Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika Textová podstrana O škole Textová podstrana

Aktivity a súťaže

Spoločenské podujatia

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

 

Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27.3.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda
a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj
v súvislosti s významnými životnými jubileami.

Za našu školu bola ocenená  Danica Janišová za celoživotnú pedagogickú činnosť v oblasti mimoškolskej výchovy, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a veľký prínos pri rozvoji školskej knižnice.

Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny
v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

„Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

 

Mikuláš

V utorok 5.12.2017 nastal ten dlho očakávaný deň, na ktorý sa žiaci veľmi tešili. Program začal v pavilóne B. V hodinových blokoch (pre 1.-2.roč., 3.-4.roč, 5.roč.) žiacka školská rada a žiaci 8. – 9. ročníkov pripravili mikulášske pásmo. Najskôr prišli anjeli, ktorí s doprovodom gitary zaspievali v úvode vianočnú pieseň. Mikuláša museli detí vyvolať veľkým potleskom. Ten prišiel s ďalším sprievodom anjelov a tešil sa hlavne z dobrých detí, ktoré mu zaspievali a zarecitovali. Žiaci 3.B a 4.A si pre Mikuláša pripravili prekvapenie vo forme pesničky a scénického tanca, čo bolo určite spestrením celého programu. To už však prichádzajú traja čerti. Majú zoznam zlých detí od samotného Lucifera. Postupne si volajú deti zo zoznamu, ktoré musia zaspievať, zarecitovať, alebo zacvičiť a samozrejme, že každý musí sľúbiť Mikulášovi, že sa polepší. Niektorých nespratníkov museli čerti vo vreci odniesť. Vrátili ich až vtedy, keď sa  ich spolužiaci zastali.

Potom sa už Mikuláš s celou družinou presunuli do pavilónu A, kde na nich čakali starší žiaci (6.-7.roč., 8.-9.roč.). Program bol obdobný ako pri mladších žiakoch, no pribudli betlehemci s piesňami a vinšmi, ktorých sprevádzali  hluční „hricovia“. V závere anjeli všetkým rozdali medovníky a rozlúčili sa piesňou. Bol to jeden z najlepších mikulášskych programov za posledné roky.

Pietny akt

Rudolf  Jašík bol slovenský prozaik, básnik a publicista. Vo svojich dielach opisoval krásu kysuckej prírody, no i sociálne pomery, chudobu a biedu kysuckých dedín. Do svojej tvorby zahrnul i vojnové obdobie. Poznáme ho z diel Na brehu priezračnej rieky, Námestie svätej Alžbety, či Mŕtvi nespievajú.

V rámci Jašíkových dní sa v Turzovke konal 1.12.2017 pred kultúrnym domom, kde je umiestnená pamätná tabuľa tohto turzovského rodáka, pietny akt. Predstavitelia mesta, hostia, pedagógovia a žiaci našej školy sa poklonili jeho pamiatke a položili veniec.

Pasovanie prvákov

Prváci na Základnej škole v Turzovke zažili vo štvrtok, 23. novembra, svoj veľký deň. Ich starší spolužiaci spolu s triednymi učiteľkami  pre nich zorganizovali slávnosť,  pri ktorej boli prijatí do veľkej žiackej rodiny. Povýšenie na žiaka základnej školy si však všetci museli zaslúžiť. Prváci plnili zaujímavé úlohy a ukázali svojim rodičom či starým rodičom, čo sa už v škole za krátke obdobie naučili. Čítali, počítali, recitovali, spievali, cvičili, ale aj viazali ukážkové mašličky. Žiaci piateho ročníka oblečení za rozprávkové bytosti ich sprevádzali celým programom. Po splnení všetkých úloh a zložení sľubu, boli čarovnou ceruzkou pasovaní za prvákov a odmenení malým darčekom od ZRŠ.

Riaditeľka školy všetkým deťom zaželala veľa úspechov pri získavaní nových vedomostí a poďakovala triednym učiteľkám za zorganizovanie vydarenej akcie. Prváci odchádzali domov plní zážitkov, s preukazom potvrdzujúcim, že sú už skutočnými školákmi. 

 

Červené maky

Deň vojnových veteránov je mementom hrôz 1. svetovej vojny, od ktorej ubehlo 99 rokov. Osem miliónov zabitých vojakov a ďalších 21 miliónov zranených a zmrzačených, to je bilancia prvej svetovej vojny, prvého masového konfliktu 20. storočia. Každoročne ju pripomína Deň vojnových veteránov. Posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktoré ukončilo prvú svetovú vojnu, bola vystrelená 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte. Symbolom útrap prvej svetovej vojny sa stal kvet divého červeného maku, na základe básne „In Flanders Fields“ kanadského vojenského lekára podplukovníka Johna McCrae.

