Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

Dejepis, geografia

 

 

 

Mesiac so Štefánikom

 

Na Základnej škole v Turzovke si pravidelne pripomíname významné udalostí i osobnosti z našej minulosti. Rok 2019 je rokom Milana Rastislava Štefánika a  sté výročie smrti „najväčšieho Slováka“ je medzníkom, akých nezažívame počas života mnoho. My sme sa preto rozhodli v mesiaci máj, kedy Slováci pred sto rokmi prišli o jedného z tvorcov Česko-slovenskej republiky, usporiadať niekoľko podujatí, ktorými by sme si túto osobnosť uctili.

Prvou bola 3. mája slávnosť pri pamätníku vzniku ČSR, len deň pred tragickými udalosťami spred storočia. Spolu s predstaviteľmi samosprávy a ďalšími školskými zariadeniami v meste sme si na tomto mieste pripomenuli generála Štefánika a jeho význam pre náš národ.

O týždeň neskôr, 9. mája, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka priamo na mieste posledného odpočinku rodáka z Košarísk, na majestátnom Bradle, položili veniec pri jeho mohyle. Navštívili tiež rodný dom Štefánika v jeho rodisku. Napriek nepriaznivému počasiu predovšetkým na Bradle mohli precítiť ducha tohto miesta, ktoré zahalené do hmlového oparu bolo akoby ešte viac presiaknuté tajomnosťou a majestátnosťou.

Zavŕšením mesiaca venovaného MRŠ bol v Základnej škole „Deň so Štefánikom“ 17. mája. V tento deň v rámci vyučovania predstavili deviataci mladším spolužiakom Milana Rastislava prostredníctvom rôznych zaujímavostí z jednotlivých oblastí jeho života. Priblížili im prácu, aktivity, výroky i lásky slávneho Slováka. Na záver tohto netradičného školského dňa účastníci projektu spolu so svojimi učiteľmi zasadili v areáli ZŠ lipu Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude všetkým pripomínať nielen túto výnimočnú osobnosť, ale i podujatia zrealizované na jej počesť.

Za zorganizovanie „Mesiaca so Štefánikom“ je potrebné poďakovať žiakom, učiteľom ZŠ Mgr. Eve Dodekovej a Mgr. Branislavovi Večeríkovi a vedeniu mesta Turzovka reprezentovaného primátorom Ľubomírom Golisom, bez nezištnej pomoci ktorého by predovšetkým návšteva Štefánikovej mohyly nebola vôbec možná. Ďakujeme.

 

Storočia vlastnými očami

 

V jarných mesiacoch, keď počasie je už priaznivejšie naklonené potulkám vo voľnej prírode, zavŕšili žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka našej školy tohtoročné putovanie po miestach historických zaujímavosti, o ktorých sa učia na hodinách dejepisu, či geografie. Prešli sa tak obdobím praveku, staroveku i novodobými dejinami. Práve tie si v tomto roku výrazne pripomíname v súvislosti s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika.

Šiestaci navštívili múzeum situované na mieste niekdajšieho rímskeho opevneného tábora Gerulata v dnešných Rusovciach. Dozvedeli sa veľa o živote rímskych legionárov na hranici ich ríše. Potom sa vrátili o niekoľko storočí do staršej doby železnej v Smoleniciach. Tu v halštatskej dobe stálo mohutné hradisko Molpír, z ktorého je ešte dnes čo obdivovať. Naviac výhľad z jeho akropoly na romantický Smolenický zámok je sám o sebe jedinečný zážitok. Akoby zázrakom sa približne na hodinku objavili slnečné lúče, čo tento moment ešte umocnilo.

Žiaci ôsmeho ročníka zamierali práve v máji, kedy si pripomíname sté výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, na miesto jeho posledného odpočinku. Pri generálovej mohyle na Bradle si uctili pamiatku jedného zo zakladateľov ČSR položením venca. Zároveň sa dozvedeli od svojich učiteľov veľa zaujímavosti zo života tohto slávneho Slováka i o samotnej mohyle a jej stavbe. Expozícia v rodnom dome MRŠ v Košariskách umožnila ôsmakom vidieť veci, ktoré slávny Slovák požíval pri svojich rôznorodých aktivitách. Predmety, ktoré držal vo svojich rukách im pripomenuli, že napriek jeho výnimočnosti, bol len človekom, ako my ostatní.  Počas tejto exkurzie navštívili i rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Bližšie takto počas jedného dňa spoznali až tri slávne osobnosti našich dejín na miestach, ktoré sú úzko späté s ich životnými osudmi.

 

Vychylovka - školský výlet žiakov 1.- 2.ročníka

 

Studené a daždivé májové dni spôsobovali obavy nielen u triednych učiteliek 1. a 2. ročníkov, ale i u ich žiakov. Blížil sa totiž 21. máj 2019, termín školského výletu do Vychylovky. Našťastie, v deň výletu sme sa prebudili do príjemného rána. Vybavení pevnou nepremokavou obuvou a pláštenkami nasadli prváci a druháci do autobusov. Cesta rýchlo ubehla a Vychylovka nás privítala slnečným počasím. Prehliadku skanzenu sme absolvovali so sprievodkyňou, ktorá deťom priblížila život na kysuckej dedine v minulosti. Azda najviac si však deti užili jazdu historickou úvraťovou železničkou a výstavu vláčikov. Príjemný výlet budú všetkým určite pripomínať aj suveníry, ktoré si na Vychylovke zakúpili.

 

Úspechy našich žiakov v Dejepisnej olympiáde

 

V tomto školskom roku píše už svoju jedenástu kapitolu olympiáda, v ktorej si môžu porovnať svoje vedomosti žiaci, ktorí si obľúbili históriu. Naša škola sa doteraz zúčastnila všetkých ročníkov, počas ktorých sme dosiahli práve minulý rok aj najhodnotnejší výsledok v rámci celého Slovenska.

V priebehu februára a marca sa uskutočnilo okresné a krajské kolo Dejepisnej olympiády 2018/2019. Na okres sme cestovali do Čadce, na kraj do Martina. V okresnom kole hájilo naše farby 7 žiakov (z 8 možných). V kategórii F medzi piatakmi sme dosiahli najvýraznejšie úspechy. Obsadili sme prvé dve miesta, keď Julka PAVLIŠINOVÁ zvíťazila. Dosiahla 87 bodov zo 100 možných. Juraj KORDULIAK potreboval na striebornú priečku 75 bodov. Medi siedmakmi si takmer tak dobre počínali Ján HOVORKA a Petra STRÝČKOVÁ, keď sa umiestnili na druhom a treťom stupienku. Janko na to potreboval 76 a Peťka 74 bodov. Dianka HESKOVÁ nám robila ako jediná dobré meno zase medzi ôsmakmi, v kategórii D. Vicemajsterkou kategórie sa stala vďaka 78 získaným bodom. Žiaci deviateho ročníka neurobili svojim mladším spolužiakom hanbu. Dominik ANDRAŠKO a Tatiana MACHOVČÁKOVÁ nás druhým a štvrtým miestom tiež veľmi potešili. Dosiahli 86 a 69 bodov. Keďže úspešným riešiteľom olympiády je každý účastník, ktorý získa 60 bodov, všetci naši reprezentanti sa úspešnými riešiteľmi stali. Okrem jedného prvého, štyroch druhých a jedného tretieho miesta je i tento výsledok naozaj výnimočný.

Na základe výsledkov okresného kola postúpili do kola krajského až 3 naši žiaci (šiestaci na kraj nepostupujú). Tu už naše výsledky neboli také prenikavé ako v okrese. Musíme si však uvedomiť, že tu hovoríme o konkurencii z celého Žilinského kraja, teda naozaj silnej. Najúspešnejšou reprezentantkou našej školy sa stala Dianka HESKOVÁ v kategórii D. Medzi 22 účastníkmi skončila ôsma a získala 76 bodov zo 100. Janko HOVORKA (64 bodov) obsadil 13. a Dominik ANDRAŠKO (72 bodov) 16. miesto. Opäť, aj v krajskom kole, boli všetci súťažiaci zo Základnej školy na Bukovine úspešnými riešiteľmi.

Aj keď sme v rámci kraja zaostali za vynikajúcim výsledkom z minulého roka, keď sme po prvýkrát dosiahli na prvenstvo dokonca na celoslovenskom kole (nielen v kraji), výsledky okresného kola nám naznačujú, že máme na čom stavať do budúcnosti. Možno sme si ešte viac uvedomili, aký pozoruhodný výsledok sa nám podaril a že sa bude len veľmi ťažko napodobňovať. Je potrebné poďakovať sa všetkým súťažiacim, pogratulovať im k úspechom a zároveň si vykasať rukávy a pustiť sa do ďalšej práce.

 

Geografická olympiáda

 

Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo 7.2.2019 na ZŠ J.A.Komenského v Čadci. Žiaci boli rozdelení do kategórii E,F,G. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov 5. -9. ročníka.

Úspešnými riešiteľmi sú žiaci:

Kristián Dunaj - kategória F

Diana Hesková - kategória E

Ostaní riešitelia:

Adam Polka, Dominika Oravcová, Alexandra Bugalová - kategória G

Petra Strýčková,Ján Hovorka - kategória F

Simona Hrancová, Beáta Matejíková - kategória E

 

Novoročné svetlušky

 

