiny stretli opäť v škole, kde si pozreli všetky budovy a nahliadli i na vyučovanie do niektorých tried. Po obede v školskej jedálni čakal na nich ďalší zaujímavý program. Obrovský autobus už smeroval k rieke Váh za Žilinou. Pltiari urobili posledné úpravy, aby sa mohli posádky nalodiť a pustiť sa dole Váhom na hodinovú plavbu na štyroch pltiach. Pre našich priateľov to bolo prekvapenie. Vychutnávali si nádhernú prírodu a výhľady na Starý hrad, skaly Margitu a Besnu, či Karpaty. Svojimi, vo veľkej miere vymyslenými príhodami, zabávali  počas plavby posádky pltníci. Niektorí odvážlivci si mohli vyskúšať aj kormidlovanie plte. Za posledným meandrom sa nám naskytol krásny pohľad na hrad Strečno, ktorý sme navštívili po ukončení plavby. Celkom rýchlo sme vyšli po 62 schodoch, aby sme sa dostali k slovanskej osade pod hradom. Čakala nás ešte jeho prehliadka. Najviac sa všetkým páčila vyhliadka z veže a hra na klavír v kaplnke hradu, kde si pod taktovkou pani učiteľky Vránovej členovia súboru Dolinečka aj zaspievali. Posledný pohľad do 80 metrov hlbokej studne a naše stretnutie sa končilo. Rozlúčka a prianie šťastnej cesty, to boli posledné spoločne strávené chvíle. 
       
      Ako velbloud stretol ťavu
      Žiaci a pedagógovia našej školy navštívili 12.5.2017 partnerskú školu vo Frýdlante nad Ostravicí. Po príchode nás pred školou privítala ľudová hudba zo súboru  Chasička, krojované dievčatá slovanským zvykom – chlebom a soľou, žiaci, vedenie školy a učitelia. Žiaci si vzájomne vymenili darčeky, nasledovala prehliadka školy a nechýbalo ani občerstvenie. Potom sme už spoločne nastúpili do autobusov, ktoré smerovali do Ostravy. Tu na nás čakal veľký Svet techniky. V jednotlivých expozíciách sme si pozreli a zároveň aj vyskúšali ako náš život ovplyvňujú naše vynálezy a ako môžeme my sami aktívne prispievať k pozitívnemu i negatívnemu smerovaniu civilizácie. Svet vedy a objavov nám ukázal technológie, s ktorými sa stretávame v oblasti matematiky, fyziky, chémie, nano a mikto, medicíne a v oblasti nových materiálov. Vo svete  prírody  sme prešli cez faunu, strom, človeka, vesmír, svetlo až po elektrickú energiu. Pedagógovia absolvovali náročný výstup na vyhliadkovú vežu, no vynaložená námaha bola odmenená nádherným výhľadom na Ostravu.
      V názve spoločného stretnutia so žiakmi sme sa inšpirovali Česko – slovenským slovníkom pre deti „Jak velbloud potkal ťavu“. Čeština i slovenčina skrývajú množstvo zákerných slov, na ktoré môžu deti v rozhovore naraziť. Bola by veľká škoda, keby si prestali medzi sebou rozumieť. Naši žiaci si pripravili pre českých priateľov jazykový kvíz, kde v dvoch učebniach súťažili po tri družstvá. Okrem toho si vyskúšali aj slovenské jazykolamy. Nástrahy slovenského jazyka zvládli na jednotku a víťazmi kvízu boli všetci. Za svoje vedomosti dostali odmenu vo forme sladkostí, víťaz syrovú tortu a každý aj pexeso, ktoré vytvorili naši učitelia za podpory neinvestičného fondu "Otváraj sa brána". Bodkou za stretnutím bola prehliadka mesta so sprievodcom, kde sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí z histórie i súčasnosti Frýdlantu nad Ostravicí.
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje