Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika Textová podstrana O škole Textová podstrana

Aktivity a súťaže

Kultúra

 

Čarovné škrupinky

Pred veľkonočnými sviatkami sa v dňoch 26. – 28.3.2018 uskutočnila v Dome kultúry v Turzovke veľkonočná výstava pod názvom „Čarovné škrupinky“. Vystavovali na nej svoje práce aj deti zo školského klubu, ktoré sa takto mohli pochváliť svojimi nápadmi a tvorivým duchom. Výstavu si prišli pozrieť počas troch dní aj žiaci našej školy. Boli trochu sklamaní tým, že sa v tomto roku zúčastnilo málo vystavovateľov. Chýbali tu medovníčky a drobnosti, ktoré by si mohli zakúpiť. Mohli však obdivovať krásu a zručnosť, s akou boli vyrobené kraslice a veľkonočné vence. Pretože výstava nebola obsiahla, využili tretiaci možnosť navštíviť mestskú knižnicu, ktorá sa nachádza v tej istej budove v rámci Marca - mesiaca knihy.

 

Karneval

Dňa 8.2.2018 sa v telocvični ZŠ uskutočnil fašiangový karneval detí z ŠKD. Tohtoročný karneval sa niesol v duchu folklórnych zvykov a tradícií. Aj hry a súťaže boli zamerané na tému ako sa hrali a zabávali deti kedysi. Na dobrú náladu, do spevu i do tanca zahral na heligónke Milan Laš, žiak 7.A triedy, za čo mu patrí poďakovanie. Na umocnenie atmosféry mali pani vychovávateľky oblečené kroje, aby aj takto deťom priblížili folklór. Karnevalové masky a kostýmy rôzneho žánru malo 90 detí ŠKD. Pretože boli všetky pekné, nápadité, boli aj všetky odmenené vecnou cenou a sladkosťou. Karneval sa vydaril a už sa tešíme na ten budúci.

 

Stretnutie pri stromčeku

Každoročne sa deti zo školského klubu stretávajú pri stromčeku. Jednotlivé oddelenia si pripravujú vianočný program zostavený z básní, piesní a hudobného doprovodu. Tak tomu bolo aj 21.12.2017, kedy sa deti stretli v školskej jedálni a prežili pekné popoludnie s krásnym programom. Mali pozvaného aj hosťa – žiaka našej školy Milana Laša, ktorý program doplnil hrou na heligónke. Pre deti pripravili pani vychovávateľky sladké pohostenie a všetky deti mali pod stromčekom malý darček.

Bábkové divadlo

Stáva sa akýmsi pekným zvykom, že naše deti pravidelne navštevujú Bábkové divadlo v Žiline. I na Mikuláša (06.12.2017) deti 3. a 4. ročníka mali možnosť zhliadnuť nielen krásne, ale i poučné divadlo s názvom Škaredé káčatko od svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Hoci je táto rozprávka známa i najmenším deťom, opäť sa naskytol priestor popremýšľať nad mnohými úskaliami i v dnešnom živote a zodpovedať si tak na mnohé otázky. Aké je to byť „iný“? Akú majú vlastne váhu slová? Je možné ovplyvniť svojím konaním životy ľudí okolo seba? A ako? Divadelné predstavenie bolo pre deti pútavé, pretože bolo plné humoru a hravosti.

ÚLETY a Mestské múzeum Karola Točíka

Je dlhoročnou  tradíciou, že začiatkom septembra žiaci našej školy navštívia výstavu v KaSS, ktorá sa otvára pri príležitosti turzovských hodov a takmer vždy prezentuje tvorbu umelcov rôznym spôsobom spojených  s našim mestom. Nie je tomu inak ani teraz. Žiaci v rámci výtvarnej výchovy sa zoznámili s tvorbou sochára Ondreja Zimku IV. a fotografa Jaroslava Veličku. Neskôr si prezreli prvé exponáty novootvoreného Mestského múzea Karola Točíka. Jednotlivých umelcov a ich tvorbu žiakom 5 a 6. ročníka stručne predstavili vyučujúce výtvarnej výchovy, ktoré im opísali aj spôsob používania jednotlivých múzejných artefaktov.

Bábkové divadlo

Dňa 15.11.2016 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili bábkového predstavenia s názvom Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke. Bábkové divadlo v Žiline je pre nás už niekoľko rokov po sebe inšpiratívne a i tento rok nebolo tomu inak. Známy príbeh nám zahrali štyria smiešni a popletení herci. Spočiatku sa zdalo, že sú samotní herci prekvapení našou prítomnosťou, avšak táto veselá štvorica zahrala rozprávku s využitím dáždnikov, ktoré vraj zabudli v divadelnej šatni zábudliví diváci. Veselé scény, vtipy, pesničky nás zabavili a už teraz sa tešíme, čo pre nás herci vymyslia o rok. 

Vianočná výstava a tvorivé dielne

Vianočná výstava v tomto roku nebola to „pravé orechové“, na čo sme boli zvyknutí
z predchádzajúcich rokov, keď sme nevedeli, čo si prvé pozrieť a kúpiť. Chýbala propagácia i vystavovatelia. Na jednej nástenke a stole svoje výrobky prezentoval Školský klub detí našej školy a druhý malý stôl obsadilo pár výrobkov na predaj troch ľudí. Na stenách bola výstava obrázkov ZUŠ v Turzovke, ktorá takto ukázala prácu svojho výtvarného odboru so zimnou a vianočnou tematikou.

