Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2012-2013

Celoslovenská „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“      
Ríša vedomostí a fantázie

3.miesto

Technická olympiáda - okresné kolo 
1.miesto

Jašíkove dni "O cenu Rudolfa Jašíka"
Ocenení žiaci: Sarah Žuffová, Marek Nekoraník

Celoslovenská vedomostná súťaž žiakov 3.-5. ročníka
Titul Všetkovedko získali:
3. miesto: Šimon Mekiňa, 4.C
10.miesto: Adela Grečmalová, 4.B

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo
kategória F (6.ročník): 4.miesto: Dávid Hranec
kategória E (7.ročník): 1.miesto: Timotej Ponek
kategória D (8.ročník): 3.miesto: Július Sabela
kategória C (9.ročník): 2.miesto: Jana Matejíková, 4.miesto: Dávid Hrivík

Biologická olympiáda - obvodné kolo
kategória C: 5.miesto: Viktor Straka, 8.A

Krása slova - spádové kolo
poézia: 2.miesto: Dávid Janiš
             2.miesto: Marek Nekoraník
próza: 1.miesto: Valika Janešíková

Krása slova - okresné kolo
próza: 2.miesto: Valika Janešíková

Vybíjaná dievčatá - obvodné kolo
2.miesto

Chemická olympiáda - obvodné kolo
2.miesto: Michal Jančík
5.miesto: Natália Hrancová

Biblická olympiáda - dekanátne kolo
4.miesto: Zuzana Vavricová, Erika Dodulíková, Juraj Gajdičiar - 5.A

Olympiáda v nemeckom jazyku - obvodné kolo
3.miesto: Dávid Cudrák, 8.C

Pytagoriáda - obvodné kolo
Úspešní riešitelia obvodného kola:

3. ročník:
3.miesto Milan Marcinek
4.ročník:
3.miesto Šimon Mekiňa
5.miesto Maroš Kriščák
5.ročník:
3.miesto Marcus Pištek
6.ročník:
2.miesto Jakub Kubačák
4.miesto Simona Žembová
7.ročník:
3.miesto Nikola Kozubová
8.ročník:
1.miesto Ladislav Dlhopolček

Volejbal - obvodné kolo žiačok
3. miesto

Vybíjaná - obvodné kolo žiačok
2. miesto

Dejepisná olympiáda - krajské kolo
kategória E (7.ročník)
2.miesto: Jana Matejíková
kategória C (9.ročník)
3.miesto: Timotej Ponek

Futbalový turnaj "O pohár riaditeľky CVČ"
2.miesto Turzovka I.
5.miesto Turzovka II.

Malý futbal MC Donald cup - obvodné kolo
4.miesto