Práve štvrtok 31. januára 2 019 bol vyhlásený za magický a čarovný deň, pretože v našom meste Turzovka, ktoré leží na brehoch rieky Kysuca a je obklopené vrchmi Beskýd a Javorníkov, bolo možné nájsť ukrytý poklad nášho rodáka a zbojníka z Predmiera Tomáša Uhorčíka. Legenda hovorí, že poklad tu ukryl sám Uhorčík s Jánošíkom na začiatku 18. storočia. Malo k tomu dôjsť tesne pred ich úmrtím v roku 1713. K nájdeniu pokladu však bolo potrebné splniť niekoľko úloh, dostať tak indície a nájsť presné miesto, kde poklad leží. Inak by zostal naveky v podzemí mesta Turzovka. Prvá indícia bola svetluškám udelená za absolvovaný zbojnícky pochod na neďaleký vrch Bukovina. Po príchode do areálu školy nás čakal nielen uvarený detský punč, ale aj ohnisko, kde si prítomné svetlušky opekali svoje dobroty a zohrievali sa. K nájdeniu pokladu však viedlo ešte niekoľko úloh - vylúštenie zašifrovanej tajničky, nájdenie a správne zoradenie čarovných obrázkov, správne priradenie číslic a písmen a získanie nápovednej vety k nájdeniu pokladu. Indície láska, pokoj, osvetlenie, darčeky, ozdoby, za Uhorčíka sa to vešalo a veta Poklad je ukrytý v areáli školy  mali deti a ich rodičov naviesť na miesto, kde je poklad ukrytý. Tým miestom bol ihličnatý stromček, pod ktorým bol kufrík so zlatými dukátmi.   

Úprimná vďaka patrí všetkým zúčastneným svetluškám (rodičom a deťom 3. A a 3. B z našej základnej školy) tejto krásnej a netradičnej akcie za vytvorenie príjemnej a tvorivej atmosféry.

 

Jubilejný ročník dejepisnej olympiády

 

V tomto školskom roku píše dejepisná olympiáda v svojich letopisoch už desiaty ročník. Žiaci z našej školy si tiež chcú toto malé jubileum uctiť kvalitnými výsledkami, ktoré by ďalej zvyšovali kredit školy z Bukoviny. Zároveň chcú potvrdiť svoje pravidelne dosahované medailové priečky v okresnom i krajskom kole olympiády, ktorými sa zatiaľ môžu pýšiť zo všetkých doterajších ročníkov.

Po školskom kole sa jeho víťazi a tí, ktorí sa umiestnili na druhom mieste, zúčastnili okresného kola súťaže, usporiadanom CVČ Čadca 15. februára 2018. Už tradične sa súťažilo v 4 kategóriách C-F , od deviateho po šiesty ročník. Test obsahoval otázky z učiva každého ročníka, monotematickej témy a regionálnych dejín. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci dosiahnuť bol 100, úspešný riešiteľ potreboval aspoň 60 bodov.

V minulom ročníku sme na okrese dosiahli 1 prvé a 3 tretie miesta. V tomto ohľade boli naše tohtoročné výsledky skromnejšie. Napriek tomu boli v iných kritériách pozoruhodné, dokonca historické.

V kategórii F (šiestaci) sa dokázali naši reprezentanti umiestniť v 21 člennom štartovom poli v prvej desiatke. Marek GAJDIČIAR skončil siedmy a Kristián DUNAJ desiaty. Obaja boli úspešní riešitelia. Keďže to bola ich premiéra na podujatí veríme, že ich potenciál sa v budúcnosti ešte rozvinie.

V E kategórii sme dosiahli najmenej uspokojivé výsledky. Medzi 18 účastníkmi sme brali 6. (Dianka HESKOVÁ) a 12. miesto (Michal TOMALA). Dianka sa síce stala úspešnou riešiteľkou, ale u siedmakov máme ešte veľké rezervy.

Podstatne lepšie pre nás dopadla kategória D. Tu Dominik ANDRAŠKO získal tretie miesto a postup do krajského kola mu ušiel o jediný bod. Je to veľká škoda, ale na druhej strane výzva do budúceho roka. Nesklamal ani Peter ODROBIŃÁK, ktorý v konkurencii 14 ôsmakov obsadil šiestu priečku a taktiež bol úspešným riešiteľom.

Ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. V tomto prípade to platí doslova. Medzi deviatakmi už tradične exceloval Andrej ŠKUTA, ktorý ani tento rok nedovolil nikomu siahnuť na svoj primát najlepšieho olympionika okresu. Ziskom 99 bodov zo 100 možných však dosiahol celkom ojedinelý výsledok, aký sme v doterajších okresných kolách doposiaľ nezaznamenali. Naozaj klobúk dole. Šimon MEKIŇA sa spomedzi 19 súťažiacich v kategórii C umiestnil na veľmi peknom štvrtom mieste. Andrej bude náš okres i školu reprezentovať na krajskom kole v Martine. Držíme mu palce!

Spomedzi ôsmych olympionikov z Turzovky boli na okresnom kole až siedmi úspešní riešitelia. Okrem dvoch medailových umiestnení je výsledok Andreja Škutu naozaj unikátom. Môžeme smelo povedať, že na všetkých našich reprezentantov sme hrdí, ďakujeme im a prajeme množstvo ďalších úspechov, ktoré potešia ich i nás.

 

Výsledková listina Olympiády z dejepisu- školské kolo

Ročník 2017/2018 (12.december 2017)

MIESTO

MENO

TRIEDA

BODY

MIESTO

MENO

TRIEDA

BODY

KATEGÓRIA F (24)

KATEGÓRIA E (15)

1.

DUNAJ Kristián

6.C

82

1.

HESKOVÁ Diana

7.A

76

2.

GAJDIČIAR Marek

6.C

80

2.

TOMALA Michal

7.A

72

3.

JEŽÍK Patrik

6.B

80

3.

KOVÁČIK Ján

7.C

70

4.

HOVORKA Ján

6.B

78

4.

HRANCOVÁ Alica

7.C

69

5.

MATEJÍKOVÁ Lenka

6.A

76

5.

PAVLIŠINOVÁ Ivana

7.B

68

6.

FROLLOVÁ Aneta

6.A

76

6.

MATEJÍKOVÁ Beáta

7.A

67

7.

HRANEC Michal

6.A

75

7.

MATEJÍKOVÁ Ingrid

7.A

63

8.

ŠEVCOVÁ Sofia

6.B

68

8.

STUCHLÍKOVÁ Sabina

7.A

61

9.

ZÁHUMENSKÝ Radoslav

6.B

62

9.

BADŽGOŇ Jakub

7.A

51

10.

KUBIŠOVÁ Alexandra

6.C

62

10.

KOBOLKOVÁ Kamila

7.A

51

11.

KUBAČKA Tomáš

6.C

61

11.

LIGAČ Martin

7.B

40

12.

FATUROVÁ Timea

6.A

61

12.

MRENKA Sebastián

7.C

36

13.

TKADLECOVÁ Simona

6.A

60

13.

HUSÁR Peter

7.A

33

14.

KAVALKOVÁ Nikola

6.C

56

14.

HRTÚSOVÁ Dorota

7.A

27

15.

MRAVEC Martin

6.A

55

15.

MUCHA Matúš

7.C

25

16.

BARČÁKOVÁ Nina

6.C

54

 

 

 

 

17.

KUBAČÁKOVÁ Gabika

6.C

54

 

 

 

 

18.

MATERANKOVÁ Elisabeth

6.A

49

 

 

 

 

19.

JENDRISKOVÁ Laura

6.B

43

 

 

 

 

20.

KONTRÍK Pavol

6.A

42

 

 

 

 

21.

ROVŇANÍKOVÁ Aneta

6.C

42

 

 

 

 

22.

BIELČIK Dominik

6.C

40

 

 

 

 

23.

STOLÁRIK Šimon

6.A

39

 

 

 

 

24.

MOZOLÍK Lukáš

6.A

34

 

 

 

 

KATEGÓRIA D (15)

KATEGÓRIA C (18)

1.

ANDRAŠKO Dominik

8.B

68

1.

ŠKUTA Andrej

9.A

93

2.

ODROBIŇÁK Peter

8.B

57,5

2.

MEKIŇA Šimon

9.C

79,5

3.

HRANCOVÁ Simona

8.A

54,5

3.

JANIŠ Dávid

9.A

68,5

4.

SUČÍK Andrej

8.A

49,5

4.

SIVERA Ladislav

9.A

65

5.

KADUCHOVÁ Petra

8.B

47

5.

VLČEK Juraj

9.A

62

6.

JANČÍK Andrej

8.B

44

6.

DOROCIAK Alexander

9,C

60,5

7.

MRAVCOVÁ Lenka

8.C

37,5

7.

JANETKOVÁ Veronika

9.C

54

8.

LHOŤANOVÁ Gabriela

8.C

32

8.

KRIŠČÁK Maroš

9.B

52,5

9.

MARCINEK Milan

8.A

32

9.

MAĎARIOVÁ Lucia

9.A

45,5

10.

KOLKOVÁ Bianka

8.C

29,5

10.

KUBAČKA Martin

9.C

44,5

11.

GAJDIČIAR Dávid

8.C

27,5

11.

BARANÍKOVÁ Kristína

9.C

42,5

12.

SMAŽÁK Matej

8.C

26,5

12.

KUBOŠNÍK Roman

9.A

42,5

13.

JAROŠ Adam

8.C

24

13.

ČUBOŇ Filip

9.C

41

14.

CESNEK Patrik

8.C

23

14.

DIČKA Marcel

9.B

35,5

15.

HNIDKA Adrián

8.C

17

15.

HUTYRA Tomáš

9.B

29,5

16.

STEINIGER Milan

8.C

13,5

16.

BARČÁKOVÁ Simona

9.C

28,5

 

 

 

 

17.

LIGAČ Jakub

9.B

26,5

 

 

 

 

18.

PETREKOVÁ Tamara

9.B

14,5

Výsledková listina Geografickej olympiády - školské kolo

školský rok 2017/2018 15. XI. 2017

Poradie

Kategória

Priezvisko a Meno

Počet bodov

 

Teoretická časť

Praktická časť

 

Spolu

1.

5. ročník

Pavlišinová Júlia

42

47

89

2.

5. ročník

Marcineková Laura

44

40

84

3.

5. ročník

Korduliak Juraj

42

39

81

4.

5. ročník

Kopásková Ema

45

35

80

5.

5. ročník

Barčák Viliam

42

37

79

6.

5. ročník

Tkáčik Dávid

50

23

73

7.