V pondelok 12.12.2016 ZUŠ v priestoroch výstavnej sály DK organizovala vianočné tvorivé dielne, na ktorých sa dopoludnia zúčastnili žiaci našej školy a odpoludnia deti zo ŠKD. Žiaci si tu mohli vyskúšať rôzne výtvarné techniky a vyrobiť si vianočnú ozdobu.

Hudobný program Viktor

Deťom v ŠKD sme pripravili 15.12.2016 predvianočný darček v podobe hudobného programu Viktor. Pán Viktor Guľváš už viac ako 10 rokov koncertuje pre deti, ku ktorým má vďaka tomu, že je učiteľ, veľmi blízky vzťah. Koncertuje na Slovensku i Českej republike a hrá iba pôvodné skladby  vlastnej tvorby. Všetky koncerty majú vzdelávací charakter. Koncertuje pre MŠ, ZŠ I. i II. stupeň aj pre dospelých.

V programe bolo mnoho pesničiek,  ktoré si spievali všetky deti. Aktívne sa zapájali hrou
a  zopakovali si mesiace v roku, v ktorých sa narodili. Svieži rytmus a výborná komunikácia
s publikom zaujali naozaj všetkých. Deťom sa veľmi  páčila pieseň o Afrike, kde si zaspievali v cudzích jazykoch. Veselé pesničky s jednoduchými textami sa ľahko pamätali. Ich rytmus ich úplne „chytil“ a nedalo sa pri nich nehybne sedieť.  V závere 45 minútového vystúpenia si zacvičili a zatancovali so Šašom. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a určite by si ho chceli ešte raz zopakovať aj na MDD so spolužiakmi v škole, hoci aj v amfiteátri. Bolo to super a odporúčame program všetkým. Výborne sme sa zabavili a zaspievali si.

Vianočné trhy a kermaš

Na pešej zóne v Turzovke sa 16. a 17.12.2016 uskutočnili Vianočné trhy a Turzovský kermaš. Na tribúne okrem iných vystúpila DFS Bukovinka a ŽFS Turzovanka. Stánky boli plné dobrôt a tovaru s vianočnou tematikou. V piatok sa išli na kermaš pozrieť aj deti zo ŠKD. Zastavovali sa hlavne pri sladkostiach a hračkách. Veľmi sa im páčil vyrezávaný betlehem so sochami v životnej veľkosti, no ich najväčšiu pozornosť si vyslúžili živé ovečky. Hladkali ich, kŕmili senom a nemohli sa od nich odtrhnúť. Pri stánku s vianočnými oblátkami dostal každý jednu čerstvo upečenú.

Stretnutie pri stromčeku

Deti sú už plné očakávania a netrpezlivo odrátavajú dni do Vianoc. V ŠKD si spoločne 21.12.2016 nacvičili program na  stretnutie pri stromčeku  v priestoroch školskej jedálne „Čakáme na Ježiška“. Živé jasličky  umocňovali zážitok z celej aktivity. Básničky striedali vianočné piesne v podaní nebojácnych sólistov.  Prváci dokonca zahrali piesne na gitare a heligónke a ukázali, čo sa za tri mesiace naučili. Patril im za to veľký potlesk. Na konci hodinového bloku si každé oddelenie zobralo spod stromčeka škatuľu s darčekmi. Všetci netrpezlivo čakali, čo dostanú. Každý bol obdarovaný hračkou a sladkosťami.  

Valentínska šou

Valentín sa už dávno u nás udomácnil. Priatelia si dávajú darčeky a valentínske pozdravy. Je to sviatok zamilovaných, no i všetkých, ktorí sa majú radi. Deti dávajú Valentínky svojim rodičom i kamarátom. V školskom klube v tento deň deti súťažia. Stretli sa v školskej jedálni 14.2.2017 v netradičných disciplínach.

Nechýbal stoličkový tanec, jedenie piškót, hádzanie loptičky do srdiečka, nahadzovanie krúžkov, či akčný balónový tanec. Hlavnou súťažou bol však srdiečkový tanec, kde rozprávkové dvojice tancovali s loptičkou medzi čelami. Víťazi v každej súťaži boli odmenení sladkosťami. Všetci sa tak dobre zabávali, že nechceli ísť ani domov.

Fašiangový karneval

K Fašiangom neodmysliteľne patria plesy, zábavy a karnevaly. Túto ľudovú tradíciu zachovávajú aj deti zo školského klubu ZŠ v Turzovke. Každý rok sa tešia na súťaže, zábavu a prehliadku v maskách. Nebolo tomu inak ani 23.2.2017 v telocvični školy. Skoro stovka masiek od výmyslu sveta  sa predstavila svojim rodičom a spolužiakom. Deti spievali, hádzali loptou, precestovali vláčikom celý svet v piesni Afrika, prechádzali prekážkovou dráhou na kolobežkách, hľadali darček  ukrytý v škatuli, išli cez zlatú bránu, kde chytená maska musela zaspievať  a samozrejme tancovali v súťaži s metlou. Nešlo tu o najkrajšiu masku, ale o dobrú zábavu. Všetky masky boli odmenené vecnou cenou. Celým programom deti sprevádzal šašo Jašo.