Navigácia

Školský rok 2006-2007 Školský rok 2007-2008 Školský rok 2008-2009 Školský rok 2009-2010 Školský rok 2010-2011 Školský rok 2011-2012 Školský rok 2012-2013 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2017 - 2018 Školský rok 2018-19

Úspechy v súťažiach

Školský rok 2017 - 2018

Pro Slavis 

Celoslovenská súťaž školských časopisov s medzinárodnou účasťou
2. miesto: školský časopis Čítanie pod lavicou

Zrýchlený šach - okresné kolo

1.miesto: Eliška Machovčáková-8.A
2.mieto: (zmiešané družstvo) Eliška Machovčáková-8.A, Šimon Jozek-6.A

O cenu Rudolfa Jašíka

ocenené práce: Dávid Janiš-9.A, Ladislav Sivera-9.A, Sabína Stuchlíková-7.A, Simona Barčáková-9.C, Dominik Andraško-8.B

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - celoslovenská súťaž

8.miesto: cena vydavateľstva Albatros (knihy v hodnote 150 €)

Ochranárik - okresné kolo výtvarnej súťaže

3.miesto: Samuel Polák,3.C

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

Úspešný riešiteľ Viktor Nistler, 9.A (8.miesto)

Všetkovedko

Všetkovedko školy: Laura Marcineková,5.B (6.miesto)
Titul Všetkovedko získali:
11.miesto: Rebeca Chnúriková, 2.C
17.miesto: Ella Talová, 2.A
24.miesto: Zuzana Cvinčeková, 2.A
31.miesto: Jakub Krištof, 3.A
38.miesto: Jozef Kubroš, 3.A
38.miesto: Miriam Mravcová, 3.C

Vianočné plávanie

25 m voľný spôsob 1.miesto: Denisa Ivanyiová,5.A
50 m prsia 2.miesto: Alexandra Stuchlíková,6.B
štafeta 4x50 m 3.miesto ZŠ Turzovka
Celkové poradie ZŠ (družstvo) 5.miesto

Matematická olympiáda - okresné kolo

Počet úspešných riešiteľov: 13
3.miesto: Júlia Pavlišinová,5.A
8.miesto: Ema Kopásková,5.A

Stolný tenis - okresné kolo

družstvo 5.miesto

Technická olympiáda - okresné kolo

3.miesto: Ingrid Matejíková,7.A
8.miesto (družstvo): Šimon Mekiňa-9.C, Viktor Nistler-9.A