5. ročník

Hranec Šimon

42

30

72

8.

5. ročník

Bračáková Barbora

42

29

71

9.

5. ročník

Čvapková Klára

41

27

68

10.

5. ročník

Korduliaková Lucia

36

26

62

 

Poradie

Kategória

Priezvisko a Meno

Počet bodov

 

Teoretická časť

Praktická časť

 

Spolu

1.

6. – 7. ročník

Matejíková Beáta

32

52

86

2.

6. – 7. ročník

Strýčková Petra

39

45

84

3.

6. – 7. ročník

Matejíková Ingrid

32

52

84

3.

6. – 7. ročník

Hesková Diana

32

52

84

5.

6. – 7. ročník

Kováčik Ján

30

46

76

6.

6. – 7. ročník

Hranec Michal

31

41

72

7.

6. – 7. ročník

Hrancová Alica

25

47

72

8.

6. – 7. ročník

Kobolková Kamila

20

52

72

9.

6. – 7. ročník

Ševcová Sofia

25

46

71

10.

6. – 7. ročník

Dybalová Janka

22

43

65

11.

6. – 7. ročník

Mozolík Lukáš

27

23

50

 

 

 

Poradie

Kategória

Priezvisko a Meno

Počet bodov

 

Teoretická časť

Praktická časť

 

Spolu

1.

8. – 9. ročník

Janetková Veronika

31

46

78

2.

8. – 9. ročník

Vlček Juraj

36

40

76

3.

8. – 9. ročník

Mravcová Lenka

29

39

68

3.

8. – 9. ročník

Škuta Andrej

38

27

65

5.

8. – 9. ročník

Hrancová Simona

35

30

65

6.

8. – 9. ročník

Odrobiňák Peter

27

37

64

7.

8. – 9. ročník

Marcinek Milan

28

34

62

8.

8. – 9. ročník

Sivera Ladislav

29

30

59

9.

8. – 9. ročník

Kadlubcová Vanesa

25

26

51

9.

8. – 9. ročník

Horčičiaková Adela

25

26

51

10.

8. – 9. ročník

Jaroš Adam

24

26

50

11.

8. – 9. ročník

Blaskovicsová Lucia

22

28

50

12.

8. – 9. ročník

Foldinová Nikola

14

16

30

13.

8. – 9. ročník

Šperková Simona

21

7

21

 

V archíve a v múzeu

Druhý diel prechádzok miestami spojenými s históriou, napísali v tomto školskom roku piataci (24.11.2017). Keďže na hodinách dejepisu sa spoznávajú s prácou historikov a archeológov i s miestami, kde pracujú, rozhodli sme sa navštíviť takéto miesta v okolí Turzovky.

Prvou zastávkou na našej exkurzii bolo múzeum drotárstva v neďalekom Veľkom Rovnom, niekdajšom centre drotárskeho kraja. Na dvoch poschodiach historickej budovy si tu žiaci prezreli diela miestnych drotárov a zoznámili sa i so životom obyvateľov obce v minulosti.

Archív v Bytči, umiestnený v sídle zakladateľa Turzovky Juraja Turzu, sa stal naším druhým cieľom. Tu sa piataci dozvedeli množstvo zaujímavosti z dejín kaštieľa, života uhorského palatína a jednej z najvýznamnejších osobností uhorských dejín, ale i z práce historika a význame miesta, akým je archív. Zaujímavý výklad odborníčky bol obohatený ukážkami vzácnych listín a dokumentov, ako i prehliadkou niektorých miestností, po ktorých sa prechádzal i slávny palatín.

Posledným navštíveným miestom bol niekdajší vodný hrad na sútoku Váhu a Kysuce, Budatín. Toto honosné sídlo na okraji dnešnej Žiliny bolo nedávno rekonštruované a tak ho naši žiaci mohli obdivovať v plnej kráse. Spoznali fakty z histórie hradu, zo života jeho majiteľov i zaujímavosti a „pikošky“, ktoré sú s ním spojené. Mali možnosť vidieť i výstavu drotárskych výrobkov a poprechádzať sa v nádhernom rozsiahlom parku okolo tejto dominanty krajského mesta.

O množstve dojmov z navštívených miest, ale i cestovania v autobuse svedčí nespočetne veľa fotiek a „selfies“, ktoré obohatili galérie väčšiny účastníkov exkurzie. Už teraz sa tešia na to, čo ich pri objavovaní tajomstiev našej minulosti čaká v šiestom ročníku.

Za slávou Veľkej Moravy

Tento školský rok opäť začali pravidelné potulky po cestičkách slovenskej minulosti, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou jej spoznávania žiakmi základnej školy v Turzovke na hodinách dejepisu už dlhé roky. Ako prví sa do tajomstiev vlastnej histórie ponorili siedmaci. Počas krásneho slnečného dňa babieho leta 24. októbra sa vybrali na miesta spojené s jedným z najslávnejších období slovenských dejín.

Po niekoľkohodinovej ceste navštívili najskôr niekdajšie hlavné centrum Veľkomoravskej ríše, hradisko v Mikulčiciach. Dnes malá pokojná dedinka bola už pred vyše 1150 rokmi centrom moci vládcov, ktorí postupne ovládli nielen územie Moravy a Slovenska, ale i Čechy a časť dnešného Maďarska, Poľska i Nemecka. Nachádzalo sa tu až dvanásť  kamenných kostolov a rozsiahly kniežací palác. Stavby z kameňa boli v tej dobe skôr výnimkou a tu sa ich na jednom mieste nachádzalo hneď niekoľko. To tiež svedčí o význame a bohatstve hlavného mesta Veľkej Moravy. Stovky odkrytých hrobov s bohatou výbavou vypovedajú o živote našich predkov, často veľmi podrobne. Žiaci mali možnosť okrem výkladu v jednotlivých pavilónoch vidieť i prácu archeológov priamo v teréne počas výskumu, ktorý tu naďalej prebieha. Rozľahlý areál, jesenné slnko, predierajúce sa farebným lístím starých stromov i doposiaľ impozantné pozostatky dávnych stavieb zanechali v mladých návštevníkoch dojmy, ktoré sa dajú získať len na miestach, spojených s pohnutými osudmi tisícov ľudí.

Získané dojmy si mohli naši žiaci obohatiť i na spiatočnej ceste v malej dedinke Ducové, neďaleko Piešťan. Na prírodnej vyvýšenine nad obcou sa vo veľkomoravskom období nachádzal veľmožský dvorec, odkiaľ jeho pán ovládal okolie. Našli sa tu základy kamennej rotundy s apsidou i ďalších stavieb. Toto miesto má svojho ducha i dnes. Z valu, ktorý chránil dvorec pred nepriateľmi, je možno vidieť zrúcaniny dvoch stredovekých považských hradov – Čachtíc a Tematína. Okrem toho celá priľahlá časť Považia sa pred divákom z dávneho sídla veľkomoravského veľmoža rozprestiera ako na dlani. História je tu zvláštnym duchom spojená s prítomnosťou.

Na tejto exkurzii 46 siedmakov bližšie spoznalo tú časť svojich dejín, na ktorú môžu byť nielen oni, ale i všetci Slováci, právom hrdí.

Od archívu ku skanzenu

V posledný septembrový deň začali ako každoročne svoje potulky po historických pamiatkach a zaujímavostiach žiaci našej školy. Piataci, ktorí majú dejepis prvý rok, navštívili miesta, o ktorých sa učia v školských laviciach.

Najprv zamierili do štátneho oblastného archívu v Bytči. Tu sa oboznámili nielen so vzácnymi a cennými dokumentami z minulosti, ale aj s históriou zámku a osudmi jeho slávneho vlastníka, palatína Juraja Turza. Počúvať o ňom na miestach, po ktorých kedysi chodil on sám, malo pre mladých Turzovčanov neopakovateľné čaro.

Druhou zástavkou na tejto exkurzii bol Budatínsky zámok v Žiline. Nedávno zrekonštruované panské sídlo odkrylo žiakom spôsob života šľachty v stredoveku. Nádherný park v okolí bol príjemným prostredím na oddych pred ďalšou cestou.

Nakoniec si naši piataci mohli urobiť predstavu o živote našich predkov v skanzene v Čičmanoch. Nádherne vyzdobené domy boli pre nich jasným dôkazom usilovnosti, ale i umeleckého cítenia tých, ktorí tu žili v minulosti.

Všetky tri zastávky počas exkurzie dali možnosť žiakom dotknúť sa histórie a nielen o nej počúvať v priestoroch triedy.

  

Najstaršie stavebné pamiatky na Slovensku

 

Žiaci siedmeho ročníka v rámci svojej exkurzie z dejepisu zavítali do najzápadnejších oblasti našej krajiny. Tu sa totiž nachádzajú stavby, ktoré svojou starobylosťou i významom patria k tým najvýznamnejším v oblasti stredovekej architektúry, zachovanej na Slovensku.

Najskôr navštívili rotundu sv. Juraja v Skalici, ktorá je pravdepodobne najkrajšou dochovanou stavbou tohto typu u nás. V Skalici boli zaujímavé i zbierky Záhorského múzeu, ktoré ponúkali množstvo informácií o minulosti tohto regiónu.

Neďaleko Skalice, v Kopčanoch, mali siedmaci možnosť vstúpiť do najstaršieho kostolíka na území dnešného Slovenska. Tento kostol je datovaný do 9. – 10. storočia, pravdepodobne ešte do veľkomoravských čias. Blízkosť Mikulčíc, niekdajšieho centra Veľkej Moravy, dáva jeho datovaniu reálny historický podklad.

Na ceste domov vystriedali románske architektonické prvky gotické a renesančné, s ktorými sa mladí cestovatelia stretli na hrade Beckov. Napriek daždivému počasiu bolo zážitkom poprechádzať sa v sprievode dobovo oblečeného lektora chodbami, po ktorých tak dlho chodili len hradní páni. História dýchala na každom kroku zo starých múrov okolo a nádherný výhľad na dolinu Váhu romantické pocity len umocňoval.

„Zabudnúť znamená nechať ich znovu zomrieť“

 

V duchu tejto známej myšlienky amerického židovského spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny za mier Elieho Wiesela, sa deviataci zo Základnej školy v Turzovke vybrali na svoju poslednú exkurziu z dejepisu. Od piateho ročníka navštívili niekoľko miest, ktoré im priblížili minulosť trocha iným spôsobom, ako len štúdiom v školských laviciach. Žiadne z nich však na nich nezanechalo a ani nemohlo zanechať taký dojem, ako najväčší cintorín na svete, ktorým je bývalý koncentračný tábor v Osvienčime.

Toto pietne miesto naši žiaci navštívili 11. novembra. Je to symbolický dátum pre svet, ale i pre Poliakov. Pred 98 rokmi sa skončila prvá svetová vojna a opätovne sa na mape Európy objavilo predtým rozdrobené Poľsko. Nás však zaujímali udalosti, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny a sú hlasným a zároveň otrasným výkrikom dejín až do súčasnosti. Holokaust je mementom, na ktoré ľudia nesmú zabudnúť a preto by si ho mali pripomínať. Kde inde, ak nie priamo na mieste, ktoré je tragédiou nevinných presiaknuté na každom kroku.

V múzeu sme najprv mali možnosť vidieť jednotlivé objekty v prvom tábore Auschwitz I., po prehliadke ktorého sme sa presunuli do oveľa väčšieho tábora Auschwitz II. pri dedinke Brzezinka (po nemecky Birkenau). Celý komplex táborov Auschwitz bol pôvodne určený pre 125 000 ľudí. Čoskoro stredoškoláci si tu mohli aspoň z časti predstaviť životné podmienky, v akých prežívali zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, z minúty na minútu bez dôvodu týraní a na smrť odsúdení. Výklad lektorky v slovenčine a ponuré jesenné počasie dotvárali pochmúrnu atmosféru miesta, ktoré nenechalo nikoho chladným. Trojhodinová cesta domov potom poskytla dostatok priestoru na to, aby si všetci účastníci exkurzie uvedomili, čo vlastne videli a počuli a čoho sú ľudia schopní voči ľuďom. Dúfajme, že na to nikdy nezabudnú, aby tých 6 milióny obetí holokaustu nezomieralo stále zas a zas. 

Vyhodnotenie školského kola DO (2.december 2016)

ROČNÍK/

KATEGÓRIA

POČET ÚČASTNÍKOV

POSTUPUJÚCI DO OK

6./F

19

PAVLIŠINOVÁ Ivana

VALČUHA Daniel

7./E

21

ANDRAŠKO Dominik

HRANCOVÁ Simona

8./D

13

ŠKUTA Andrej

MEKIŇA Šimon

9./C

10

BAKAJSA Henrik

TOMALA Adam

 

Juraj Turzo

Naši žiaci sa 15.12.2016 zúčastnili v zasadačke Mestského úradu podujatia pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turzu – zakladateľa Turzovky. Podujatie zorganizoval Spolok priateľov Turzovky. Rodinné vzťahy Juraja Turzu nám priblížila PhDr. Jana Kurucárová. Z prednášky PhDr. Heleny Saltorovej sme sa podrobne dozvedeli, akú mal Turzo knižnicu. Obe prednášky boli veľmi zaujímavé s viacerými „pikoškami“ z jeho života, boli podané i s humorom. Veľmi podnetná bola i prednáška Mgr. Drahomíra Veličku o Jurajovi Turzovi a Turzovke. V podobnom duchu sa niesla aj beseda, kde padlo mnoho zvedavých otázok. Dozvedeli sme sa aj to, že Turzo zomrel  na Vianoce 24.12.1616 a pohreb mal 19.2.1617. Z dochovaných záznamov o pohrebe vieme, že ľudia zjedli 10 volov, 43 teliat, 341 husí, 691 sliepok, 2 jeleňov, 8 prasiat, 1600 vajec a ďalšie potraviny. O tom koľko bolo na pohrebe ľudí záznamy nehovoria. Medzi jednotlivými prednáškami bola hudobná vložka dobovej hudby.

Dejepisná olympiáda

Po školskom kole olympiády z dejepisu, ktorá sa uskutočnila 2. decembra 2016 za účasti 63 záujemcov o dejiny z našej školy, nás ôsmi z nich reprezentovali na okresnom kole v Čadci. Tak ako každoročne, sme chceli nadviazať na úspešnú reprezentáciu Základnej školy v Turzovke a rozšíriť zbierku našich medailových umiestnení.

            Okresné kolo sa konalo 14. februára 2017 v Čadci. Súťažilo sa v štyroch kategóriách od šiesteho do deviateho ročníka. Medzi žiakmi šiesteho ročníka získala Ivanka Pavlišinová bronzovú priečku. U ôsmakov sme do celkového poradia prevraveli najvýraznejšie, keď Andrej škuta túto kategóriu ovládol a Šimon Mekiňa skončil tretí. Henrik Bakajsa sa stal tretím najlepším súťažiacim medzi žiakmi končiaceho ročníka. Jedno prvé a tri tretie miesta z okresného kola znamenali, že presne polovica zástupcov našej školy brala v tejto súťaži medailové umiestnenie. Z ôsmich Turzovanov sa šiesti stali úspešnými riešiteľmi a celkovo sa základná škola v Turzovke podľa umiestnenia všetkých svojich žiakov stala najúspešnejšou školou v okrese. To sú pozoruhodné výsledky, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Tým, ktorí sa o nich pričinili, chceme úprimne poďakovať.

            Na krajskom kole dejepisnej olympiády nás 27. marca 2017 v Martine reprezentoval Andrej Škuta. Po minuloročnom prvom mieste sme sa snažili k tomuto umiestneniu čo najviac priblížiť. Andrej príprave venoval veľmi veľa času a úsilia, ale nie každý rok sa podarí všetko tak, ako by sme chceli. Nakoniec sa umiestnil na veľmi nepopulárnom „zemiakovom“ stupienku, čo však v konkurencii dvadsiatich „naj“ súťažiacich z celého kraja nemôžeme vôbec pokladať za neúspech. Naviac, od tretieho miesta ho delil jeden a od striebornej priečky len dva body. Maličké detaily rozhodli. Na budúci rok si sám Andrej stanovil cieľ dosiahnuť na medailové umiestnenie. Určite na to má a my mu budeme pomáhať a držať palce. Za predvedený výkon mu určite patrí „palec hore“ a veľká vďaka.

Osobnosti skovenskej minulosti

Žiaci ôsmeho ročníka sa v školskom roku 2016/2017 vybrali v rámci svojej exkurzie na miesta, ktoré sú späté so životom slávnych Slovákov. Poznávanie osobností je totiž neodmysliteľnou súčasťou štúdia dejín každého národa a zároveň zdrojom národnej hrdosti a sebavedomia.

Prvou zastávkou našich ôsmakov bola dedinka Dobrá Voda. Tu strávil posledné roky svojho života Ján Hollý, prvý veľký slovenský básnik, ktorý tvoril v bernolákovskej slovenčine. Navštívili sme pamätnú izbu tohto slovenského „barda“ na bývalej Dobrovodskej fare, kde žil u svojho priateľa po tom, čo prišiel o všetko po požiare jeho fary v Maduniciach. Žiaci sa zastavili na miestnom cintoríne, kde sa nachádza pomník slávneho bernolákovca. Od miesta posledného odpočinku Jána Hollého sa lesným chodníkom dostali za necelú polhodinku k zrúcanine stredovekého hradu Dobrá Voda. Tu básnik rád trávil svoje voľné chvíle a oddychoval v tieni pradávnych hradieb. Ich impozantnosť sme mohli obdivovať i my.

Z Dobrej Vody sme zamierili na Bradlo, kde v mohyle spí svoj večný spánok velikán našich moderných dejín a jeden z tvorcov Československej republiky Milan Rastislav Štefánik. Z tohto miesta, ktoré je zasadené do nádhernej prírody, putovali plní zážitkov žiaci do neďalekých Košarísk. Tu sa v bývalej evanjelickej fare, rodnom dome Štefánika, nachádza múzeum venované jeho životným osudom. Sledovali tu niť života nášho slávneho krajana od prvých rokov, cez štúdium, roky strávené vo Francúzsku, obdobie prvej svetovej vojny až po jeho tragickú smrť v roku 1919.

Byť priamo na miestach kde žili, pracovali, po ktorých chodili a kde sú i pochovaní veľkí Slováci je rozmer poznávania histórie, ktorý sa nedá ničím iným nahradiť.

Od Rimanov po stredovek

Šiestaci sa v tomto školskom roku vybrali spoznávať históriu, ktorá sa prelína hodinami dejepisu v šiestom ročníku a zároveň naznačuje, o čom sa budú učiť v ďalšom školskom roku.

So starovekom na území dnešného Slovenska sa mohli 50 žiaci z Turzovky stretnúť koncom mája v ďalekých Rusovciach pri Bratislave. Začiatkom nášho letopočtu tu vyrástol predsunutý rímsky tábor Gerulata, ktorý strážila 500 členná jazdecká jednotka. Spoznali tu život legionárov v čase mieru i vojny a základy časti tábora mohli vidieť na vlastné oči.

Po prehliadke Gerulaty sme navštívili jedno z najznámejších miest slovenskej histórie, hrad Devín. Toto miesto na sútoku Dunaja a Moravy bolo obývané od nepamäti a vždy malo významné strategické postavenie. S touto lokalitou sa stretávame v našich dejinách od praveku až po slávnu vychádzku Štúrovcov v roku 1836, kedy na tomto mieste, nasiaknutom krvou našich predkov, symbolicky prijali slovanské mená. Nádherné výhľady, ktoré sa mladým návštevníkom ponúkali z každej svetovej strany sú jasným dôkazom toho, že naša krajina je nielen bohatá na históriu, ale aj na neopakovateľné prírodné scenérie.