• Novinky

      • Všetkovedko 2019

      • Vo štvrtok 28.11.2019 prebiehal  na našej škole 11. ročník  súťaže „ Všetkovedko – súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“.  Celoslovenská vedomostná súťaž  je špecifická svojim zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale je prepojenie všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine streli. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov 2.ročníka,16 3. ročníka a 5 zo 4. ročníka. Vypracované úlohy boli ešte v deň súťaže odoslané organizátorom súťaže Talentíde. S napätím budeme očakávať výsledky už 20. decembra, ktoré potešia nielen deti, ale aj ich učiteľov.

       (Mgr. Ľubica Sobčáková)

      • Advent klope na dvere

      • V našej škole sa už stalo tradíciou, že sa žiaci  pred prvou adventnou nedeľou stretnú a vyrobia si svoj adventný veniec. Nebolo tomu inak  ani v piatok 29. novembra. Príprava adventného venca je prvým krôčikom na ceste k najkrajším sviatkom roka. Veniec patrí k adventu rovnako ako stromček  k Vianociam.

       Chlapci a dievčatá   si vyrobili krásne  adventné vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky ale  sú aj výsledkom kreativity a šikovnosti našich žiakov. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

       Symbol adventu - veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“.

       Adventný veniec – ľudia si adventné vence zhotovovali už v 19. storočí. Nápad pochádza od hamburského duchovného Johanna Wilchlerna. Bol to kňaz, učiteľ. Staral sa o opustené deti a aby uspokojil ich zvedavé otázky: „Koľko dní je ešte do Vianoc?“ urobil drevený adventný veniec, na ktorý zavesil 19 tenkých a 4 hrubé sviečky. Tak vznikol prvý adventný veniec. Dnes na adventný veniec dávame 4 sviečky.

       Želáme všetkým požehnané adventné obdobie.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Čaro Vianoc a adventu

      • Všetci sa tešíme na Vianoce! Malí, veľkí, starí, mladí... Hoci prvá adventná nedeľa pripadne na 1. decembra 2019, deti 4. ročníka si toto čarovné obdobie pripomenuli už 27. 11. 2019. Vďaka Janke Maďariovej (DFS Bukovinka - CVČ Turzovka) a Fondu na podporu umenia sa uskutočnil projekt „Doprajme našim deťom zachovávať si našu krásnu kysuckú ľudovú kultúru, piesne, zvyky a tradície“. V rámci realizovanej besedy sa tejto krásnej a náročnej úlohy bravúrne zhostila čarovná bytosť - rodáčka z Turzovky, speváčka, zberateľka ľudových piesní a zvykosloví z nášho regiónu – Helena Zahradníková, rod. Závodníková. Nielen rozprávala, ale deťom i predviedla niektoré dávne zvyklosti. K tomu zaznel i jej čarovný spev a spev detí DFS Bukovinka. Nie jeden z nás v tento deň zatúžil mať pri jej slovách o zvykoch počas adventu a Vianoc stroj času. Niektorí sme zase premýšľali nad splnením slov z piesne Miroslava Žbirku a skupiny Lojzo – „Každý deň budú vraj Vianoce!“.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Stretnutie s ľudovou piesňou

      • Učiť sa prostredníctvom zažitého je jednou z najschodnejších ciest absorpcie vedomostí. A práve túto pútavú formu vyučovania si vychutnali žiaci 5. ročníka na hodine literatúry vo štvrtok 28. 11. 2019. Témou netradičnej hodiny bola ľudová slovesnosť, konkrétne ľudová pieseň. Za celou jej  prípravou boli  študentky Gymnázia v Turzovke /Valika Janešíková a Beáta Smažáková/. Hodina literatúry sa niesla v duchu ľudových tradícií, spevu, hier i nenápadného preverenia vedomostí prostredníctvom malého dotazníka.

       Veríme, že  aj tento naoko nepatrný počin prispeje k záujmu mladej generácie o krásu ľudovej kultúry, morálnych hodnôt i duchovného posolstva.

