Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

Cudzie jazyky

Svetový deň kultúrnej rozmanitosti v Kericu

 

Dňa 20. 5. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili multikultúrneho dňa v KERICu.  Uplatnili tu predovšetkým  svoje praktické znalosti anglického jazyka, ale aj všeobecný prehľad. Vládla veľmi príjemná a priateľská atmosféra. Deviataci si zopakovali vedomosti o Európskej únii, dozvedeli sa viac o mimojazykových prostriedkoch, ktoré sa využívajú v Taliansku, debatovali o gestách, ktoré majú v rôznych krajinách odlišné významy, súťažili v kvíze, ktorého témou boli pokrmy z celého sveta a nakoniec sa zamýšľali nad životom väzňov a ľudí s Downovým syndrómom. Všetci si tento deň veľmi užili.

 

Indonézia, Bolívia, Myanmarsko a Rakúsko u nás na škole....

 

V poslednú stredu 27.2. 2019 pred jarnými prázdninami naša škola privítala stálych, ale zároveň i nových hostí, ktorí k nám merali medzikontinentálnu cestu až z ďalekej Južnej Ameriky, Ázie  či ostrovnej Indonézie. Žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka mali možnosť spoznať kultúru a zvyky návštevníkov z Bolívie, Indonézie a Myanmarska, ktorí v rámci projektu #CODET2 hosťovali v organizácii KERIC. Počas tejto  krátkej návštevy účastníci porovnávali systém vzdelávania v európskych krajinách (Nemecko, Česká republika, Poľsko, Slovensko) so svojím vlastným. Výsledky svojho pozorovania ako aj kopec interaktívnych zážitkov potom prezentujú vo svojej domovskej krajine. Žiaci tak počas hodín anglického jazyka spoznali stredoškolskú profesorku Imu vyučujúcu na vojenskej škole v Indonézii, kde prevláda prísny vojenský režim u študentov od skorej štvrtej hodiny rannej až do osemnástej. Zároveň spoznali plachého a jazykovú bariéru prekonávajúceho študenta z Myanmarska, pre ktorého je angličtina rovnako cudzí jazyk ako i pre našich žiakov. Mnohí chlapci nechali svoje oči (a možno i srdiečko) na vysokej Alechandre z Bolívie, ktorá je skvelou basketbalistkou hrajúcou za tím svojej krajiny. Naši hostia tak participovali na hodinách anglického jazyka formou jazykových hier, keď museli nakresliť, zahrať či opísať určité slová z anglického jazyka súvisiace s preberanou témou. Naši šiestaci im ukázali, akí sú šikovní a hlavne rýchli v skladaní hlavolamu – Rubikova kocka,  za čo si získali u cudzincov potlesk a obdiv. Žiaci ôsmeho ročníka sprevádzali našich hostí po meste Turzovka, kde navštívili centrum mesta, knižnicu či mestský úrad a vyskúšali si, aké je  komunikovať v anglickom jazyku bez pomoci učiteľa. Naši hostia im za túto skúsenosť boli nesmierne vďační a medzi hŕstkou z nich vznikli i nové priateľstvá.

Obohatení týmito skúsenosťami a pozvaním nás všetkých   do ich domovských krajín sme sa rozlúčili želajúc si i ďalšie stretnutia v budúcnosti a veľa inšpirujúcich skúseností. Ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalšiu návštevu.

 

Zážitkovo na nemčine

 

„Chcel by som, aby deti pri učení ani nezbadali, že sa učia.“ Daniel Hevier

Nemčina nepatrí k obľúbeným školským predmetom, preto  aj nepatrné zatraktívnenie tohto cudzieho jazyka má  pre žiakov veľký význam. Pokúsili sme sa, aby sa žiaci necítili ako na klasickom vyučovaní, a predsa sa učili. Tematický celok Jedlo a pitie je  na to ako stvorený. Cieľom bola príprava jednoduchého jedla alebo nápoja a komunikačným jazykom bola práve nemčina. Práca žiakov mala dve etapy: domácu prípravu a realizáciu v škole.  Úlohou žiakov bolo rozdeliť sa do skupín podľa vlastného uváženia, zostaviť jednoduchý recept  /samozrejme v nemčine/, nakúpiť suroviny  a finálnou fázou bolo na hodine, zrealizovanej v školskej kuchynke, pripraviť jednoduché jedlo alebo nápoj.  Žiaci sa na túto hodinu veľmi tešili a v závere bolo jasné, že ich očakávania sa aj naplnili.  Odmenou im bola nielen príjemná pracovná a priateľská atmosféra, ale aj záverečná hostina. Degustovali sme  inovovanú praženicu, exotický ovocný šalát, kokosové guľôčky i lievance.

