• Aktivity a súťaže

     • Občianska náuka

     •  

      Zážitkové učenie trochu ináč

      V rámci vyučovania občianskej náuky sa žiaci 8.A zúčastnili verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde v Čadci. Pred vstupom do priestorov súdu  musel každý žiak prejsť osobitnou kontrolou. Súdne pojednávanie bolo z oblasti trestného práva a prejednávalo  sa násilie medzi dvoma rodinami.

      Súdne konanie trvalo 3,5 hodiny, žiakov zaujal prísny a nekompromisný postoj sudcu k obžalovaným aj svedkom. Všetci museli dodržiavať poriadok, rozprávať len s povolením sudcu. Sudca spor vyhodnotil ako priestupok.

      Na nasledujúcej hodine OBN sme rozobrali súdne pojednávanie a vysvetlili sme si, aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom, ktorého spoločenská nebezpečnosť je nižšia ako pri trestnom čine.

      Žiaci si uvedomili, že demokracia neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme, ale musíme dodržiavať morálne zásady a zákony.

       

      EXPO KARIÉRA

      Pomaly sa blíži deň, kedy sa budú musieť deviataci rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť ich budúcnosti. Budú sa stretávať s novými ľuďmi, ale zmení sa aj ich životný štýl, ktorým budú žiť.

      Dom kultúry v Čadci sa stal výstaviskom Dní voľby povolania pod názvom EXPO KARIÉRA, ktoré organizovalo CPPaP v Čadci. Striedali sa tu deviataci z celého okresu. Tí naši si prišli pozrieť možnosti štúdia na SŠ 30.1.2018. Dni voľby povolania boli zamerané na prezentáciu SŠ so sprievodným programom ukážok manuálnej zručnosti žiakov.

      Predstavovali sa SŠ z Čadce: Gymnázium, SZŠ, PgSA, OA, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ technická, ďalej SOŠ strojnícka a Spojená škola z KNM, SOŠ drevárska a stavebná z Krásna n.Kys.    Z českých škôl ponúkali štúdium Střední škola KOSTKA  s. r. o., Vsetín a Střední škola letecká  s.r.o.,  Kunovice ČR.

      Bola tu i ponuka podnikov:  SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r. o. Kysucké Nové Mesto, KIA Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom, MOBIS Slovakia, s.r.o., Gbeľany, Třinecké železárny  a.s. Třinec  a Brainy JAM, s.r.o. Krásno nad Kysucou.   

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice