Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

Informatika

Informatická súťaž iBobor - 2018/2019

 

V týždni od 12. do 16. novembra sa uskutočnil dvanásty ročník súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali až 180 žiakov. Z každej triedy na druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v stredu kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“, piataci.

Piataci riešili 12 úloh v čase 30 minút a mohli získať až 96 bodov. Šiestaci až deviataci riešili 15 úloh v čase 40 minút a mohli získať maximálne 80 bodov. Každý súťažiaci bol hneď po ukončení súťaže oboznámený s počtom bodov, ktoré získal. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúci ročník.

 

 

iBOBOR – informatická súťaž pre každého... o počítačoch pri počítači

V dňoch od 7. do 11. novembra 2016 sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž pod názvom iBobor. Je to už jubilejný desiaty ročník a naša škola sa do súťaže, tak ako každý rok, zapojila. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Nás reprezentovali ročníky - piaty, šiesty, ôsmy a deviaty, celkovo 84 vybraných a zaregistrovaných žiakov. V stredu, 9.11., súťažili ôsmaci a deviataci v kategórii „kadet“, vo štvrtok 10. 11., resp. kvôli výpadku servera organizátora súťaže, v utorok 15. 11., piataci a šiestaci v kategórii „benjamín“. V oboch kategóriách bolo 15 otázok, za ktorých správne vyriešenie mohli súťažiaci získať maximálne 80 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň polovicu „kladných bodov“, teda 50 a viac. V kategórii „benjamín“ sme mali 5 úspešných riešiteľov, v kategórii „kadet“ až 21. Celkovo najlepším „iBobríkom“ ZŠ Turzovka sa stala Alica Hrancová zo 6.C triedy.

Najlepší riešitelia v kategórii „benjamín“:

Poradie

Meno, trieda

Body

1. 

Alica Hrancová, 6.C

73,34

2. 

Kamila Kobolková, 6.A

66,68

3. 

Ivana Pavlišinová 6.B

63,01

Najlepší riešitelia v kategórii „kadet“:

Poradie

Meno, trieda

Body

1. 

Adam Tomala, 9.B

68,01

2. 

Marcel Dička, 8.B

66,68

3. 

Viktória Saksonová, 9.B

63,36