• Novinky

      • Outdoorové vyučovanie – 1. časť

      • Po návrate do školy sme sa snažili učiť vonku, učili sme sa myslieť, nie memorovať, analyzovali sme, interpretovali, hodnotili, porovnávali, riešili, tvorili... Ešte by sme vedeli vymenovať množstvo soft skills (mäkkých zručností), ktoré sú pre nás a naše vzdelávanie najdôležitejšie. Avšak najprínosnejšie pre nás bolo to, že sme si vyučovanie užili a mnoho vecí sme si zábavnou formou preopakovali. Vytvárali sme si vlastné sudoku, pavučina z nití bola jednoduchou pomôckou na preopakovanie času, násobilky, mnohouholníkov, uhlov, počtu strán, vrcholov. Zaváraninové fľaše, voda a kurkuma nám poslúžili ako jednoduché pomôcky na preopakovanie zlomkov – mali sme teda zlomky ukryté vo fľaši. Obyčajné paličky nám poslúžili na skákavé zlomky a určovanie času. Tiež sme si napísali behací diktát.

       Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré ešte spoločne do konca školského roka zažijeme. 

       Cez zoom edukáciu sme vytvorili aj zopár básničiek cinquain metódou.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • DIŠTANČNÉ KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

      •  

       28.5.2020 – deň, kedy sa konalo Dištančné krajské kolo chemickej olympiády. Úlohy, ktoré žiaci mali vyriešiť, sa opäť niesli v znamení zinku:

       1. Finančná „krimi“ chémia
       2. Priemyselná výroba zinku
       3. Výroba zinku elektrolýzou
       4. Určovanie neznámych práškových látok
       5. Chemická priraďovačka
       6. Príprava hydroxidu zinočnatého a síranu draselného

       Pri ich riešení už nestačili iba bežné vedomosti získané v školských laviciach. Tu už žiaci museli preukázať svoju schopnosť analyzovať a hodnotiť údaje, použiť odbornú terminológiu na opísanie pozorovaných chemických javov. Dianka Hesková, žiačka IX.A triedy, sa nezľakla ani týchto úloh a hravo si s nimi poradila. V krajskom kole obsadila nádherné 5.miesto.

       Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa takýchto vynikajúcich umiestnení.

       Mgr. Monika Sabelová

        

      • Matematický klokan 2020

      • Aj tento rok sa uskutoční najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan . Prihlásení žiaci nájdu podrobné informácie na stránke www.matematickyklokan.sk

       Ak budú žiaci v júni v škole, súťaž sa uskutoční v triede. Predpokladáme, že sa to týka žiakov 1. – 5. ročníka.

       Tí, ktorí budú doma , môžu sa súťaže zúčastniť online. Online súťaž sa uskutoční 8. – 12. júna 2020 podľa harmonogramu súťaže. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00.

       Ešte predtým sa prihlásení žiaci skúšobne prihlásia  od 25. mája  do 5. júna prístupovým kódom, ktorý dostanú od svojich vyučujúcich matematiky.

       Je dôležité, aby si žiaci prístup k súťaži vyskúšali. Na titulnej stránke súťaže nájdu odkaz PRIHLÁS SA, kde sa po zadaní svojho kódu dostanú na skúšobnú súťažnú stránku. Môžu si tam skúsiť vlaňajšie úlohy.
       Kód si treba dobre uschovať, v deň online súťaže je potrebný na prihlásenie. Žiaci môžu použiť  mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

       Výsledky súťaže budú zverejnené 29. júna 2020.

       RNDr.Pekárová

      • Májové číslo- už dostupné v záložke Ekoblok

      • Aj v Turzovke konečne opäť otvárame školské zariadenia !!!

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 1. júna otvárajú opätovne brány škôl pre žiakov. Aj Spojená škola Turzovka reaguje na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení a od Medzinárodného dňa detí konečne privíta po takmer troch mesiacoch svojich zverencov. Organizačné zložky školy, materská a základná škola, umožnia v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami návrat do svojich priestorov tým deťom, ktorých zákonní zástupcovia prejavia záujem o umiestnenie žiaka do školy.

       Výchovno- vzdelávacia činnosť v materskej a základnej škole, v školskom klube detí ako aj stravovanie budú zabezpečené podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Po zistení počtu detí, ktoré sa vrátia od 1. júna do škôl prostredníctvom triednych učiteľov 1. – 5. ročníka, budú ďalšie pokyny postupne zverejňované od 25. mája na stránkach školy, portály EDUPAGE i prostredníctvom vzájomnej komunikácie vedenia školy a učiteľov so zákonnými zástupcami žiakov.

       Na všetkých žiakov sa už veľmi tešíme.

       Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ Spojenej školy Turzovka

      • Prepájame súčasnosť s minulosťou

      • Zaujať žiakov a zároveň sa popritom nenápadne učiť je v tomto neľahkom období naozaj ťažká vec...

       Pokúsili sme sa preto na hodine literatúry – samozrejme, virtuálnej – netradičnou formou sprítomniť minulosť.

       Je máj – lásky čas...romantika...Shakespeare...

       Úlohou žiakov, aj v spolupráci s Mestskou knižnicou v Turzovke, bolo naštudovať si obdobie humanizmu a renesancie, do ktorého tento veľký dramatik patril. Žiaci veľmi dobre vedia, že každé obdobie  je nielen literárnym, ale zároveň aj výtvarným, sochárskym či hudobným umeleckým prejavom. Na lepšie a komplexnejšie pochopenie doby si mali  preštudovať predovšetkým  výtvarné diela a na ich základe vytvoriť fotografiu.

       Myslím, že sa  to Bei Matejíkovej, Inke Matejíkovej, Dorke Hrtusovej a Sabínke Stuchlíkovej vynikajúco podarilo a niekedy nie je na prvý pohľad jasné, či ide o obraz alebo fotografiu. Pozrite sa spolu s nami a posúďte...

        

                                                                                                             

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • Tvorenie v 4.A na Deň matiek

      • Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Mama - čarovné slovo, za ktorým sa skrýva človek, ktorý chápe, odpustí, poľutuje a jednoducho miluje.

       Aj naši milí štvrtáci, E. Tallová, O. Kubačák, Z. Cvinčeková, M. Frollová,

       T. Jaroš, A. Jurgová nezabudli na svoje mamičky a  v čase tejto  mimoriadnej situácie sa snažili tvoriť a potešiť svoje maminy. Ich šikovnosť dokazujú  krátke videá, či ukážky prác. Možno budú inšpiráciou i  pre ostatných.    

       (Mgr. Gabriela Hnidková)         

      • „Prišiel“ k nám Daniel Hevier

      • Často sa hovorí,  že všetko zlé je na niečo dobré...

       Nuž nebyť takejto nečakanej situácie v spoločnosti, „návšteva“ pána spisovateľa v našej škole by sa možno tak skoro neuskutočnila. Besedu sme plánovali niekoľkokrát, ale okolnosti nám akosi nepriali...

       Technológie, ktoré teraz hýbu svetom a aj naším školstvom, nám umožnili, že pán spisovateľ prišiel 11. mája o 11. hodine /určite to nie je náhodaJ/ až do našich domovov. Pán Hevier je veľmi bezprostredný a prirodzený, vidno, že s deťmi to naozaj vie. Porozprával nám o sebe, o svojom detstve i živote. Deťom kládol veľa otázok a inšpiroval sa ich odpoveďami. Pýtali sa však aj žiaci, a tak sme sa dozvedeli aj to, čím by chcel byť, keby nebol spisovateľom. Prekvapilo nás, že by chcel byť taxikárom, klaviristom v malej kaviarničke či youtberom. To sa mu tak trochu podarilo, ako sám povedal. Dozvedeli sme sa tiež, ako by podľa neho mala vyzerať skutočná škola a ako vyzerajú jeho hodiny so žiakmi, pretože je ešte aj učiteľom. Na záver žiakom prezradil, kde a ako vznikli hip-hop a rap... A nielen to, on nám totiž rap i hip-hop aj naozaj zanôtil, a tak sme si vypočuli hip-hopovú i rapovú verziu Hviezdoslava a štúrovcov. Skvelé!

       Necelá hodinka ubehla veľmi rýchlo a my sme sa museli pomaly lúčiť. Nie však nadlho, pretože pán spisovateľ požiadal naše decká o spoluprácu. Možno sa tak niektoré z nich čoskoro ocitnú v jeho pripravovanej knihe.

       Pán Hevier, ďakujeme!!!

        

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Najlepšia riešiteľka okresného kola chemickej olympiády

      • V súčasnosti prebieha vzdelávací proces dištančnou formou a týmto spôsobom sa konalo aj Okresné kolo chemickej olympiády. Na stránke Iuventy boli 7.5.2020 zverejnené teoretické a virtuálne praktické úlohy. Ich téma zostala zachovaná, a tak si žiačka našej školy - Diana Hesková -preverila svoje poznatky o zinku a jeho zlúčeninách, o chemickom názvosloví, chemických reakciách a výpočtoch. A výsledok? Stala sa najúspešnejšou riešiteľkou okresného kola. Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov v ďalšom štúdiu.

        

       Mgr. Monika Sabelová

      • „Deň matiek“ tvorivo

      • „Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“

       Kardinál Mermillod

       Každoročne druhú májovú nedeľu slávime „Deň matiek“, bolo tomu tak aj teraz. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás v živote urobili!

       Svoju vďačnosť mamám vyjadrili aj žiaci 5.-8.ročníka v predmete výtvarná výchova. Diela všetkých žiakov boli plné lásky, vďačnosti, kreativity a farieb. Pevne verím, že každú mamu potešili !

       Ešte raz ďakujeme všetkým mamám  ♥.

       Vstúpte aspoň virtuálne do galérie našich šikovných žiakov a prezrite si ich jedinečné diela.

       (Mgr. Lucia Kolesárová)

      • 1. úloha z Mestskej knižnice

      • Milé deti, milí žiaci, je pondelok a my vám prinášame prvú úlohu.Úloha č. 1 je veľmi jednoduchá - Nájsť doma knihy, ktoré máte požičané z našej knižnice.

       Úlohu môžete splniť následovne:- odfotíte všetky knihy, ktoré máte momentálne požičané z našej knižnice- fotku nám pošlete mailom na adresu kultura@turzovka.sk alebo do správy na Facebooku.

      • APRÍLOVÉ číslo Ekobloku je tu

      • Nájdeš ho v záložke Ekoblok 

      • Spolupráca s mestskou knižnicou

      • Mestská knižnica v Turzovke v spolupráci so Spojenou školou v Turzovke chce podať pomocnú ruku našim deťom /žiakom/ pri príprave na virtuálne vyučovanie alebo pri riešení úloh zo slovenského jazyka a literatúry, príp. slúžiť ako platforma s odporúčaniami a tipmi na zábavu a dobrodružstvo s knihou. Hoci je knižnica zatvorená, my, knihovníčky, sme tu pre vás, budeme sa snažiť vám pomôcť, podporiť vás i priniesť zábavu.

       Pôjde o maličké úlohy, ktoré vám pomôžu pri učive alebo vás tak trochu donútia siahnuť po knihách, ktoré ležia vo vašich domácich knižniciach. Možno tam máte aj nejakú knižočku práve z našej mestskej knižnice, ktorú ste kvôli karanténe nestihli vrátiť.

       Vaša snaha bude ocenená a po skončení karantény a návrate do školských lavíc, čaká na vás prekvapenie.

       Informácie budeme prinášať a dopĺňať pravidelne každý pondelok od 4. 5. 2020, vždy po 12.00 hod. na našej stránke www.kutluraturzovka.sk alebo na našom Facebooku.

        

      • What have you done for our Earth?

      • Takúto otázku dostali siedmaci a podobnú i ôsmaci. Svojimi prácami dokazujú, že život našej planéty im nie je ľahostajný, veď možno ešte sto rokov bude slúžiť im:) Pojmy ako ako bio, eco, zero waste či „raw“ nie sú pre tieto decká ničím novým. Mnohí zapojili do očisty našej Zeme a eko-bio života i celú rodinu. Všetky tieto „drobnosti“, ktoré sú len kvapkou v mori, ale o to viac potrebnou, tieto super deti zdokumentovali a precvičili si i nové učivo a  použili gramatiku angličtiny v konkrétnych situáciách. A keď sa lepšie pozriete, mnohých z nich poznáte.  Starší žiaci sa „hypokraticky“ zamýšľali nad problémami životného prostredia a navrhovali riešenia na zmeny,  poniektorí z nich preukázali svoju tvorivosť vytvorením vlastných krížoviek . Ďakujeme im za toJ  Tak buďte naďalej tou kvapkou v mori, a keď vás bude viac, vytvoríte oceán dobraJ A čo ste spravili pre našu Zem VY? (Mgr. D. Kopásková)

      • EUROWEEK

      • Spolupráca s Kericom pokračuje,  aj keď nesedíme v školských laviciach. Každý týždeň nám Keric  sprostredkuje Euroweek. Stačí, keď si pozriete krátke video na Facebooku alebo Instagrame a odpoviete na otázku /videá je možné pozrieť si aj neskôr/.

       Dúfame, že si vyberiete z programu na tento týždeň. Možno aj niečo vyhráte :).

       Program:

       22. 4. o 13. 00 hod.  – Suna z Turecka a Jorge z Ekvádoru sa budú rozprávať o hudbe.

       24. 4. o 13. 00 hod.  – Fun facts about countries.

       Pokračujeme aj na budúci týždeň! Budeme včas informovať J!

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky - pokračovanie

      • DEŇ ZEME môže byť každý deň :)

      • Skutky sú dôležitejšie ako prázdne slová. A to je naozaj pravda...

       Presvedčili nás i žiaci našej školy – súrodenci Julka, Rebeka a Vašek Hadrabovci /6.C, 4.C, 2.B/ a odštartovali tak maratón pomoci našej planéte pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme. Sme presvedčení, že mnohých inšpirujú k podobným činom. Pridajte sa tiež !!!

       P.S. Keďže bol les prázdny, Julka, Rebeka a Vašek si nachvíľu odložili rúška :).

        

       PhDr. Eva Dodeková

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD