Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2011-2012

Pro Slavis – celoslovenská súťaž školských časopisov
Cena Matice slovenskej za školský časopis „Čítanie pod lavicou“

Technická olympiáda – okresné kolo
l. miesto: Pavol Jaroš a Veronika Cholevová, 9.A (kategória A)
2. miesto: Patrik Hoško, 6.A (kategóriaB)
5. miesto: Jakub Chrobák, 6.A (kategória B)

Florbal - kvalifikačné kolo
3. miesto   

7. ročník celoslovenskej súťaže "O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice"
7. miesto 

Technická olympiáda – krajské kolo
4. miesto: Pavol Jaroš a Veronika Cholevová

Olympiáda  z nemeckého jazyka – obvodné kolo
1. miesto: Dávid Cudrák
3. miesto: Roman Chnenšť

Olympiáda  z anglického jazyka – obvodné kolo
5. miesto: Jakub Dybala

Matematická olympiáda  – obvodné kolo
1. miesto: Tamara Kašíková
2. miesto: Jakub Kubačák
4. miesto: Soňa Cholevová

Geografická olympiáda  – obvodné kolo
5. miesto: Roman Chrenšť
7. miesto: Dávid Hrivík

Dejepisná olympiáda  – obvodné kolo
1. miesto: Jana Matejíková
1. miesto: Miroslav Baránek
2. miesto: Jarka Gužíková
3. miesto: Dávid Hrivík
4. miesto: Július Sabela
6. miesto Timotej Ponek
7. miesto: Lenka Kyjanicová

 

Krása slova  – spádové kolo
Poézia: 3.miesto -  Dominika Stopková
             3.miesto -  Marek Nekoraník
Próza:   2.miesto - Valéria Janešíková

Pytagoriáda  – okresné kolo
3.miesto: Dávid Janiš
5.miesto: Šimon Mekiňa

Malý futbal – obvodné kolo
2. miesto

McDonalds Cup – malý futbal – obvodné kolo
2. miesto

Halový turnaj v minifutbale – obvodné kolo
2. miesto

OB volejbal ZŠ chlapci
2. miesto

Vybíjaná žiačok  – obvodné kolo
3. miesto

Biologická olympiáda, kategória D – obvodné kolo
2. miesto: Nikola Kozubová

Jednota Cup – malý futbal – obvodné kolo
2. miesto

Atletika - okresné kolo
4. miesto - družstvá
1. miesto Matulík Marek - vrh guľou