Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2014-2015

Pro Slavis - celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov s medzinárodnou účasťou
1. miesto za školský časopis Čítanie pod lavicou
Laureát súťaže

Celoslovenská súťaž o "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" 
3. miesto

Literárna súťaž "O cenu Rudolfa Jašíka" 
Ocenení žiaci: Veronika Szotkovská (próza)
                        Ladislav Sivera (poézia)

Všetkovedko 
2.ročník: Júlia Pavlišinová, Ema Kopásková
3.ročník: Gabriela Kubačáková, Ján Hovorka, Sofia Ševcová
4.ročník: Kamila Kobolková, Tomáš Mlkvik

Olympiáda zo SJL - okresné kolo 
5.miesto: Marianna Čurajová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 
kategória 1A - 6.miesto: Marcus Pištek
kategória 1B - 7.miesto: Alica Dorociaková


Krása slova - obvodné kolo
I.kategória 2.-3. ročník
poézia - 1.miesto: Elisabeth Materanková
II.kategória 4.-6. ročník
poézia - 3.miesto: Michaela Stopková
próza - 3.miesto: Alica Kotková
III.kategória 7.-9. ročník
poézia - 1.miesto: Tamara Dodeková
              2.miesto: Marianna Čurajová
próza - 2.miesto: Lenka Kyjanicová

Geografická olympiáda - okresné kolo 
úspešní riešitelia:
kategória F 6.-7. ročník
11.miesto: Marcus Pištek
kategória E 8.-9. ročník
10.miesto: Timotej Ponek
18.miesto: Simona Žembová
28.miesto: Dávid Hranec

Dejepisná olympiáda - okresné kolo
kategória F 6. ročník
1.miesto: Maroš Kriščák
2.miesto: Ladislav Sivera
kategória E 7. ročník
3.miesto: Marcus Pištek
7.miesto: Veronika Szotkovská
kategória D 8. ročník
1.miesto: Simona Žembová
kategória C 9. ročník
1.miesto: Timotej Ponek
4.miesto: Juraj Šimčisko

Biologická olympiáda - okresné kolo
Kategória C:
3.miesto: Samuel Skaličan
5.miesto: Soňa Cholevová

Krása slova - okresné kolo
I. kategória - poézia
2.miesto: Elisabeth Materánková
III. kategória - poézia
3.miesto: Tamara Dodeková
III. kategória - próza
1.miesto: Valika Janešíková

Slová, hra a my 
regionálna prehliadka detských recitačných kolektívov
1.miesto

Slávici Horných Kysúc
kategória 1. - 4. ročník
1.miesto: Radoslav Záhumenský
2.miesto: Alexandra Stuchlíková
3.miesto: Barbora Barčáková
Cena poroty: Kamila Kobolková
kategória 5. - 9. ročník
1.miesto: Eva Červencová
3.miesto: Eliška Machovčáková
Cena poroty: Martin Janešík
sólisti inštrumentalisti
2.miesto: Mária Záhumenská

Pytagoriáda - okresné kolo
úspešní riešitelia
Martina Pavúková
Simona Žembová

Volejbal žiačky - okresné kolo
2.miesto

Vybíjaná žiačky - obvodové kolo
2.miesto

Biologická olympiáda - okresné kolo
kategória E
5.miesto: Alica Dorociaková

Volejbal žiaci - okresné kolo
1.miesto

Chemická olympiáda - okresné kolo
1.miesto: Marianna Čurajová

Matematický klokan - medzinárodná súťaž
najlepšie umiestnenie dosiahli:
Lucia Blaskovicsová
Nikola Foldinová
Simona Žembová

Chemická olympiáda - krajské kolo
kategória D - úspešná riešiteľka 
Marianna Čurajová (22.miesto)

Dejepisná olympiáda - krajské kolo
2.miesto: Simona Žembová
14.miesto: Timotej Ponek

Základoškolská odborná činnosť 
7.miesto: Zuzana Vavricová

Vajanského Martin - krajské kolo 
2.miesto: DRK Priatelia múz

Deň ľudovej rozprávky
ocenená práca
Dávid Kohutiar


Futbal MC Donald Cup 2005 a ml.
obvodné kolo 2.miesto
okresné kolo 1.miesto
krajské kolo 8.miesto

Futbal Dôvera Cup 2002 a ml.
obvodné kolo 3.miesto

Futbal Jednota cup 1999 a ml.
obvodné kolo 1.miesto
okresné kolo 3.miesto

Futsal 1999 a ml.
okresné kolo 2.miesto