Žiaci sa učili a ani to nezbadali a hneď niekoľko vecí naraz.

Tešíme sa na ďalšie zaujímavé hodiny!

 

Olympiády v anglickom jazyku 

 

Školský rok po Vianociach pokračuje, žiaci finišujú na polročnom hodnotení, no popritom si niektorí nájdu čas aj na reprezentáciu školy a účasť na vedomostných, či športových súťažiach. V stredu 16. januára 2019 sa v Čadci v priestoroch CVČ konalo Okresné kolo olympiády v  anglickom jazyku, kde našu školu  reprezentoval Martin Bórik, žiak 9.B. Všetci účastníci olympiády boli rozdelení do dvoch vekových kategórií – 1A - mladší po 7. ročník ZŠ (15 žiakov)  a 1B – starší žiaci 8. a 9. ročníka (20 žiakov).  Žiaci najprv absolvovali písomný gramatický test a po ňom mali ešte dve ústne úlohy – príbeh v obrázkoch a dialóg rolí, kde mali pred odbornými komisiami preukázať svoje komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, kreativitu a vynachádzavosť v konkrétnej situácii.

Martinovi  sa podarilo zvládnuť všetky časti olympiády úspešne a dokonca siahal aj na najvyššie stupne, veď napokon účastníci od 2. po 5. miesto mali rovnaký počet 54,5 bodu a víťaz iba o 0,5 bodu viac.  Nakoniec bolo z toho nepopulárne 4. miesto. O poradí rozhodol gramatický test  a jeho percentuálna úspešnosť. Napriek tomu môžeme Martinovu účasť na Olympiáde v anglickom jazyku hodnotiť ako veľmi úspešnú a za reprezentáciu našej školy mu patrí srdečné poďakovanie a želanie, aby sa mu aj po opustení našej školy darilo v rozvíjaní svojich vedomostí z angličtiny aspoň tak ako doteraz.

 

Medzinárodné Vianoce

 

Posledný decembrový týždeň mali možnosť naši žiaci skúsiť, ako „chutia“ Vianoce v iných krajinách. A preto sa 19. 12. 2018 zúčastnili na už tradičnej každoročnej akcii s dobrovoľníkmi v  Kericu. Žiaci šiesteho až deviateho ročníka mali možnosť zážitkovou formou komunikovať v cudzom jazyku, a to najmä v anglickom, kde na  tvorivých dielňach z Fínska vyrábali papierové ozdoby na stromček. Zároveň sa naučili prostredníctvom hry BINGO španielske slová, ktoré súviseli s Vianocami. Rovnako dobre sa zabávali pri hrách plných zvukov či pohybu s temperamentným Talianom a Francúzom. Svoje vedomosti o celosvetových Vianociach si mohli preveriť v kvíze s dobrovoľníčkou Kathi z Tyrolska a Ayse z Turecka. Domov sme odchádzali  plní zážitkov a dojmov a  zároveň  so želaním požehnaných Vianoc i  túžbou stretnúť sa opäť.

 

Multikultúrne aj v Turzovke....

 

Už ste niekedy jedli hada, grilovanú myš či vyprážané solené lúčne kobylky? Nie?!!! Alebo skúsili ste doma chovať netypické zvieratko, akým je obrovský pytón, ktorý si s radosťou pochutí na susedovej mačke či inom tvorovi? Ak ste odpovedali nie, aj naša odpoveď je rovnaká! Naši žiaci sa však 23. 11. 2018 opäť stretli s dobrovoľníkmi z Kericu, ktorí k nám tentokrát prišli z Vietnamu, Španielska, Kambodže či ďalekého Hondurasu a zároveň spoznali aj ich trochu „iné“ gastronomické pochúťky a tradície v rámci programu EUROWEEK, ktorý je súčasťou projektu Erazmus+.  A nielen to, zistili, že paradajky neslúžia len na výrobu kečupu, ale možno nimi pokojne bojovať v rámci zábavného podujatia v uliciach Španielska jedenkrát za rok, avšak je potrebné si vopred túto „vojnu“ zarezervovať. A vedeli ste, že v Kambodži nemajú žiadne mince, ale len papierové bankovky? A okrem ryže, ktorú pestujú vo veľkom, využijú palmový strom, nielen ako drevnú surovinu, jeho plody, ale dokonca i listy sú materiálom vhodným na výrobu imidžového klobúka, ktorý ich chráni pred slnkom? A  čo majú Kambodžania spoločné s Francúzmi? Žabie stehienka chutia obom národom!

To,  či majú naši žiaci dostatok temperamentu a tanečného talentu zistil aj Junior z Hondurasu, s ktorým si zatancovali ohnivú salsu. Junior im predstavil aj svojho domáceho miláčika „Rosu“, obrovského pytóna, ktorý mu voľne pobieha v záhrade. Deti zároveň videli rozmanitosti prírody, ktoré sú odlišné na Slovensku a v Hondurase. Pobrežia Hondurasu sú bohaté na korálové útesy, rybku „Nema či Dori,“ môžu stretnúť takmer pri každom potápaní sa, ale je treba brať ohľad aj na predátorov, ktorí striehnu v útrobách Atlantického oceánu. 

Okrem spomínaného žiaci videli rozdiel medzi naším náboženstvom a budhizmom, ktorý vyznávajú najmä východné krajiny. Spoznali ich národné symboly vo forme rôznych drakov, vtákov ohnivákov či chrámov (pagod), ale našli i paralelu medzi našou a španielskou kultúrou, ktoré spája spoločné náboženstvo.

Potvrdilo sa, že tieto stretnutia obohatia nielen nás, ale i hostí. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

 

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

 

 „The more you ask,  the more you learn“  alebo „Čím viac sa budeš pýtať, tým viac sa dozvieš...“, toto pravidlo sa nám potvrdilo aj dnes 20. 11. 2018, kedy si žiaci ôsmych a deviatych ročníkov  zmerali svoje sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. A to, že sa naši žiaci vo svete raz nestratia sme sa presvedčili aj my, keď vo vedomostnom teste museli dokázať svoje zručnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením.     

Okrem spomínaných zručností museli  v krátkom časovom intervale vymyslieť príbeh, ktorým porotu zaujali a aj pobavili a zároveň museli argumentovať  a presviedčať porotu o svojej pravde.  To, že niektorí naozaj veľmi dobre presviedčali bolo zrejmé aj z veľmi pozitívnej atmosféry, ktorú bolo cítiť hlavne v druhej časti olympiády.  A ako to celé dopadlo?

1. miesto          Martin Bórik, 9.B

2. miesto          Andrej Sučík, 9. A

3. miesto          Gabriela Lhoťanová, 9. C

 

Deviataci v Kericu

 

I tento rok pokračuje naša spolupráca s Kericom v Čadci. Dôkazom je účasť našich žiakov z 9.A na workshope „Štruktúrovaný dialóg 8.11.2018. Primárnym cieľom je aktivizácia mladých ľudí a ich postupné zapojenie sa do lokálnej komunity formou miniprojektov, ako aj dosiahnuť u nich prirodzenú potrebu a nebojácnosť komunikovať v cudzom jazyku a prestať sa zamýšľať nad rozdielmi medzi ľuďmi.

 

Spolupráca s KERIC-om

 

Aby cudzie jazyky boli ešte atraktívnejšie a žiaci prekonali jazykovú bariéru komunikovať v cudzom jazyku, naša škola opäť začala spolupracovať s dobrovoľníkmi, ktorí k nám prichádzajú z rôznych európskych krajín ale aj krajín mimo nášho kontinentu. V tomto školskom roku spestrí hodiny anglického a nemeckého jazyka s „tiroláčka“ Kathi Keinprecht. Kathi je mladá dobrovoľníčka zapojená do projektu spolupráce školy s organizáciou KERIC. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch  iní dobrovoľníci z rôznych krajín, bude teraz Kathi pravidelnou súčasťou našich hodín. Svojou prítomnosťou určite spríjemní a zatraktívni vyučovanie cudzieho jazyka. Zároveň vedomosti žiakov obohatí o kultúru, zvyky, históriu i súčasnosť svojej rodnej krajiny. Je to mladá, sympatická študentka,  ktorá bezprostrednou komunikáciou dokáže žiakom, že jazyk sa dá naučiť hlavne vtedy, ak sa ním aj KOMUNIKUJE!

 

Európsky deň jazykov

 

26. september už niekoľko rokov patrí  Európskemu dňu jazykov. Vyhlásený bol  Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity.

Naša škola sa zapojila do tohto európskeho projektu po prvýkrát.

Na hodinách angličtiny a nemčiny žiaci prezentovali jednotlivé európske krajiny, ich geografickú a kultúrnu rôznosť. Túto úlohu žiaci poňali veľmi netradične a interaktívne.

Niektorí žiaci si vypočuli veselú pieseň o zvieratách a dozvedeli sa, že napriek tomu, že zvieracie zvuky sú všade rovnaké, ich  jazyková podoba je v jednotlivých jazykoch rôzna.

Iní žiaci prostredníctvom nahrávok odhaľovali európske jazyky, čo bolo mnohokrát veľmi náročné, veď napr. niektoré germánske jazyky znejú takmer rovnako. Nechýbali  ani kvízy odhaľujúce nielen jazykové, ale aj vedomostné znalosti žiakov.

Ďalší žiaci vyrobili európske vlajky a papierové tričká s lexikou príslušnej krajiny. Zisťovali podobnosť i rozdielnosť jazykov starého kontinentu a  hľadali paralely v materinskom jazyku. V skupinách uvažovali, prečo je dôležité učiť sa cudzí jazyk a aké výhody im táto znalosť prinesie. Výsledky svojej práce prezentovali na chodbe školy prostredníctvom Stromu Európskeho dňa jazykov.

Žiakom sa európsky deň veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší o rok!

 

Olympiáda z AJ

 

Okresné kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku sa dňa 18.1.2018 uskutočnilo v CVČ Čadca. Súťažiaci svoje vedomosti a zručnosti preverovali v písomnom a ústnom      prejave. Do okresného kola z našej školy postúpil víťaz školskej súťaže  Viktor Nistler. Vo svojej kategórii 1B  získal 50 bodov a ako úspešný riešiteľ obsadil 9. miesto.  

 

Medzinárodné Vianoce v Kericu

Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú na podujatí organizovanom združením KERIC v Čadci pod názvom Medzinárodné Vianoce. Rovnako to bolo aj 20. 12. 2017, keď sa  žiaci zo šiesteho až ôsmeho ročníka v čase krátko pred Vianocami  mohli stretnúť s dobrovoľníkmi z Talianska, Rakúska, Mexika, Francúzska a Argentíny, ktorí im priblížili najkrajšie sviatky v roku v ich rodnej krajine.

Formou komunikačných aktivít v angličtine spoznávali, aké rôznorodé jedlá a zvyky praktizujú ľudia v iných krajinách, zatancovali si typický tanec temperamentných Argentínčanov,  zistili, že Vianoce môžu byť aj v lete a zacítili vôňu „maté“, ktoré ich dobíja energiou. V krajine, ktorá so môže pýšiť Eiffelovou vežou sa naučili spievať typickú vianočnú koledu vo francúzštine a prebrúsiť svoje jazyky na typickom „rrrr“ Francúzov a zároveň spoznali, že ľudia sa bežne zdravia letmým bozkom. V Taliansku sa dozvedeli , že ich vianočné menu sa líši od nášho  prinajmenšom v múčnikoch ako aj v čase rozdávania darčekov svojim blízkym.  Deti si zahrali tzv. Memory Game alebo „pexeso,“či  zatancovali „metlový tanec.“  Svojim krátkym,  náučným kvízom  priblížila typické zvyky počas Vianoc v Rakúsku aj dobrovoľníčka Theressa, ktorá im ukázala pôvodnú podobu adventného venca, ktorý mal kedysi dvadsaťštyri sviečok a mnoho iných zaujímavostí.  Poslednou zastávkou bolo slnečné Mexiko, kde si žiaci zahrali hru BINGO, v ktorej sa naučili zopár slov v španielčine, a ktorú v Mexiku bežne v rodinách hrajú počas Vianoc.

Naši žiaci zistili, že jazyk nie je nevyhnutné učiť len v škole, ale je nevyhnutné ho používať a komunikovať pri každej príležitosti. Veríme, že nadobudli nové poznatky a budú sa tešiť na ďalšie Vianoce v Kericu. Želáme požehnané Vianoce.

Tradičné Vianoce s Kericom

Hojnosti, prajnosti, úrodajnosti, v komorách, stodolách všetkého dosti.....takto si vinšovali mladí Kysučania na Štedrý deň.

Aj v našej škole sme si 5.decembra 2017 pripomenuli zvyky štedrého dňa v minulosti. Zaspomínali sme si na výzdobu vianočného stromčeka kedysi. Chvíle spomienok nám spríjemnili betlehemci s vianočnými vinšami a koledami. Nechýbali ani hricovia oblečení v kožušinových vestách, ktoré zdobili krepové stuhy. Na hlavách mali masky a na opaskoch zvonce /chraptoky/. Triasli nimi a vytvárali  nezabudnuteľnú  atmosféru Vianoc.  Deti spoznali jednu z tradícií, ktorá sa u nás zachovala dodnes. 
V rámci spolupráce s čadčianskym Kericom a podpory interkultúrnych vzťahov našu školu navštívili dobrovoľníčky z Rakúska a Francúzska (Laëtitia Lecomte  a  Theresa Telser) počas prezentácie vianočných zvykov. Prezradili nám, že naše tradície sú pre ne veľmi zaujímavé s nádychom exotiky.

V závere si žiaci mohli vyskúšať výrobu vlastnej domácej kolekcie, ktorá im  nielenže chutila ale sa im aj vydarila.

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 24.11.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci 8.-9.ročníka. Svoje vedomosti a zručnosti preverovali v písomnom a ústnom prejave.

V písomnej časti súťažiaci preverovali jazykovú kompetenciu na príslušnej jazykovej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie gramatiky a slovnej zásoby).

Ústna časť bola rozdelená na dve časti – dialóg (role-play) a opis obrázka. Hodnotilo sa splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah a využitie slovnej zásoby.

          A tu sú mená víťazov:

          Kategória 8.-9. ročníkov:

  1. Viktor Nistler, 9.A
  2. Filip Polák, 9.A
  3. Andrej Sučík, 8.A

Žiaci na prvých troch miestach boli ocenení vecnými cenami. Všetkým odmeneným srdečne blahoželáme a víťaz Viktor Nistler bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v Čadci.

 

Deviataci v Kericu

 

Naša  spolupráca  s čadčianskym Kericom v rámci programu Erasmus+ 

sa neustále prehlbuje. Dôkazom je aj účasť našich deviatakov na projekte Štruktúrovaný dialóg  /16. 10. 2017/. Išlo o prvé stretnutie v podobe jednodňového školenia so zahraničnými lektormi. Komunikačnými jazykmi  boli  angličtina, nemčina i slovenčina. 

Cieľom projektu je aktivizácia mladých ľudí a ich postupné aktívne zapojenie sa do lokálnej komunity formou miniprojektov.

 

Spolupráca s Kericom

5.10.2017 začala naša ZŠ ďalšiu sériu spolupráce s čadčianskym Kericom v oblasti pôsobenia zahraničných dobrovoľníkov na pôde kysuckých škôl. Tentoraz sa nám podarilo získať dobrovoľníčku, ktorej materinským jazykom je nemčina. Našu školu bude totiž v dvojtýždňovom intervale navštevovať Theresa z Rakúska. Na prvej návšteve predstavila Thessi  svoju krajinu, pripravila netradičný interaktívny kvíz a za pomoci deviatakov spoznala priestory i okolie školy.  Veríme, že aj prostredníctvom tejto spolupráce nadobudne nemčina pre žiakov iný a oveľa príťažlivejší rozmer.

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 14.11.2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci 7.-9. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch súťažných kategórií podľa veku. Svoje vedomosti a zručnosti preverovali v písomnom a ústnom prejave.

V písomnej časti súťažiaci preverovali jazykovú kompetenciu na príslušnej jazykovej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie gramatiky a slovnej zásoby).

Ústna časť bola rozdelená na dve časti – dialóg (role-play) a opis obrázka. V oboch disciplínach sa hodnotilo splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah a využitie slovnej zásoby.

A tu sú mená víťazov:

Kategória 6.-7. ročníkov:

  1. Sučík Andrej, 7.A
  2. Lhoťanová Gabriela, 7.C
  3. Janešíková Lucia, 7.B

Kategória 8.-9. ročníkov:

  1. Malicherová Natália, 9.A
  2. Bilská Simona, 9.A
  3. Janiš Dávid, 8.A

Žiaci na prvých troch miestach boli ocenení vecnými cenami. Všetkým odmeneným srdečne blahoželáme a víťazi jednotlivých kategórií Malicherová Natália a Sučík Andrej budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole v Čadci.

Medzinárodné Vianoce  v Kericu

O pár dní sú tu Vianoce. Tie naše – slovenské dôverne poznáme, napriek tomu sú pre nás vždy iné.

Naši žiaci však mali možnosť dozvedieť sa, aké sú Vianoce aj v iných krajinách  prostredníctvom Medzinárodných Vianoc v Kericu. V priebehu jediného dopoludnia /21.12. 2016/ tak navštívili 5 krajín: Anglicko, Honduras, Francúzsko, Rusko a Taliansko. Všade vládla vianočná atmosféra, prezentovali sa vianočné zvyky, súťažilo sa, tancovalo a spievalo. Komunikačným jazykom bola tento raz angličtina, ale žiaci sa naučili aj niekoľko talianskych, ruských či francúzskych slov súvisiacich predovšetkým s vianočným obdobím.

Tešíme sa na ďalšie zaujímavé stretnutia a podujatia!

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 17.1. 2017 sa žiaci Natália Malicherová (9. A) a Andrej Sučík (7. A) zúčastnili okresného kola olympiády z anglického jazyka v Čadci, ktorá pozostávala z písomnej i ústnej časti. Písomnú časť tvoril test, v ktorom boli úlohy zamerané na slovnú zásobu, čítanie s porozumením a počúvanie. Ústna časť pozostávala z príbehu v obrázkoch a role play. Aj napriek veľkej konkurencii sa Natálke reprezentujúcej našu školu v kategórii 1B (starší žiaci) podarilo obsadiť krásne druhé miesto z dvadsiatich súťažiacich. Andrej skončil na peknom siedmom mieste v kategórii 1A (mladší žiaci), čím sa stal úspešným riešiteľom olympiády. Gratulujeme. 

Euroweek v ZŠ Turzovka

Keric je už takmer neodmysliteľne spojený s našou základnou školou, Euroweek sa však u nás uskutočnil po prvýkrát, a to v dňoch 1. a 2. 6. 2017. Jeho podstatou je prítomnosť zahraničných dobrovoľníkov na vyučovaní, oboznámenie sa so životom školy, ale predovšetkým komunikácia so žiakmi. V súčasnosti je nevyhnutnosťou ovládanie cudzích jazykov, tým „euroweekovým“ bola angličtina. Angličtina spojila 3 kontinenty – Európu, Áziu i Južnú Ameriku, pretože dobrovoľníci pochádzali práve z týchto končín sveta: Oscar Madrid - Honduras, Thanaphong Wattanaphong a Pisha Sainthongdechakorn - Thajsko, Maria-Elena Rizzato - Taliansko, Hugo Kerbrat - Francúzsko, Liam Twigg - Veľká Británia. 

Prítomnosť zahraničných  hostí v našej škole  mala  viacero významových rovín. V prvom rade je to  prekonanie jazykovej bariéry a komunikácia, ale aj oboznámenie sa s kultúrami a životným štýlom  mladých  ľudí z celého sveta. 

Ďakujeme Kericu za dva príjemné a inšpiratívne dni!