       Dievčatá, ďakujeme!!!

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Pasovanie prvákov

      • 22.november 2019 bol v živote prváčikov zo ZŠ Turzovka veľmi významným dňom. Bol to deň, kedy sa po troch mesiacoch zoznamovania so školským prostredím, spolužiakmi, prvými písmenkami a číslami stali skutočnými žiakmi našej školy. V tento deň sa v telocvični základnej školy konalo slávnostné Pasovanie prvákov. Rodičia, starí rodičia, príbuzní aj priatelia prváčikov sa zišli v hojnom počte, aby si pozreli program, ktorí si prváčikovia spolu s ich najstaršími spolužiakmi, žiakmi 9.A, pripravili. Veselými básničkami a pesničkami, svojou šikovnosťou a umom porazili prváci zlú Babu Jagu a v školskom kráľovstve opäť zavládla radosť. Tá sa zrkadlila aj v očiach rodičov, hrdých na to, čo sa ich detičky za taký krátky čas naučili. Na konci programu prváčikovia všetkým prítomným slávnostne sľúbili, že si budú riadne plniť svoje povinnosti, písmenká naklonia správnym smerom, dodržia pravidlá slušného správania a  s každým budú kamaráti. Pasovanie zázračnou ceruzkou, získanie preukazu prváka a tiež malý darček od Združenia rodičov školy iste prispeli k nezabudnuteľnej atmosfére prváckej slávnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii podujatia.

       Celú fotogalériu s pasovania prvákov si môžete pozrieť TU.

       (Mgr. Monika Schützová)

      • Olympiáda z ANJ - školské kolo

      • Geoffrey Willans povedal:,,You can never understand one language until you understand at least two, “  alebo “Nikdy nemôžeš porozumieť jednému jazyku, kým nerozumieš najmenej dvom.”  O tom, že naše decká rozumejú nielen svojej rodnej slovenčine, ale aj angličtine sme sa presvedčili 21. 11. 2019, kedy si žiaci 6. – 9. ročníkov trúfli zvládnuť náročné úlohy v školskom kole olympiády z anglického jazyka.

       V jednotlivých častiach mohli porovnať slovotvorbu anglického a slovenského jazyka, gramatické tvary slovies ako aj vhodnosť použitia ostatných slovných druhov v texte. To, že počúvanie a sledovanie videí v anglickom jazyku je naozaj “cool” im mohlo pomôcť v časti  zameranej na počúvanie. Nakoniec svoju kreativitu a zmysel pre argumentáciu a riešenie problémov dokázali v poslednej časti súťaže, ktorou bolo rozprávanie.

       Tento rok sa súťažilo v dvoch kategóriach – mladších a starších žiakov, čo prinieslo nasledujúce výsledky. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole! Tešíme sa na ďalší ročník.

       (Mgr. Daniela Kopásková)

        

      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Škodí najmä životnému prostrediu, zdraviu ľudí, ale aj ekonomike. Vedeli ste, že?

       1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov?

       Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle?

       V mesiaci november sa na našej škole uskutočnil opäť zber papiera, ktorý sa konal od 11-15.11.2019. Výsledná cifra vyzbieraného papiera v Kg je 6272. Prinášame vyhodnotenie zberu papiera za triedy. Celkový prehľad všetkých zúčastnených a zapojených tried bude dostupný /a zverejnený v zborovni/ v novembrovom Ekobloku.

       ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili.

       (Mgr. Michaela Sabelová)

      • Vybíjaná najmladšieho žiactva

      • V Základnej škole M. R. Štefánika v Čadci sa dňa 18.11.2019 súťažilo vo vybíjanej. Súťažili  najmladší žiaci, štvrtáci. Naše štvrté triedy zastupovalo 12 detí, z toho  šesť chlapcov a šesť dievčat.  Súťaže sa  zúčastnilo z Čadce a okolia celkovo 7 škôl. Naši milí, malí štvrtáci bojovali s veľkým odhodlaním . Svojou šikovnosťou a úsilím obsadili piate miesto. 

       (Mgr. Gabriela Hnidková)

      • Hodina deťom 2019

      • Vo štvrtok 14. 11. 2019 prebehla  na celom Slovensku verejná zbierka pod názvom Hodina deťom, ktorá funguje už 18 rokov a  je projektom Nadácie pre deti Slovenska.

       Hodina deťom podporuje rôzne oblasti, napr. projekty na riešenie problémov detí, kde zlyháva rodina, detí, ktoré majú veľké zdravotné problémy a sú dlhodobo hospitalizované alebo majú špeciálne potreby. Projekty, ktoré rozvíjajú tvorivosť, motiváciu, aktivity a vzdelanie detí. Pomoc sa tiež zameriava na budovanie bezpečného prostredia pre deti.

       Naša základná škola sa do tejto zbierky zapojila po prvýkrát. Dva tímy zložené zo žiakov siedmeho ročníka navštívili každú triedu, jedáleň, školníkov a tiež mestský úrad. Podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 310 eur.

       Vďaka podpore ľudí sme dokázali prepojiť tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

       Aj keď sme urobili relatívnu maličkosť, deti z toho budú mať veľkú radosť. Nás zas bude tešiť hrejivý pocit na srdci.

       Ďakujeme!!!   

        

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Informatická súťaž IBOBOR 2019/2020

      • V týždni od 11. do 15. novembra sa uskutočnil trinásty ročník súťaže iBobor, ktorej  hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a analytické a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali 252 žiakov, teda takmer polovicu všetkých žiakov školy! Z každej triedy, na prvom / okrem prvého a druhého ročníka/ i druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v utorok kategória „drobcov“ – tretiaci, v stredu  kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“ – štvrtáci a piataci.

       Tretiaci riešili 9 úloh v čase 30 minút s maximálnym počtom bodov 72. Štvrtáci a piataci riešili 12 úloh v čase 30 minút a mohli získať maximálne 96 bodov. Šiestaci až deviataci riešili 15 úloh v čase 40 minút a mohli získať maximálne 80 bodov.

       Každý súťažiaci bol hneď po ukončení súťaže oboznámený s počtom bodov, ktoré získal. Úspešných riešiteľov bolo 101 žiakov, čo je 41% z celkovo 246 účastníkov. Niektorí zaregistrovaní žiaci sa súťaže z rôznych dôvodov zúčastniť nemohli.

       Celkovo sa najlepšími riešiteľmi stali:

       Za 3. ročník máme až piatich „top“ riešiteľov s plným bodovým ziskom a teda 100% úspešnosťou:

       DOMINIK KORČEK 3.A

       RÓBERT HORSKÝ 3.A

       KIARA ŠUSTEKOVÁ 3.B

       DÁVID TABAČÍK 3.C

       NATÁLIA OLŠAROVÁ 3.C

       Za 4. - 5. ročník je „top“ riešiteľom s plným bodovým ziskom CHRISTOPHER MATERANKA zo 4.A a za ročníky 6. – 9.  JÚLIA PAVLIŠINOVÁ zo 7.A, ktorá obhájila minuloročné víťazstvo v kategórii „kadetov“.

       Víťazi jednotlivých kategórií:

       „Drobci“: DOMINIK KORČEK 3.A, RÓBERT HORSKÝ 3.A, KIARA ŠUSTEKOVÁ 3.B, DÁVID TABAČÍK 3.C, NATÁLIA OLŠAROVÁ 3.C

       „Bobríci“: CHRISTOPHER MATERANKA 4.A

       „Benjamíni“: PAVLIŠINOVÁ JÚLIA 7.A

       „Kadeti“:       STRÝČKOVÁ PETRA 8.A

       (Mgr. Branislav Večerík)

        

      • Školské majstrovstvá v šachu 2019 - okres Čadca a KNM

      • Dňa 14. novembra 2019 sa na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci uskutočnili školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Našu školu reprezentovala pätica žiakov: DOMINIK TAŠÁR zo 6.A, KLÁRKA ČAPKOVÁ a VILIAM BARČÁK zo 7.B, ŠIMON JOZEK z 8.A a KRISTIÁN DUNAJ z 8.C. Hralo sa na 21 šachovniciach, celkovo sa turnaja zúčastnilo 42 žiakov. Za náš tím si najlepšie viedla Klárka, ktorá zo siedmich zápasov vyhrala štyri a celkovo obsadila 17. miesto. Výsledky turnaja si môžete pozrieť na: http://chess-results.com/tnr489082.aspx?lan=4&art=1

      • Jazykové okienko

      • Čoraz častejšie registrujeme malé i väčšie nedostatky v ovládaní spisovného jazyka, čo je neprehliadnuteľné predovšetkým v médiách i v každodennej komunikácii... Preto sme sa rozhodli našim žiakom i pedagógom prinášať zrnká do jazykového povedomia občasným upozornením na zákutia nášho materinského jazyka prostredníctvom jazykového okienka umiestneného na prízemí pavilónu A. Veríme, že tak aspoň trochu prispejeme k zvyšovaniu jazykovej kultúry nás všetkých.

      • Zo starého nové - ŠKD

      • Zo starého nové

       V každej domácnosti je dostatok vecí a materiálu, ktorý sa dá opakovane použiť: kotúčiky z toaletného papiera a utierok, sklenené  fľaše, časopisy, textil, vlna, plastové obaly....

       Pri troche fantázie môžu z nepotrebných vecí, ktoré by skončili v koši vzniknúť pekné a užitočné výrobky. Vyrábať z odpadového materiálu je nielen lacné a kreatívne, ale aj prínosné pre životné prostredie. K tomu sme viedli aj deti v školskom klube , keď sme sa naučili čo je to recyklácia. Deti práca zaujala a takéto RECI-VECI sme vytvorili.

       Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.

       (Školský klub detí)

      • Výsadba ovocných stromčekov v areáli školy

      • V pondelok 11.11.2019 žiaci 6.A spoločne so zástupcami projektu SadOVO/projekt školských ovocných sadov/  vysadili v areáli školy 10 ovocných drevín rôznych odrôd hrušiek a jabĺk. V rámci projektu sa naučili rozoznávať niektoré  odrody jabĺk a zároveň správne vysadiť stromčeky. Zároveň získali množstvo rád a užitočných informácií  o výbere ovocných drevín , starostlivosti a spracovaní úrody. V rámci plodobrania sa žiaci bližšie zoznámili s pomôckami ovocinára, zasúťažili si v jedení jabĺk a dozvedeli sa viac o sušení ovocia a starých odrodách jabĺk. Žiakom sa výsadba stromčekov páčila. Každý jeden priložil ruku k  dielu  a spoločne vytvorili niečo pre ďalšie generácie.

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Október - misijný mesiac

      • V mesiaci október sa naši žiaci zapojili do zbierky použitých poštových známok pre misie.

       Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok pre pomoc misiám. Pýtate sa: Ako môže pomáhať zbieranie použitých poštových známok? Verte, že je to možné!
       Hovoria o tom mnohé listy z misií od misionárov, ktorí aj pomocou financií získaných predajom použitých poštových známok a pohľadníc s Božou pomocou zasýtili mnohých hladujúcich, potešili mnohých zarmútených a vyliečili mnohých chorých. Aj z takto získaných financií Katolícka cirkev v misiách priamo aj nepriamo pomáhala financovať výstavbu škôl, detských domovov, internátov a nemocníc, platila nákup liekov pre chorých, nákup stravy pre hladujúcich, nákup kníh a školských pomôcok chudobným žiakom v rozvojových krajinách a mnohé iné dobré diela. Známky boli odoslané na misijný sekretariát pallotínov  v Bratislave.

       Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme.

       (Mgr. Monika Janíková)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD