Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika Textová podstrana O škole Textová podstrana

Aktivity a súťaže

Cudzie jazyky

Olympiáda z AJ

 

Okresné kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku sa dňa 18.1.2018 uskutočnilo v CVČ Čadca. Súťažiaci svoje vedomosti a zručnosti preverovali v písomnom a ústnom      prejave. Do okresného kola z našej školy postúpil víťaz školskej súťaže  Viktor Nistler. Vo svojej kategórii 1B  získal 50 bodov a ako úspešný riešiteľ obsadil 9. miesto.  

 

Medzinárodné Vianoce v Kericu

Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú na podujatí organizovanom združením KERIC v Čadci pod názvom Medzinárodné Vianoce. Rovnako to bolo aj 20. 12. 2017, keď sa  žiaci zo šiesteho až ôsmeho ročníka v čase krátko pred Vianocami  mohli stretnúť s dobrovoľníkmi z Talianska, Rakúska, Mexika, Francúzska a Argentíny, ktorí im priblížili najkrajšie sviatky v roku v ich rodnej krajine.

Formou komunikačných aktivít v angličtine spoznávali, aké rôznorodé jedlá a zvyky praktizujú ľudia v iných krajinách, zatancovali si typický tanec temperamentných Argentínčanov,  zistili, že Vianoce môžu byť aj v lete a zacítili vôňu „maté“, ktoré ich dobíja energiou. V krajine, ktorá so môže pýšiť Eiffelovou vežou sa naučili spievať typickú vianočnú koledu vo francúzštine a prebrúsiť svoje jazyky na typickom „rrrr“ Francúzov a zároveň spoznali, že ľudia sa bežne zdravia letmým bozkom. V Taliansku sa dozvedeli , že ich vianočné menu sa líši od nášho  prinajmenšom v múčnikoch ako aj v čase rozdávania darčekov svojim blízkym.  Deti si zahrali tzv. Memory Game alebo „pexeso,“či  zatancovali „metlový tanec.“  Svojim krátkym,  náučným kvízom  priblížila typické zvyky počas Vianoc v Rakúsku aj dobrovoľníčka Theressa, ktorá im ukázala pôvodnú podobu adventného venca, ktorý mal kedysi dvadsaťštyri sviečok a mnoho iných zaujímavostí.  Poslednou zastávkou bolo slnečné Mexiko, kde si žiaci zahrali hru BINGO, v ktorej sa naučili zopár slov v španielčine, a ktorú v Mexiku bežne v rodinách hrajú počas Vianoc.

Naši žiaci zistili, že jazyk nie je nevyhnutné učiť len v škole, ale je nevyhnutné ho používať a komunikovať pri každej príležitosti. Veríme, že nadobudli nové poznatky a budú sa tešiť na ďalšie Vianoce v Kericu. Želáme požehnané Vianoce.

Tradičné Vianoce s Kericom

Hojnosti, prajnosti, úrodajnosti, v komorách, stodolách všetkého dosti.....takto si vinšovali mladí Kysučania na Štedrý deň.

Aj v našej škole sme si 5.decembra 2017 pripomenuli zvyky štedrého dňa v minulosti. Zaspomínali sme si na výzdobu vianočného stromčeka kedysi. Chvíle spomienok nám spríjemnili betlehemci s vianočnými vinšami a koledami. Nechýbali ani hricovia oblečení v kožušinových vestách, ktoré zdobili krepové stuhy. Na hlavách mali masky a na opaskoch zvonce /chraptoky/. Triasli nimi a vytvárali  nezabudnuteľnú  atmosféru Vianoc.  Deti spoznali jednu z tradícií, ktorá sa u nás zachovala dodnes. 
V rámci spolupráce s čadčianskym Kericom a podpory interkultúrnych vzťahov našu školu navštívili dobrovoľníčky z Rakúska a Francúzska (Laëtitia Lecomte  a  Theresa Telser) počas prezentácie vianočných zvykov. Prezradili nám, že naše tradície sú pre ne veľmi zaujímavé s nádychom exotiky.

V závere si žiaci mohli vyskúšať výrobu vlastnej domácej kolekcie, ktorá im  nielenže chutila ale sa im aj vydarila.

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 24.11.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci 8.-9.ročníka. Svoje vedomosti a zručnosti preverovali v písomnom a ústnom prejave.

V písomnej časti súťažiaci preverovali jazykovú kompetenciu na príslušnej jazykovej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie gramatiky a slovnej zásoby).

Ústna časť bola rozdelená na dve časti – dialóg (role-play) a opis obrázka. Hodnotilo sa splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah a využitie slovnej zásoby.

          A tu sú mená víťazov:

          Kategória 8.-9. ročníkov:

  1. Viktor Nistler, 9.A
  2. Filip Polák, 9.A
  3. Andrej Sučík, 8.A

Žiaci na prvých troch miestach boli ocenení vecnými cenami. Všetkým odmeneným srdečne blahoželáme a víťaz Viktor Nistler bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v Čadci.

 

Deviataci v Kericu

 

Naša  spolupráca  s čadčianskym Kericom v rámci programu Erasmus+ 

sa neustále prehlbuje. Dôkazom je aj účasť našich deviatakov na projekte Štruktúrovaný dialóg  /16. 10. 2017/. Išlo o prvé stretnutie v podobe jednodňového školenia so zahraničnými lektormi. Komunikačnými jazykmi  boli  angličtina, nemčina i slovenčina. 

Cieľom projektu je aktivizácia mladých ľudí a ich postupné aktívne zapojenie sa do lokálnej komunity formou miniprojektov.

 

Spolupráca s Kericom

5.10.2017 začala naša ZŠ ďalšiu sériu spolupráce s čadčianskym Kericom v oblasti pôsobenia zahraničných dobrovoľníkov na pôde kysuckých škôl. Tentoraz sa nám podarilo získať dobrovoľníčku, ktorej materinským jazykom je nemčina. Našu školu bude totiž v dvojtýždňovom intervale navštevovať Theresa z Rakúska. Na prvej návšteve predstavila Thessi  svoju krajinu, pripravila netradičný interaktívny kvíz a za pomoci deviatakov spoznala priestory i okolie školy.  Veríme, že aj prostredníctvom tejto spolupráce nadobudne nemčina pre žiakov iný a oveľa príťažlivejší rozmer.

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 14.11.2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci 7.-9. ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch súťažných kategórií podľa veku. Svoje vedomosti a zručnosti preverovali v písomnom a ústnom prejave.

V písomnej časti súťažiaci preverovali jazykovú kompetenciu na príslušnej jazykovej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie gramatiky a slovnej zásoby).

Ústna časť bola rozdelená na dve časti – dialóg (role-play) a opis obrázka. V oboch disciplínach sa hodnotilo splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah a využitie slovnej zásoby.

A tu sú mená víťazov:

Kategória 6.-7. ročníkov:

  1. Sučík Andrej, 7.A
  2. Lhoťanová Gabriela, 7.C
  3. Janešíková Lucia, 7.B

Kategória 8.-9. ročníkov:

  1. Malicherová Natália, 9.A
  2. Bilská Simona, 9.A
  3. Janiš Dávid, 8.A

Žiaci na prvých troch miestach boli ocenení vecnými cenami. Všetkým odmeneným srdečne blahoželáme a víťazi jednotlivých kategórií Malicherová Natália a Sučík Andrej budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole v Čadci.

Medzinárodné Vianoce  v Kericu

O pár dní sú tu Vianoce. Tie naše – slovenské dôverne poznáme, napriek tomu sú pre nás vždy iné.

Naši žiaci však mali možnosť dozvedieť sa, aké sú Vianoce aj v iných krajinách  prostredníctvom Medzinárodných Vianoc v Kericu. V priebehu jediného dopoludnia /21.12. 2016/ tak navštívili 5 krajín: Anglicko, Honduras, Francúzsko, Rusko a Taliansko. Všade vládla vianočná atmosféra, prezentovali sa vianočné zvyky, súťažilo sa, tancovalo a spievalo. Komunikačným jazykom bola tento raz angličtina, ale žiaci sa naučili aj niekoľko talianskych, ruských či francúzskych slov súvisiacich predovšetkým s vianočným obdobím.

Tešíme sa na ďalšie zaujímavé stretnutia a podujatia!

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 17.1. 2017 sa žiaci Natália Malicherová (9. A) a Andrej Sučík (7. A) zúčastnili okresného kola olympiády z anglického jazyka v Čadci, ktorá pozostávala z písomnej i ústnej časti. Písomnú časť tvoril test, v ktorom boli úlohy zamerané na slovnú zásobu, čítanie s porozumením a počúvanie. Ústna časť pozostávala z príbehu v obrázkoch a role play. Aj napriek veľkej konkurencii sa Natálke reprezentujúcej našu školu v kategórii 1B (starší žiaci) podarilo obsadiť krásne druhé miesto z dvadsiatich súťažiacich. Andrej skončil na peknom siedmom mieste v kategórii 1A (mladší žiaci), čím sa stal úspešným riešiteľom olympiády. Gratulujeme. 

Euroweek v ZŠ Turzovka

Keric je už takmer neodmysliteľne spojený s našou základnou školou, Euroweek sa však u nás uskutočnil po prvýkrát, a to v dňoch 1. a 2. 6. 2017. Jeho podstatou je prítomnosť zahraničných dobrovoľníkov na vyučovaní, oboznámenie sa so životom školy, ale predovšetkým komunikácia so žiakmi. V súčasnosti je nevyhnutnosťou ovládanie cudzích jazykov, tým „euroweekovým“ bola angličtina. Angličtina spojila 3 kontinenty – Európu, Áziu i Južnú Ameriku, pretože dobrovoľníci pochádzali práve z týchto končín sveta: Oscar Madrid - Honduras, Thanaphong Wattanaphong a Pisha Sainthongdechakorn - Thajsko, Maria-Elena Rizzato - Taliansko, Hugo Kerbrat - Francúzsko, Liam Twigg - Veľká Británia. 

Prítomnosť zahraničných  hostí v našej škole  mala  viacero významových rovín. V prvom rade je to  prekonanie jazykovej bariéry a komunikácia, ale aj oboznámenie sa s kultúrami a životným štýlom  mladých  ľudí z celého sveta. 

Ďakujeme Kericu za dva príjemné a inšpiratívne dni!