V sobotu 11.11.2017 o 11-tej hodine sa rozozneli zvony na turzovskom kostole a prítomní, ktorí si prišli uctiť pamiatku padlých pri pamätníku  1. svetovej vojny, sa započúvali do slov pána farára Vrbatu. Venovali im svoju modlitbu vo viere, že už sa takéto vojnové konflikty nebudú opakovať.

Žiak našej školy Dávid Janiš z 9.A predniesol báseň a členovia súboru Bukovinka položili k pamätníku kyticu červených makov, zaspievali clivú pieseň a zapálili sviečky.

Otvorenie školského roka 2016 - 2017

V pondelok 5.9.2016 sme sa zobudili do upršaného rána a bolo nám hneď jasné, že otvorenie školského roka sa nebude konať v amfiteátri. Muselo sa prejsť na plán B.  Žiaci 5. – 9. ročníkov sa sústredili v telocvični, kde si vypočuli príhovor pani riaditeľky a primátora mesta. Nechýbala ani úvodná báseň a kultúrny program, v ktorom vystúpila Kamila Kobolková, ktorá v lete získala titul 1.Vicemajsterka sveta - baton a Majsterka sveta vo formácii pom-pom v mažoretkovom športe na Majstrovstvách sveta v Prahe. Potom už nasledovali organizačné pokyny a stretnutie s triednymi učiteľmi. Žiaci 1.-4. ročníkov sa už do telocvične nezmestili, preto mali začiatok školského roka vo svojich triedach. Prváci plní očakávania prišli s rodičmi. Všetko bolo pre nich nové a zaujímavé. Skončilo im bezstarostné obdobie celodenných hier a pribudnú už aj povinnosti spojené so školou.              

Minitelocvičňa ŠKD

Školský klub detí získal projekt COOP Jednota „Nech sa nám netúlajú“ v hodnote 1500€. Počas dvoch mesiacov sa nakupoval športový materiál a v škole sa našli i priestory na vytvorenie minitelocvične. Príprava bola náročná, bolo potrebné všetko zložiť a pripevniť na steny, aby bolo náradie bezpečné. V pondelok 10.10.2016 nastala tá krásna chvíľa, kedy sa konalo slávnostné otvorenie minitelocvične. Všetkých prítomných privítala a poďakovala  vedeniu školy a školníkom  za  snahu pomôcť dobrej veci  autorka projektu Mgr.Zdena Vašulková. Potom už nasledoval ten dlho očakávaný akt – prestrihnutie pásky. Toho sa veľmi dobre zhostila pani riaditeľka a žiak zo ŠKD. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy si budú môcť vyskúšať náradie a precvičiť si celé telo. To sa im dnes splnilo. Po vstupe nevedeli, čo skôr chytiť a na čom začať cvičiť. Striedali všetko. Pre deti bolo pripravené malé občerstvenie a veru sa nedali núkať. Deti z každého oddelenia budú mať možnosť využiť minitelocvičňu dvakrát do týždňa, na čo sa už veľmi tešia.

Spoločný výlet s kamarátmi z Frýdlantu

Už desiaty rok sa stretávame s kamarátmi zo ZŠ T. G. Masaryka vo Frýdlante nad Ostravicí. 21.10.2016 nás opäť navštívili členovia folklórneho súboru Chasička, ktorý vedie p. uč. Šimonková. Spolu s nimi prišla aj nová p. riaditeľka Lenka Matušková i bývalý p. riaditeľ Jiří Čupa. Po krátkom, srdečnom privítaní na našej škole sme spolu s českými kamarátmi navštívili rodný dom Jozefa Krónera v Staškove, kaštieľ v Radoli i Považské múzeum v Budatíne.

Cesta autobusom bola vynikajúcim miestom na nadviazanie nových priateľstiev, na lepšie spoznanie našich kultúr i jazykov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v máji budúceho roka, kedy zasa vycestujeme my. Pre českých kamarátov si pripravíme jazykové okienko slovenského jazyka a iné prekvapenia.               

Pietna spomienka na padlých vo vojne

Dňa 11.11. o 11. hodine sa rozozvučal zvon nášho kostola, tak ako zazneli práve v tento čas zvony v celej Európe, USA a v Kanade. Ľudia týmto spôsobom vzdávajú úctu vojakom padlým vo vojnách.

Pietnej spomienky pri pamätníku padlých v prvej svetovej vojne, ktorý sa nachádza v areáli turzovského kostola, sa zúčastnili aj žiaci našej školy, konkrétne 8. C.

K dôstojnému priebehu pietneho aktu prispela svojím pôsobivým prednesom žiačka spomínanej triedy Alica Kotková a čítaním prosieb Simona Barčáková. 

Žiaci prejavili svojou účasťou úctu hrdinom, ktorí padli vo vojne.

.

PASOVANIE PRVÁKOV

 V piatok 18. novembra 2016 sa konala významná udalosť v živote našich prváčikov. Naši najmenší zažili „Pasovanie prvákov“. Veríme, že to bola  udalosť,  na ktorú tak skoro nezabudnú. Celou pasovačkou ich sprevádzali žiaci 4.A triedy pod vedením pani učiteľky Bajákovej. Cez zlatú bránu vošli do krajiny včielok, v ktorej zlý Polepetko poplietol všetko a včielky poprosili našich prváčikov o pomoc. Krajinu mohli oslobodiť iba múdre a šikovné deti.  Naši adepti do „cechu školského“ predviedli,  čo všetko sa za čas strávený v školských laviciach naučili. Ukázali, ako sa už vedia popasovať s písmenkami, s číslicami ako vedia spievať i tancovať a veľa iného. Vláda Polepetka sa tak skončila a krajina bola vyslobodená. Vďačné včielky si od radosti s prváčikmi zatancovali pri veselej pesničke. Pekným slovom sa prváčikom, rodičom i učiteľom prihovorila aj naša pani riaditeľka Mgr. Terézia Šupolová.

Nakoniec prišla dlho očakávaná  chvíľa pasovania. Po zložení slávnostného „Sľubu prváka“, mohli byť žiaci 1.A, 1.B a 1.C  prijatí do „Cechu žiackeho“. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pamätnú medailu a darčeky, ktoré   im pomôžu aj na vyučovaní. Spokojnosť rodičov a úsmevy detí potvrdili, že sa deti v škole cítia dobre a s radosťou prichádzajú každé ráno opäť do školy. Našim malým prvákom želáme veľa úspechov v škole a nech sa im  žiacke knižky napĺňajú iba jednotkami.   

 

Mikuláš v škole

Svätý Mikuláš z Myry zomrel asi 6. decembra 345/352. Bol biskup. Už za svojho života bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi, bol známy štedrosťou, ako obranca viery a záchranca nespravodlivo obvinených.

Na Slovensku pri mikulášskej nádielke je Mikuláš predstavovaný v biskupskom odeve s dlhými bielymi fúzmi a je sprevádzaný anjelmi a čertami. Anjeli s Mikulášom roznášajú darčeky, čerti sa starajú o symbolické trestanie a strašenie neposlušných detí. Dobré deti sú obdarované sladkosťami.

V utorok 6. decembra 2016 prišiel Mikuláš so svojou družinou aj do našej školy. Tejto úlohy sa výborne zhostili naši deviataci. Pripravili program najskôr pre žiakov 1. – 3. ročníka a potom aj pre 4. – 6. ročník. Spievali, rozdávali cukríky, no čerti si vybrali aj neposlušné detí, ktoré sa museli „vykúpiť“ splnením nejakej úlohy (spev, tanec, recitácia).  Mikuláš nezabudol zavítať ani do zborovne medzi učiteľov a k starším žiakom. V tejto tradícii šlo predovšetkým o skvelý zážitok než o dary.

Žiaci v 2.B si urobili aj triedneho Mikuláša, kde sa deti navzájom obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Deň prevencie

Dňa 12. 4. 2017, deň pred Veľkonočnými prázdninami, sa v rámci prevencie patologických javov na našej škole uskutočnili dve prednášky na aktuálne témy: Rôzne druhy závislostíRiziká fajčenia. Obe viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, p. Kremeňová. Prednáška Rôzne druhy závislostí bola určená pre všetkých žiakov 8. ročníka, prednáška Riziká fajčenia pre žiakov 9. ročníka. Ôsmaci sa oboznámili so závislosťou na alkohole, drogách, počítačovou závislosťou spojenou so závislosťou na sociálnych sieťach a počítačových hrách, kyberšikanou, gamblerstvom a fajčiarskou závislosťou. Boli poučení o ich príčinách, prejavoch i následkoch, rovnako ako o ich prevencii. Deviataci si mohli tiež vyskúšať, či ich dych neobsahuje zostatkové množstvo oxidu uhoľnatého, čo je vlastne príznakom toho, že testovaná osoba v posledných dvanástich hodinách fajčila. Niektorí naši žiaci mali zvýšené hodnoty. Na záver si deviataci pozreli krátkometrážny dokumentárny film o fajčení a jeho následkoch Kým stúpa dym. Dúfame, že si žiaci vzali ponaučenie o týchto negatívnych, bohužiaľ  i značne rozšírených javoch medzi dospievajúcou populáciou.