Navigácia

O škole História školy Logo školy Školský parlament Rada školy Textová podstrana Textová podstrana

O škole

 

 

  VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľ školy:                                                        Mgr. Rastislav Bakajsa, tel. 0915 751 836

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ISCED I:         Mgr. Emília Kobolková, tel. 0918 536 228

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ISCED II:        Mgr. Alena Malíková, tel. 0918 536 227

Úradné hodiny pre verejnosť: 7,00 - 8,00; 13,00 - 15,00 hod.

 

     zsturzovka@gmail.com     

                     skola@zsturzovka.edu.sk

Adresa: Základná škola, Bukovina 305, 023 54 Turzovka

Telefón: +421 0414352502

   PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY:

                                                       

Metodické združenia: 1. - 2. ročník: Mgr. Monika Schutzová                                                                                                                        
                                      3.- 4. ročník: PaedDr. Adriána Korčeková

                                       Školský klub detí: Mgr. Zdena Vašulková 

Predmetové komisie:  MAT/INF: RNDr. Magdaléna Pekárová          

                                      SJL - CJ: PhDr. Eva Dodeková          

                                      prírodovedných predmetov: Mgr. Monika Sabelová               

                                      humanitných predmetov:    Mgr. Rastislav Bakajsa  

                                      výchovných predmetov: Mgr. Pavol Škorník                                               

Školská špeciálna pedagogička: Mgr.Zuzana Mozoliková   

                                                      pracovná doba: streda, štvrtok  13,00 - 15,00 hod.           

Výchovná poradkyňa: Mgr.Alena Janišová

                                      pracovná doba: utorok 11,00 - 13,30 hod.

Koordinátor prevencie: Mgr. Branislav Večerík

Asistenti učiteľa: Mgr. Andrea Dodeková, Mgr. Barbora Hrošová, Anna Mojžiščáková,

                              Kristína Ševčíková

Správca infocentra a školskej knižnice: Danica Janišová

       školská knižnica otvorená: pondelok - piatok 8,00 - 12,30 hod.

  

       

                        Ekonómka školy: Zuzana Malovaníková

                        Administratívna pracovníčka: Bc. Simona Kvašňovská

                        Samostatná referentka: Mgr. Valéria Janetková

                        Mzdová účtovníčka : Janka Kubačáková

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vedúca ŠJ: Jozefína Rudinská, tel. 041 4352475

Vedúca kuchárka: Dária Cveková

Vydávanie stravy: do obedárov 11,00 - 11,30 hod.

                               výdaj obedov pre stravníkov 11,30 - 14,00 hod.

1. strava sa platí vždy na začiatku nového mesiaca, do 5-tého dňa v mesiaci

2. odhlasovať sa stravníci môžu u vedúcej ŠJ, zapísať do zošita v ŠJ, telefonicky na číslo 4352475, vždy 24 hodín vopred

 VYUČOVACIE HODINY

1.hodina:   8,00 -   8,45

2.hodina:   8,55 -   9,40

3.hodina:   9,50 - 10,35

4.hodina: 10,50 - 11,35

5.hodina: 11,45 - 12,30

6.hodina: 12,35 - 13,20

7.hodina: 14,00 - 14,45

Kamerový systém: v škole funguje kamerový systém, ktorý monitoruje priestory

Školská knižnica: nachádza sa v pavilóne C - Infocentrum školy

             žiaci, zamestnanci a mládež si môžu požičiavať knihy zdarma počas školského roku

             každý prihlásený žiak dostane čitateľský preukaz

Otváracia doba: pondelok - piatok v čase od 8,00 do 12,30 hod.