Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

Svet práce, technika


 

Dopravná výchova

 

Je veľmi dôležité, aby sa deti vedeli bezpečne pohybovať po cestách ako chodci, či cyklisti. Deti v školskom  klube si hravou formou osvojovali dopravné predpisy a značky. Dopravná výchova pozostávala z dvoch častí. Teoretická – formou prezentácie získavali vedomosti o pravidlách pre chodcov a cyklistov, poznávali značky a boli poučení o nosení reflexných prvkov. V kvízoch si overili svoje vedomosti. V praktickej časti predviedli jazdu zručnosti a dodržiavanie dopravných značiek. Odmenou za absolvovanie kvízov a jazdy zručnosti bol preukaz cyklistu.

 

Keď sa učíme s chuťou a výsledok chutil

 

Zábava, učenie, spolupráca, šťastie, tímová práca, radosť, komunikácia ... – tieto, ale i mnohé ďalšie prívlastky je možné priradiť jedinečným deťom 3. B. Aby však pripravili na pracovnom vyučovaní zeleninové postavičky, slané tyčinky, nepečenú tortu a vynikajúci chlebík vo vajíčku, skvele zvládli i prípravu na takúto hodinu pracovného vyučovania – vytvorili skupiny, našli recepty, rozdelili si úlohy, priniesli ingrediencie ... Dôkazom boli čisté taniere, dobroty mizli veľmi rýchlo, pretože chutili výborne. Možno i preto, že boli pripravované s láskou, ktorú do skupinovej práce a prípravy deti vložili. Niet nad osobnú skúsenosť detí na základe samostatnej činnosti, ale i experimentovania a hľadania na vyučovaní.

 

Remeslo má zlaté dno

 

Dňa 5.12.2018 privítali žiaci piateho ročníka na hodinách sveta  práce  Ing. Martina Slováka  , ktorý im porozprával  o tvorbe vianočných ozdôb zo včelieho vosku, výrobe vianočných oblátok a zdobení medovníkov . Rozprávanie obohatil ukážkami výroby a žiaci si mohli  vyskúšať zdobenie medovníkov, výrobu ozdôb a ochutnať aj tradičnú vianočnú oblátku, ktorú si kedysi ľudia vyrábali doma . Na chvíľu sme sa preniesli  do minulosti a mohli sme si zaspomínať ,aké to bolo na Vianoce kedysi......Deťom sa veľmi páčila najmä úprava ozdôb a ochutnávka oblátok.

 

Darčeky k zápisu

 

V mesiaci apríli sa koná zápis do 1. ročníka. Deti ŠKD a pani vychovávateľky pripravili svojim budúcim kamarátom a spolužiakom drobné darčeky, ktoré im budú tento deň pripomínať. Tešíme sa na nich v školskom klube v budúcom školskom roku.

 

Tvorivé dielne

 

Veľkonočnou tematikou s zaoberali žiaci štvrtého ročníka na „Tvorivých veľkonočných dielničkách“, ktoré sa konali 21.3. 2018. Žiaci počas dielničiek vytvorili množstvo jarných a veľkonočných dekorácií, ktorými vyzdobili a skrášlili priestory našej školy. Zo svojich výtvorov mali obrovskú radosť a všetci dúfame, že svojimi prácami vyčarili úsmev i na tvárach ostatných detí i dospelých.

 

Veľkonočné tvorivé dielne

 

Po dlhých zimných večeroch vo vzduchu opäť cítiť silu hrejivých slnečných lúčov. Dni sú čoraz dlhšie a po okolí sa šíri ušiam lahodiaci spev vtáčikov, ktorý ohlasuje, že krajina sa prebúdza zo zimného spánku. Tretiaci privítali 21.3.2018  príchod jari barančekmi, ktoré sú symbolom blížiacej sa Veľkej noci.  Na ich zhotovenie bola okrem vatových tyčiniek potrebná i značná dávka zručnosti a trpezlivosti.

 

Mydielka

 

Keď niečo po chodbe rozvoniava, nemusia to byť iba koláčiky. V školskom klube si deti vyrábali 24.1.2018 malé mydielka v tvare morských živočíchov. Vybrali si farbu a pridali aj vôňu. Potom už stačilo len mydlovú hmotu roztopiť v „mikrovlnke“ a naliať do foriem. Malé mydielka rýchlo stuhli a deti mali zo svojej práce veľkú radosť.

 

Drotár

Pán drotár Juraj Šerík, majster ľudovej umeleckej výroby, spestril deň všetkým žiakom 4. ročníka na Základnej škole v Turzovke pred vianočnými sviatkami dňa 19.12.2017. Nielenže obohatil deti mnohými zaujímavosťami o ťažkom živote drotárov v minulosti, zároveň im ukázal svoje vlastné drotárske pomôcky a výrobky. Žiaci si mali možnosť vyskúšať prácu s drôtom a v tomto predvianočnom čase si vytvorili krásne hviezdičky na stromček, ale aj prstienky. Snáď im utkvie v pamäti tento deň a budú mať taktiež na pamäti a hlavne v srdci, že je dôležité ctiť si prácu našich predkov a zachovávať takéto remeslá i ďalším generáciám. Bez nezištnej pomoci pána Gajdičiara Vladimíra (Občianske združenie Rozviažme im krídla) by sme však pána drotára ani nemali možnosť spoznať. Nielenže žiakom pána drotára, ktorý takmer nevidí, doviezol, ale žiakom i pomáhal pri práci s drôtom.     

Medovníky

Je bezpochyby správne, že i v dnešnej konzumnej dobe rodičia i učitelia nezabúdajú na tradície a zvyky našich predkov, ktoré sa viažu i s tými najkrajšími sviatkami roka – s Vianocami. A tak deti 4. ročníka dňa 07.12.2017 skĺbili tému stravovania a prípravy jedál na hodinách pracovného vyučovania s prípravou tradičných vianočných dobrôt, akými sú predovšetkým voňavé medovníčky. My sme si skúsili i lepené linecké pečivo. Drobné pečivo nielen dobre vyzeralo, ale i vynikajúco chutnalo. 

Technická olympiáda

Technická olympiáda je súťažou žiakov ZŠ, ktorí majú kladný vzťah k tvorivej činnosti.
Školského kola sa 10.11.2017 zúčastnilo 6 žiakov 5 - 7. ročníka a 8 žiakov 8. -  9.ročníka.
Uskutočňuje sa v dvoch kategóriách:
a)kategória A ako súťaž dvojíc pre žiakov 8. A 9. ročníka ZŠ a
príslušných ročníkov OG. Má 4 kolá: školské, okresné, krajské, celoštátne.
b)kategória B ako súťaž jednotlivcov pre žiakov 5. –7. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov OG. Má tri kolá: školské, okresné, krajské.

Poradie kategória A

6. ročník → 1. miesto  Šimon Jozek  6.A

                    2. miesto  Adela Hadrabová 6.A

                    3. miesto  Roman Bilský 6.A

7. ročník → 1. miesto  Ingrid Matejíková 7.A

                    2. miesto  Dorota Hrtúsová 7.A

                    3. miesto  Beáta Matejíková 7.A

Do okresného kola postupuje Ingrid Matejíková

Poradie kategória B

8. a 9. ročník → 1. miesto  Šimon Mekiňa  9.C

                           2. miesto  Viktor Nistler 9.A

                           3. miesto  Adrián Hnidka 7.C

Do okresného kola postupuje dvojica Šimon Mekiňa a Viktor Nistler

Pečieme dobroty

Nepochybne sa na našej škole realizuje mnoho zaujímavých aktivít a činností v rámci vyučovania, ktoré sú nielen pre deti pútavé, poučné, ale deti sa učia i vzájomnej kooperácii, úcte a prosociálnemu správaniu. I deti 4. ročníka mali opäť zaujímavé vyučovanievo štvrtok 9.11.2017, kedy si v rámci pracovného vyučovania pri preberaní tematického celku Stravovanie a príprava jedál pripravili množstvo dobrôt. Okrem banánov s piškótami pripravila ďalšia skupina očká s rybacou i cesnakovou nátierkou, iná skupina upiekla fantastickú bábovku a potešila i skupina, ktorá napiekla skvelé pizza slimáčiky. Dobroty išli na odbyt až tak veľmi, že sme ich ani nestihli všetky odfotiť. Mňam!    

Cezhraničný veľtrh práce, informácií a vzdelávania.

Aj tento školský rok 8.11.2016 sa realizovala burza stredných škôl pod názvom „ Cezhraničný veľtrh práce , informácií a vzdelávania „ , ktorá sa konala v Dome kultúry v Čadci.

Burzy sa zúčastnili aj naši žiaci 9.ročníka. Na podujatí mali možnosť sa porozprávať o svojom budúcom štúdiu alebo učebnom odbore, aby si našli aj uplatnenie na trhu práce. Mali možnosť si pozrieť prácu  kaderníčok,  kozmetičiek , prácu s drevom, prácu pekárov a umeleckých škôl. Žiaci sa dozvedeli o možnostiach duálneho vzdelávania v rôznych odboroch na SOŠ. Zastavovali sa najmä pri stánkoch odborných škôl, o ktoré prejavovali najväčší záujem. Rozprávali sa priamo so študentmi, aby tak získali prehľad o náročnosti štúdia.

Burzy škôl sa zúčastnilo 8 stredných škôl z okresu Čadca, 7 škôl zo SR a 3 školy z ČR. Besedu na tému voľby povolania zabezpečil ÚPSVR Čadca.

 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo  11.11.2016

TO mala dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebiehala formou riešenia vedomostných testov. Praktická časť bola zameraná na riešenie a realizáciu praktických

zadaní. V školských kolách TO je teoretická časť povinná, ale praktická časť je realizovaná podľa podmienok v jednotlivých školách. V našej škole sme realizovali teoretickú aj praktickú časť.

Súťaž jednotlivcov :

1. Patrik Cesnek 7.C

2. Nikola Foldynová 7.C

3. Tomáš Rejda 7.B

Súťaž dvojíc:

1. Richard Mekiňa + Tomáš Hrubý  /9.A/

2. Miloš Skotnický + Matej Dorociak /9.B/

3. Štefan Kulla + Viktor Nistler /8.A/

Zručnosti pre úspech

Dňa 15. 11. 2016 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil štvrtý ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Tak ako aj po iné roky, aj v tomto roku súťažilo dvadsať základných škôl z rôznych regiónov Žilinského kraja. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v trojčlenných družstvách v sprievode svojho pedagóga.

Družstvo ZŠ Turzovka: Richard Mekiňa, Tomáš Hrubý, Matej Dorociak

Pedagogický dozor : Mgr. Alena Malíková

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na deviatich stanovištiach:

 1. Bezpečnosť nadovšetko – prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle.
 2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle
 3. Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla.
 4. Skrutkové spoje, rezanie – na tomto pracovisku sa popasovali s ručnou pílkou, s montážou a demontážou skrutkových spojov.
 5. Prevodovka – montáž, demontáž obalu prevodovky.
 6. „Michelin“ – demontáž, slalom a montáž pneumatiky.
 7. Veselý karosár – práca s plechom.
 8. Lakovňa a marketingový pracovník – prostredníctvom airbrush pištolí dotvorili maketu, ktorú si najskôr pripravili z dostupných odpadových materiálov.
 9. Veselá elektronika – zapojenie astabilného klopného obvodu.
 10. Zábavná elektrotechnika – zapájanie elektrického obvodu, ktorý simuloval húkačka s premenlivou výškou tónu.
 11. Elektrotechnika – zapájanie obvodu, ktorý simuloval poplašné zariadenie.

Celá aktivita prebiehala podľa vopred naplánovaného časového harmonogramu, tímy sa striedali a s húževnatosťou vykonávali jednotlivé činnosti. Niektoré boli jednoduché, ľahké, zábavné, iné boli zasa náročné, zložité. No všetky aktivity žiaci zvládli a úspešne absolvovali.

Zber papiera

V novembri 2016 sa uskutočnil jesenný zber papiera. Otvorte si výsledky.

Zber_november_2016_vyhodnotenie.xlsx

Tvoríme z odpadu

V rámci environmentálnej výchovy deti V ŠKD 21.-25.11.2016 využili odpadový materiál na tvorbu zaujímavých výrobkov. Čo je pre niekoho odpad, to je pre nás tvorivý materiál. Dávame tak veciam novú šancu. Rolka z toaletného papiera a a kartón. Neviete, čo s tým? Deti si takto vyrobili krásne lietadielka. Zbytok vlny a kúsok rolky a je tu malá čiapka. Rolka, kúsky farebného papiera a zrazu na vás pozerá sovička. Čo tak vyrobiť si klopadlo? Stačí kartón, trochu fantázie na farebnú výzdobu, špagát, špajľa a koráliky. Klopačka je na svete. Vlna, trochu zručnosti a usmieva sa na vás panáčik. 

Deň otvorených dverí.

Čas rýchlo beží a tento rok sa opäť naši deviataci rozhodujú o svojom budúcom povolaní.

Dňa 29.11.-30.11.2016 na našej škole sa uskutočnil deň otvorených dverí pre výchovných poradcov zo SŠ, ktorí im mal pomôcť pri ich rozhodovaní.

Prišli k nám zo SOŠ technickej, SOŠ obchodu a služieb, PaSA , zdravotníckej školy z Čadce, SOŠ priemyslovej z Kysuckého Nového Mesta, SOŠ stavebnej, SOŠ elektrotechnickej zo Žiliny , SOŠ dopravnej z Martina, SOŠ hutníckej z Ostravy, SOŠ stavebnej z Banskej Bystrice a SŠ Kostka- Vsetín.

Našich deviatakov predovšetkým zaujímali podmienky prijatia na danú školu, náročnosť štúdia, vybavenie školy a možnosť zamestnania po skončení štúdia.

Chlapcov zaujali možnosti duálneho štúdia na SOŠ technickej v Čadci a strojníckej v KNM.