• O škole

     • O škole

     • Riaditeľ školy:                                                         Mgr. Rastislav Bakajsa, tel. 0915 751 836

      Zástupkyňa riaditeľa školy pre ISCED I:         Mgr. Emília Kobolková, tel. 0918 536 228

      Zástupkyňa riaditeľa školy pre ISCED II:        Mgr. Alena Malíková, tel. 0918 536 227

      Adresa:       Základná škola, Bukovina 305, Turzovka, 02354

      Kontakt:     Email:  zsturzovka@gmail.com

                            Telefón: +421 041 43 52 502


      Úradné hodiny pre verejnosť: 7:00hod. - 8:00hod.

                                                                13:00hod. - 15:30 hod.

         

      VYUČOVACIE HODINY:

                1.hodina:   8:00 -   8:45 hod.

                2.hodina:   8:55 -   9:40 hod.

                3.hodina:   9:50 - 10:35 hod.

                4.hodina: 10:50 - 11:35 hod.

                5.hodina: 11:45 - 12:30 hod.

                6.hodina: 12:35 - 13:20 hod.      PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY:

                                                             

      Metodické združenia: 1. - 2. ročník: Mgr. Monika Schutzová                                                                                                                        
                                            3.- 4. ročník: PaedDr. Adriána Korčeková

                                             Školský klub detí: Mgr. Zdena Vašulková 

      Predmetové komisie:  MAT/INF: RNDr. Magdaléna Pekárová          

                                            SJL - CJ: PhDr. Eva Dodeková          

                                            prírodovedných predmetov: Mgr. Monika Sabelová               

                                            humanitných predmetov:    Mgr. Rastislav Bakajsa  

                                            výchovných predmetov: Mgr. Pavol Škorník                                               

      Školská špeciálna pedagogička: Mgr.Zuzana Mozoliková   

                                                            pracovná doba: streda, štvrtok  13,00 - 15,00 hod.           

      Výchovná poradkyňa: Mgr.Alena Janišová

                                            pracovná doba: utorok 11,00 - 13,30 hod.

      Koordinátor prevencie: Mgr. Branislav Večerík

      Asistenti učiteľa: Mgr. Andrea Dodeková, Mgr. Barbora Hrošová, Anna Mojžiščáková,

                                    Kristína Ševčíková


      Správca infocentra a školskej knižnice: Danica Janišová

             školská knižnica otvorená: pondelok - piatok 8,00 - 12,30 hod.

        

             

                              Ekonómka školy: Zuzana Malovaníková

                              Administratívna pracovníčka: Tatiana Bohdaňová

                              Samostatná referentka: Mgr. Valéria Janetková

                              Mzdová účtovníčka : Janka Kubačáková

       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

      Vedúca ŠJ: Jozefína Rudinská, tel. 041 4352475

      Vedúca kuchárka: Dária Cveková

      Vydávanie stravy: do obedárov 11,00 - 11,30 hod.

                                     výdaj obedov pre stravníkov 11,30 - 14,00 hod.

      1. strava sa platí vždy na začiatku nového mesiaca, do 5-tého dňa v mesiaci
      Kamerový systém: v škole funguje kamerový systém, ktorý monitoruje priestory

      Školská knižnica: nachádza sa v pavilóne C - Infocentrum školy

                   žiaci, zamestnanci a mládež si môžu požičiavať knihy zdarma počas školského roku

                   každý prihlásený žiak dostane čitateľský preukaz

      Otváracia doba: pondelok - piatok v čase od 8,00 do 12,30 hod. 

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD