• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
     • "Hra je radosť, hrou objavujeme svet"
    • Plán aktivít
      
     SEPTEMBER: Školskú tašku do rúk ber
     Vitajte v škole – privítanie nových detí, adaptácia s prostredím.
     Čisté tanieriky – šetrenie potravinami, zásady zdravej výživy, kultúra stolovania a stravovania v školskej jedálni.
      
     OKTÓBER: Gaštanov už začal zber   
     Pozdravy pre starkých – mesiac úcty k starším.
     Kreatívna jeseň – jesenná výzdoba, práce z prírodnín, šarkaniáda, vychádzky do prírody.
     Jeme hravo – zdravo  príprava a ochutnávka ovocných jedál.
      
     NOVEMBER: Zima chodí kolo dvier
     Enviromentálna výchova – ODPAD? NIE Tvorivý materiál.
     Druhý domov pre vtáčiky – výroba vtáčích búdok a ich následná inštalácia.
     REKORDYÁDA – netradičné športové súťaže detí v oddeleniach.
      
     DECEMBER: Vianoce a prázdniny šťastie každej rodiny
     Čaro Vianoc – vianočné tvorivé dielne, práce na vianočnú výstavu, pečenie medovníkov, výroba darčekov.
     Čakanie na Ježiška – besiedka.  
      
     JANUÁR: Do Nového roku predsavzatí trochu
     Zimný športový poldeň.
     Nezabúdajme na zvieratká – kŕmenie vtáčikov, lesnej zveri.
      
     FEBRUÁR: Privítajme karneval
     Fašiangy – zvyky a tradície, fašiangový karneval.
      
     MAREC: Závan jari, úsmev v tvári
     Kniha – priateľ človeka: návšteva knižnice.
     Čítanie s porozumením – súťaže a kvízy.
     Jarná výzdoba.
      
     APRÍL: Veľkonočné vajíčka vložíme do košíčka
     Maľované vajíčko – tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou.
     Darčeky pre budúcich prváčikov.
     Týždeň Zeme – úprava okolia ŠKD, rozhovory o ochrane prírody, projekty, ekologické hry.
      
     MÁJ: Už je krásny kraj
     Deň matiek – darčeky pre mamičky.
     Olympijský deň v ŠKD.
     Pozorko – dopravná výchova.
      
     JÚN: Oslávime Deň detí a prázdnin čas priletí
     MDD – deň plný hier, zábavy  a súťaží.
     Farebný chodník – výtvarná súťaž.
     Hurá prázdniny – rozlúčka zo ŠKD, vyhodnotenie činností v oddeleniach.
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice
  • Priateľské stretnutie pri vybíjanej
  • MDD v znamení športu