Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry ŠJ marec s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky marec 2018 s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ marec 2018 s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 29.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová kúpna zmluva ŠEVT a.s. s DPH 19.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o spolupráci BUKOV s DPH 15.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo ZANER s DPH 08.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo VALIRE s.r.o. s DPH 06.03.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ február 2018 s DPH 28.02.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky február 2018 s DPH 28.02.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ február s DPH 28.02.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva Bukov s DPH 28.02.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok ku kolektívnej zmluve č. 6 s DPH 15.02.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ január 2018 s DPH 31.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Objednávka Objednávky január 2018 s DPH 31.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ január 2018 s DPH 31.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva s vzájom. spolupráci lyžiarsky výcvik s DPH 22.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva č.1 FK Tatran s DPH 12.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Kúpna zmluva Bortur s.r.o. s DPH 01.01.2018 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
Zmluva Rámcová zmluva č. 6 NOVUM s DPH 29.12.2017 Mgr. Terézia Šupolová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/124