• Novinky

      • DEŇ ZEME môže byť každý deň :)

      • Skutky sú dôležitejšie ako prázdne slová. A to je naozaj pravda...

       Presvedčili nás i žiaci našej školy – súrodenci Julka, Rebeka a Vašek Hadrabovci /6.C, 4.C, 2.B/ a odštartovali tak maratón pomoci našej planéte pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme. Sme presvedčení, že mnohých inšpirujú k podobným činom. Pridajte sa tiež !!!

       P.S. Keďže bol les prázdny, Julka, Rebeka a Vašek si nachvíľu odložili rúška :).

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • KREATIVITA NAŠICH ŽIAKOV

      • Tešíme sa, že na virtuálnych hodinách SJL „vyrábajú“ naši žiaci krásne dielka. Niektoré vznikli poskladaním slov či písmen vystrihnutých z novín a letákov do neuveriteľných príbehov alebo odkazov. Šiestačkám /Timka Sadleková, Kristínka Belková zo 6.B/ sa dokonca za ich tvorbu podarilo získať jednotku od Daniela Heviera. Siedmaci rôznym spôsobom spracovali prečítanú knihu Poškoláci a vznikol napr. aj skvelý komiks, ktorého autorkou je Emka Kopásková zo 7. A. Nech sa páči, pozrite sa spolu s nami

      • POPLATKY ZA ŠKD

      • Pripomíname rodičom, ktorí platia poplatok za ŠKD cez internet banking, aby si zrušili trvalý príkaz na platbu poplatku za ŠKD na mesiac máj-jún.

      • Neprehliadnite !!! TERMÍN ZÁPISU PRVÁKOV

      • Vyšetrenie školskej spôsobilosti


       Je čas zápisu detí do 1.ročníka, vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu Vás chceme informovať, že aktuálne nie je možné vyšetrenie školskej spôsobilosti dieťaťa v žiadnom zariadení. Školská spôsobilosť musí byť posúdená výlučne osobne a priamym kontaktom s dieťaťom v CPPPaP, teda nie je možné akékoľvek testovanie online formou.

       Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky žiada o odklad, prípadne si nie je istý zrelosťou svojho dieťaťa, uvažuje o predčasnom zaškolení, môže sa objednať na vyšetrenie do CPPPaP. Toto vyšetrenie bude zrealizované po ukončení mimoriadnych opatrení spojených s momentálnou situáciou.  

       Rodičia sa môžu poradiť:

       telefonicky: 0904 744 717

       e-mailom: poradnacadca@gmail.com

       cez stránku: https://www.camip.sk/kontakt


       Objednaných rodičov s deťmi na posúdenie školskej spôsobilosti bude CPPPaP prednostne kontaktovať a vybavovať okamžite po ukončení mimoriadnych opatrení. Informácie ku školskej spôsobilosti sú zverejnené aj na web stránke:

       https://www.camip.sk/radime-na-dialku

      • Ďalšie informácie k zápisu prváčikov !

      • Vážení rodičia,

       K zápisu do prvého ročníka základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka vám prinášame tieto informácie, ktoré vychádzajú z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

       Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

       1. zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
       2. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
       3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
       4. ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  a odporučenie  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

        

       Ďalšie informácie pre budúcich prváčikov našej školy

        

       • požiadavku o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok je potrebné uviesť do poznámky elektronickej prihlášky, nutné odporúčania dodá zákonný zástupca podľa bodu d), ktorý je uvedený vyššie,
       • do poznámky prosíme uviesť aj:
        •  povinne voliteľný predmet v prvom ročníku (náboženská výchova alebo etická výchova),
        •  záujem o návštevu školského klubu detí,
        •  záujem o  školské stravovanie.
       • ak ste medzičasom poslali elektronickú prihlášku bez týchto informácii, vyplňte ju a pošlite ešte raz, aby sme boli o týchto faktoch informovaní,
       • pre budúcich prváčikov ponúkame možnosť zakúpenia školských potrieb v sume 25,- € (zošity a ďalšie potreby pre prvý ročník) a prvej knihy v sume 3,90 € - v danej situácii môžete v prípade záujmu poukazovať tieto finančné prostriedky na účet SK64 0200 0000 0031 0748 2453, kde je potrebné uviesť krstné meno a priezvisko budúceho prváčika.

        

       Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu

        

      • Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky.

      • Milí žiaci, čitatelia, milovníci literatúry!

       Pripravili sme si pre vás zaujímavú rubriku pod názvom Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky.

       Zrazu máme všetci veľa času na veci, ktoré sme možno odkladali alebo hľadali si k nim vzťah. Jednou z nich je určite aj čítanie a literatúra.

       Často sami nevieme, po akej knižke siahnuť a práve to je cieľom našej rubriky. Sprevádzať vás ňou bude naša žiačka Katka, ktorá veľmi rada číta, píše, tvorí, rozpráva a diskutuje o knihách. Dúfame, že medzi jej tipmi si nájdete aj vy niečo pre seba a svojich blízkych. Treba povedať, že všetky knihy, ktoré vám bude odporúčať, naozaj prečítala a naozaj sa nechala uniesť na krídlach fantázie a chvíľu bola súčasťou rôznych svetov, vekov a príbehov.

       Budeme radi, keď si Katkine odporúčania nielen pozriete, ale Katke položíte aj otázky, ktoré by vás zaujímali alebo vyjadríte svoj vlastný názor, ak ste si už knihu prečítali.

       Katkinu rubriku nájdete na FB ZŠ Turzovka, FB ZUŠ Turzovka a na jej INSTAGRAME (@bookstagram._.katarina).

       Neváhajte a pridajte sa k nám! Tešíme sa!

        

       Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky

        

       V tejto rubrike nájdete...

       • Neobyčajné knižné odporúčania.

       • Príbehy, ktoré vás budú unášať na krídlach fantázie a vy sa stanete ich súčasťou.

       • Odpovede na otázky o knižnom svete.

       • Informácie o nových knižných tituloch.

       • Rôzne súťaže a aktivity.

        

        

       !!!Máme tu hneď prvé odporúčanie!!!

       názov knihy: DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ

       autor: RANSOM RIGGS

        

       Hľadáte knihu, ktorá je fantastická, trošku desivá a historická zároveň?

       Tak táto kniha čaká len na vás!

       Prítomnosť sa tu rafinovane splieta s minulosťou.

       Podľahnite svetu neobyčajných detí slečny Peregrinovej! Možno ste jedným z nich práve vy?!

        

       Úryvok z knihy:

       "Nemohla to byť náhoda, čo znamenalo, že fotky, ktoré mi ukázal dedo - fotky detí, ktoré s ním, ako sa zaprisahával, žili v detskom domove, žili naozaj v tomto dome. Malo to však azda znamenať aj to, že napriek pochybnostiam, ktoré som prechovával ako dieťa boli tie obrázky predsa len pravdivé? Ale čo potom všetky tie fantastické príbehy, ktoré sa s nimi spájali?.."

                                                                                       

       PhDr. Eva Dodeková

      • Oznam pre rodičov budúcich prváčikov

      •                 Možno ste si už všimli, že na stránku školy pribudla elektronická prihláška – zápis žiakov do 1. ročníka. Vzhľadom k súčasnej situácii sa ruší termín zápisu žiakov do 1. ročníka, ktorý bol stanovený na 2. – 3. apríla 2020. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa tento zápis presúva na obdobie od 15. apríla do 30. apríla 2020. Konkrétny termín pre Základnú školu ako organizačnú zložku Spojenej školy Turzovka  určí zriaďovateľ školy. Na stránke školy budú postupne uverejnené aj ďalšie informácie týkajúce sa zápisu.

                       Pomocou elektronickej prihlášky však môžu rodičia prihlasovať budúcich prváčikov OKAMŽITE až do termínu, ktorý bude uverejnený. S prípadnými otázkami nech sa zákonní zástupcovia obracajú priamo na riaditeľa školy na telefónnom čísle 0915751836.

      • Deutsch mit Klett maximal interaktiv

      • Milí žiaci - nemčinári,

       mám pre vás skvelú správu. Vydavateľstvo Klett vám chce pomôcť s náročnou domácou prípravou, preto bez akéhokoľvek prihlásenia máte bezplatne k dispozícii interaktívnu učebnicu Klett maximal interaktiv 1 /zatiaľ sú otvorené prvé dva moduly, postupne sa odomknú všetky  i učebnica KMI 2/. Nájdete tu učebnicu i pracovný zošit a doplnkové materiály s okamžitou spätnou väzbou. Verím, že túto možnosť využijete!

       Stačí, ak kliknete na odkazy:

       https://www.mauthor.com/present/4647620417552384

       https://www.mauthor.com/present/5151265462550528

       Viel Spaß mit Deutsch!!!

        

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Milí žiaci, vážení rodičia,

      • máme za sobou prvý týždeň neplánovaného voľna. Vzhľadom k tomu, že nevieme, ako dlho bude toto voľno trvať, museli sme pristúpiť k „vyučovaniu doma“. Opakujem, jedná sa o neplánované voľno, nie PRÁZDNINY. To by si mali všetci žiaci jasne uvedomiť. To, čo sa za celú dobu, keď ste mimo školských lavíc nestihnete naučiť, vás skôr, či neskôr doženie. A čím to bude neskôr a vy sa toho nenaučíte viac, tým to bude hlavne pre vás bolestivejšie. Preto za pomoci nás, učiteľov i vašich rodičov robte, prosím vás, všetko preto, aby ste sa toho doma naučili podľa vašich možností čo možno najviac.

       Viem, že môžete mať s niektorými vecami problémy, či technické alebo s učivom. Obráťte sa s nimi na vyučujúcich predmetov, triednych učiteľov alebo priamo na mňa prostredníctvom EDUPAGE, sms alebo telefonicky. Pomôžte si aj navzájom medzi sebou. Ste šikovná a technicky zdatná generácia, čo nevie jeden, určite bude vedieť niekto iný. Zavolať si alebo komunikovať cez sociálne siete je  dnes samozrejmejšie ako povedzme učiť sa. Nenechávajte všetko na svojich rodičov, ktorí majú oveľa vážnejšie starosti ako vy. Nielen starať sa o vašu bezpečnosť, ale riešiť problémy v zamestnaní, či s vašimi starými rodičmi. Pomáhajte im, určite si to od vás práve teraz zaslúžia.  Verím, že to chápete a každému z vás, kto sa naozaj snaží, sa chcem veľmi pekne POĎAKOVAŤ.

       POĎAKOVANIE, úprimné a zo srdca, patrí aj všetkým vám, vážení rodičia. Plne si uvedomujem všetky Vaše obavy, neistotu a často i strach. Prežívam ich s vami. Chcem vás ubezpečiť, že vašim deťom sa snažíme sprostredkovať vzdelávanie terajším spôsobom predovšetkým pre ich dobro. Najdôležitejšie je, aby takpovediac „nevyšli z cviku“. Ďalší postup budeme podľa usmernení a zdravého rozumu riešiť po návrate do školy. Ak sa neviete k nejakým materiálom dostať, máte nejaké otázky a problémy, učitelia sú tu pre vás. To platí samozrejme aj o mne, riaditeľovi školy. V čom budeme môcť, vám určite radi pomôžeme. Prajem vám všetkým, vašim deťom a celej rodine pevné zdravie, nervy a skorý návrat do normálneho života.

       A našim žiakom odkazujem:

       „Nie pre školu, ale pre život sa učíme. Niekedy nás ale sám život naučí, že učenie sa v škole nie je ani zďaleka tá najhoršia vec na svete.“

        

       R. Bakajsa, riaditeľ školy.

      • Dodatočne uverejňujeme - Navštívili sme školskú knižnicu

      • Žiaci 1. a 2. ročníka Spojenej školy v Turzovke navštívili dňa 9. a 10. 3.2020 školskú knižnicu. Privítala ich pani knihovníčka, ktorá  pripravila najmenším  žiakom zaujímavú prezentáciu o tom, ako vzniká kniha. Oboznámili sa s povolaniami ľudí, ktorí sa podieľajú na tvorbe a vzniku knihy. Informovala žiakov o tom, ako sa  môžu stať čitateľmi školskej knižnice.

        Prváčikom pani knihovníčka prečítala pútavý úryvok o Gevenduche z knihy Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej.  Žiaci sa zapojili do maratónu čítania zo Šlabikára.

       Druháci mali pripravený veselý príbeh z knihy O psíčkovi a mačičke, ktorý si spoločnými silami prečítali. Po prečítaní pracovali na úlohách v skupinkách. Nakoniec pomohli poukladať knihy, ktoré Gevenducha povyťahovala z poličiek.

       Na záver mala pani knihovníčka pripravené pre žiakov záložky a každý žiak svojim odtlačkom prsta potvrdil zapojenie do maratónu čítania.

       ( Mgr.Dorociaková Anna, Mgr. Barancová Jana)

      • Dodatočne uverejňujeme Návšteva Mestskej knižnice v Turzovke a Mestského múzea Karola Točíka v Turzovke

      • V rámci podujatia  Týždeň slovenských knižníc", ktoré sa konalo v dňoch 2. - 8.3.2020 pod spoločným mottom všetkých knižníc: "KNIŽNICA PRE VŠETKÝCH",  žiaci 1.ročníka Spojenej školy v Turzovke navštívili dňa 5.3. Mestskú knižnicu v Turzovke. Touto aktivitou sa učiteľky snažili vzbudiť u detí záujem o knihu a tým podporiť rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

       V knižnici nás  privítala pani Darina Bajáková, ktorá deti previedla  priestorami knižnice a oboznámila ich s pravidlami správania v knižnici. Žiaci sa dozvedeli ako sa môžu stať čitateľmi knižnice i ako môžu získať čitateľský preukaz. Ukázala im symboly políc, v ktorých sú uložené knihy pre ich vekovú kategóriu. Vyskúšali si i ukladanie kníh do políc podľa pravidiel, ktoré sa naučili.

       V zábavnej časti si deti zvolili kráľa a kráľovnú čítania, kráľovského radcu, radcu krásneho písania a šaša, ktorí im radil pri hádaní rozprávok – podľa obrázkov i podľa úryvkov.

       Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a sľúbili, že knižnicu opäť navštívia i so svojimi rodičmi.

        V mestskom múzeu žiaci navštívili výstavu modrotlače pod názvom Šperky modrotlače. Dozvedeli sa spôsobe výroby modrotlače i o jej využití. Výstava bola pre deti poučná, mohli prezrieť exponáty – kroje a hračky, na výrobu ktorých bola použitá modrotlač.

       Mgr. Anna Dorociaková

      • OZNAM pre rodičov žiakov 9.ročníka

      • Vážení rodičia, vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie a prerušenie vyučovania v škole, prosím , aby žiaci priniesli svoje prihlášky /podpísané a potvrdené u lekára/ na SŠ a SOŠ až  po obnovení vyučovania  výchovnej poradkyni.  Ďakujem.

       Výchovná  por. Mgr. Monika Janíková

      • Ako vydržať doma

      • Milí rodičia, milí žiaci!

       Nachádzame sa v nečakanej situácii a deťom sa zrazu splnilo ich odveké prianie nechodiť do školy J, aj keď elektronické vzdelávanie sa už začalo.

       Mnohí umelci spúšťajú v tomto období veľmi zaujímavé aktivity a projekty, samozrejme, tiež prostredníctvom internetu, aby deťom i nám dospelým spríjemnili nedobrovoľné chvíle doma. Preto vám i my ponúkame niekoľko skvelých tipov:

       - známa a populárna herečka Zuzana Fialová číta každý večer o 19. 30 rozprávky pre deti na svojom instagramovom účte zuzana_fialova_official  /momentálne číta PIPI DLHÚ PANČUCHU/,

       - spisovateľ, pedagóg, skladateľ a  výmyselník Daniel Hevier ponúka na FB svoju Radostnú školu s Danielom Hevierom, kde každý deň zaujímavo vysvetľuje učivo, zaoberá sa aktuálnymi témami, napr. spisovnou podobou slova rúško J, dáva tipy na zábavné a zároveň poučné aktivity, ktoré už naši žiaci aj stihli vyskúšať a veľmi sa im páčili,

       - Divadlo Agape ponúka vo vopred stanovenom čase bábkové divadielko prostredníctvom živého vysielania na FB:

       https://www.facebook.com/395425643836842/posts/2947063365339711/ .

       Určite existuje mnoho ďalších zaujímavých spôsobov ako zmysluplne, zábavne a zaujímavo stráviť čas doma. Preto vás chceme poprosiť, aby ste sa s nami podelili o svoje tipy, napísali, ako sa vám páčia naše odporúčania, prípadne poslali fotografie, či ste si vyskúšali aktivity pána Heviera  alebo ako večer počúvate rozprávky.

       Veľmi sa tešíme a ďakujeme!

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • Dodatočne uverejňujeme

      • Návšteva mestskej knižnice

       Deti zo školského klubu dňa 6.3.2020 navštívili Mestskú knižnicu v Turzovke pri príležitosti mesiaca kníh, kde sa konal slávnostný zápis prvákov do mestskej knižnice. Deti v krásnych rúchach skladali sľub čitateľa, ktorým sa zaviazali, že sa stanú vzornými čitateľmi a budú knižnicu navštevovať. Po zložení sľubu sa deti podpísali na listinu, dostali medaile a čitateľské preukazy, na ktoré si vypožičali svoje prvé knižky. Deti mali veľkú radosť, akcia sa im páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu.

      • Číta celá škola

      • 2. marca sme úspešne odštartovali projekt Číta celá škola a spolu so siedmakmi čítal i rozprával o svojich čitateľských dobrodružstvách i pán riaditeľ. Tešíme sa, že čítajú mladší i starší žiaci so spolu svojimi učiteľmi. Číta sa v triede, na chodbe, v družine, v knižnici... Jednoducho všade. Pani úradníčky /a nielen ony/ ponúkli niekoľko overených knižných tipov, ktoré môžete nájsť na našom Literárnom strome na prízemí pavilónu A.

       Nezabudnite, čítame ďalej, aj keď sme všetci doma!!!

       Posielajte svoje knižné tipy a odporúčania, prípadne fotografie, kde všade čítate,   na FB-stránku našej školy, budeme sa tešiť!!! Ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje