Navigácia

Organizácia Akcie ŠKD - 1.polrok Akcie ŠKD - 2.polrok Výchovný program

Školský klub detí

Akcie ŠKD - 1.polrok

SEPTEMBER:

Zoznamujeme sa s ŠKD

OKTÓBER:

Ovocný deň   
Mesiac úcty k starším

NOVEMBER:

 

Zlatý slávik ŠKD

Tvoríme z odpadového materálu

DECEMBER:

Vianočné tvorivé dielne

Vianočná výstava

Vianočná besiedka ŠKD

JANUÁR:

 

Staráme sa o zvieratá