• Úspechy školy

     • Šk.rok 2008 / 2009

     • Pro Slavis – celoslovenská súťaž školských časopisov
      Čestné uznanie za školský časopis Čítanie pod lavicou

      Celoslovenská „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
      9.miesto

      Futbal – okresné kolo
      2.miesto

      Plávanie – okresné kolo
      1.miesto: Jozef Bebčák
      2.miesto: Tomáš Herman
      3.miesto: Kristína Blažičková

      Olympiáda z nemeckého jazyka – okresné kolo
      2.miesto: Ľuboš Bernát

      Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo
      3.miesto: Monika Cisáriková
      3.miesto: Klára Findrová

      SEZAM
      Celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky 8.-9. ročníkov
      Ľuboš Bernát, úspešný riešiteľ

      Geografická olympiáda – okresné kolo

      9.miesto: Veronika Cholevová

      Dejepisná olympiáda - okresné kolo

      2.miesto: Klára Findrová ( kategória E - 7.ročník)
      3.miesto: Gabriela Tuhovčáková (kategória E - 7.ročník)
      3.-4.miesto: Kristína Malíková (kategória D - 8.ročník)
      9.miesto: Martina Polková (kategóriia D - 8.ročník)
      1.miesto: Denisa Bajáková (kategória C - 9.ročník)
      2.miesto: Michal Hroš (kategória C - 9.ročník)

      Volejbal žiačok – okresné kolo

      2.miesto

      Vybíjaná žiačok – obvodové kolo

      2.miesto

      Biblická olympiáda – dekanátne kolo

      1.miesto

      SEZAM
      Celoslovenský korešpondenčný seminár z matematiky 8.-9. ročníkov
      10.miesto: Ľuboš Bernát


      Kros, cyklistika
      Jozef Bebčák – vicemajster Európy v krose

                              - majster Slovenska v cyklistike

                              - Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta


      Tenis
      Jakub Oravec – reprezentant Slovenska

      Medzinárodný beh „O pohár burmistra Gminy Kęty“
      1.miesto: Adrián Kopičár
      2.miesto: Dávid Maslák
      3.miesto: Ján Strkáč

      Zlatý slávik – spev ľudovej piesne
      Valéria Janešíková  - 1.meisto v okresnom kole
                                         - 1.miesto v krajskom kole
                                         - laureátka 19.ročníka Celoštátnej súťaže Slávik Slovenska

      Rozprávkové vretienko – okresné kolo
      1.miesto: Simona Skorková

      Prednes prózy – okresné kolo
      2.miesto: Jarmila Porvazníková

      Biologická olympiáda – okresné kolo
      2.miesto

      Pytagoriáda – okresné kolo
      1.miesto: Vladimír Onrdyáš
      3.miesto: Peter Sýkora

      Atletika – okresné kolo
      1.miesto: Filip Letavay (beh na 1000 m)
      1.miesto: Michaela Murínová (skok do diaľky)
      3.miesto: družstvo dievčat

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje