• Novinky

      • Radostná škola

      • Nie je to tak dávno, čo sme po prvýkrát v histórii našej školy privítali na besede pána spisovateľa Daniela Heviera, aj keď len prostredníctvom médií.

       Tentoraz však budeme s pánom spisovateľom aj spolupracovať. Nesmierne sa tešíme! Stali sme sa totiž členmi tímu pilotného projektu O2 Radostná škola s Danielom Hevierom, čo si úprimne vážime, pretože takáto  príležitosť je jedinečná.

       Projekt šťastných detí a radostnej školy je Hevierovým celoživotným snom /a určite nielen jehoJ/. Bol by rád, keby bola škola trenažérom na život. Pokúsime sa preto spoločne s ním skvalitniť vyučovanie a schopnosť žiakov obstáť v dnešnom zložitom svete. A to všetko s radosťou a úsmevom, neformálne,  autenticky... Netrpezlivo čakáme na  inovatívne myšlienky, nápady, čaroslová a texty. Na jeho opätovnú návštevu.

       Žiaci budú  s pánom Hevierom spolupracovať na tvorbe alternatívnych učebníc i  na tvorbe príbehov, ktorých hlavnými hrdinami budú práve oni.   

       Spoločne tak veríme, že aj my aspoň pomyselnou kvapkou v mori prispejeme k pozitívnej zmene v školstve.

       PhDr. Eva Dodeková

      • Opäť začíname

      • Začiatok školského roka 2020/2021 je napriek zložitej epidemiologickej situácii na Slovensku i v celom svete konečne tu. Začíname tak, ako minulý rok, všetci, no môžeme len veriť, že to tak bude celých desať mesiacov. Naučili sme sa, že nič nie je samozrejmé. Ani učiť sa v škole. Obavy o naše zdravie nám znemožnili tráviť čas v školských laviciach, na podujatiach, ihriskách, so spolužiakmi. No naučili sme sa i chrániť a byť viac zodpovední k sebe i druhým. Ak na to budeme myslieť, postupne sa vrátime do starých koľají. Na to je však nevyhnutná spolupráca rodičov, žiakov i všetkých zamestnancov školy. Zostaňme preto zodpovední a buďme tu jeden pre druhého.

                       Počas letných mesiacov sme mali v Spojenej škole Turzovka naozaj plné ruky práce, čo pocítili viac či menej všetky jej organizačné zložky. Pri materskej škole pribudlo niekoľko parkovacích miest, ktoré tu zlepšia náročnú dopravnú situáciu. Centrum voľného času si našlo svoje miesto v priestoroch C pavilónu základnej školy. Jeho bývalé priestory sú v súčasnosti rekonštruované tak, aby mohli slúžiť potrebám základnej umeleckej školy, ktorá tu bude presťahovaná v jesenných mesiacoch. Najvýraznejšími zmenami prešiel areál základnej školy. Tu bola konečne odstránená „stará uhľovňa“, ktorá bola doslova reliktom starých čias. Na jej mieste vznikol vkusne upravený priestor s novými garážami a parkovacími miestami. Pavilón A prešiel kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie. Jej výsledkom je moderný priestor pre výchovno- vzdelávaciu činnosť, energeticky úsporný a výrazne estetickejší.

                       Všetko spomenuté by nebolo možné bez pomoci zriaďovateľa, mesta Turzovka, zamestnancov školy i rodičov. Pri snahe stihnúť všetky práce do začiatku školského roka sa naplno prejavila ich kooperácia a nezištná ochota prispieť k spoločnému cieľu. Práve začiatok školského roka je preto vhodnou príležitosťou poďakovať sa všetkým.

                       Za dostatok finančných prostriedkov je potrebné vyjadriť vďaku vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Priložiť ruku k dielu pri maľovaní priestorov školy pritom nemali problém primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, prednosta MS JUDr. František Mravec, poslanci JUDr. Martin Birka, JUDr. Radoslav Hruška, pán Ladislav Kadura, člen rady školy pán Roland Šmahajčík. Rodičov reprezentovali s pracovnými nástrojmi v ruke páni Marián Rovňaník, Milan Husár, Jozef Perďoch a Ing. Martin Cvinček. Všetky práce koordinoval Ing. Ján Červeník, vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta. Vždy ochotní pomôcť boli aj riaditeľ MPS pán Rudolf Šobich, pracovníci MPS a mesta. Samozrejme nesmieme zabudnúť na zamestnancov školy. Páni školníci Petrovský a Horčičiak, pani upratovačky Drahňáková, Ligačová, Mikšíková, Pavlíková a Závodníkova robili každý deň svoju prácu viac ako na 1OO percent. Zahanbiť sa nedali ani pani učiteľky a páni učitelia. Mnohé pani učiteľky sa dokázali zhostiť bez problémov upratovania priestorov školy a učitelia sa stali maliarmi. Predovšetkým páni učitelia Čellár, Malík, Škorník a Večerík tu strávili počas prázdnin celé dni. Dokonca ani bývalým žiakom školy, Dávidovi Dodekovi a Henrikovi Bakajsovi, nebol jej osud ľahostajný a prišli pomôcť.

       VŠETKÝM ĎAKUJEME !!! Bez vás by to nebolo možné.

                       Verím, že všetky zmeny v škole prispejú k tomu, aby sa v nej žiaci, rodičia i zamestnanci cítili najlepšie ako je to možné. Želajme si spolu, aby prvý rok existencie Spojenej školy Turzovka bol nielen rokom neľahkých skúšok, ale aj významným krokom k naplneniu jednému z jej cieľov, spokojnosti tých, ktorí ju tvoria. Všetkých vás vítam na pôde vašej školy, zvlášť prváčikov a želám úspešný nový školský rok.

        

       Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ školy

      • Letná škola 2020 - piatok

      • Veľmi úspešne sa nám podarilo zakončiť našu prvú, jedinečnú a úžasnú letnú školu. Nezaháľali sme ani v tento deň. Zo zložiek integrovaného záchranného systému sme privítali členku jedného z ďalších koordinačných stredísk, a to Aničku Vyšinskú, ktorá je nielen dobrovoľnou hasičkou, ale predovšetkým zdravotnou sestrou. A tak sme počúvali, pýtali sa, skúšali, bádali a dozvedeli sme sa informácie dôležité pri záchrane ľudského života v prípade popálenín, zlomenín, úrazov... Vedomosti získané z celého týždňa sme využili pri skupinovom hľadaní pokladu. A že sme ho našli! Súčasťou nášho posledného dňa boli i mnohé hry, maľovanie na tvár a telo.

       Letnú školu sme ukončili slávnostnou opekačkou a prialo nám i počasie. Deťom sa naša letná škola veľmi páčila. A čo bolo najdôležitejšie, mnohé sa naučili a ani o tom netušili. Vnímali veci v súvislostiach a tak to má byť!    

       Mgr. Zuzana Mozoliková, Mgr. Andrea Dodeková

      • Letná škola 2020 - štvrtok

      • Dnešok bol pre nás opäť plný zážitkov. Privítali sme členov policajného zboru (Dominik Barčák, Marián Jendrisek a Radko Hruška), ktorí nám porozprávali množstvo zaujímavostí, ale poskytli nám aj dôležité informácie. Prirodzene, najzaujímavejšia bola možnosť dotknúť sa naozajstnej policajnej zbrane, nábojov, príležitosť použiť alkohol tester, sadnúť si do skutočného policajného auta, vyskúšať si vestu, nasadiť putá, držať obušok. Bolo toho mnoho. Slnečný štvrtok sme využili opäť na krátky výlet do nášho okolia a navštívili sme obec Klokočov, v ktorej sa nachádzajú zaujímavé guľovité útvary – Klokočovské skálie. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili a tešíme sa na náš posledný deň.     

      • Letná škola 2020 – streda

      • Máme zas sebou tretí deň výnimočnej školy v jednom z prázdninových mesiacov – letnej školy. Dnešok sa niesol v znamení získavania informácií v súvislosti s prácou hasičov, ale aj v znamení spolupráce pri hrách, tvorivých činnostiach a vzdelávacích aktivitách. Dobrovoľní hasiči z Turzovky (Ladislav Mišolaj, Jozef Malík a Jaroslav Hažík) obohatili naše vedomosti o informácie o ich namáhavej práci, predstavili vozový park a dali nám i vyskúšať hasičskú výstroj. Nadšenie detí sa nedalo prehliadnuť, možno sa v budúcnosti budú venovať tejto náročnej a šľachetnej práci. Za dôležitejšie však považujeme, aby každý z nás dokázal ich prácu oceniť. Okrem maľovania tematických tričiek letnej školy sme si urobili rakety z octu, trochu sme kúzlili, riešili sudoku a spoločne sme hrali niekoľko zaujímavých a netradičných hier, ktoré vyžadovali vzájomnú spoluprácu.

      • Letná škola 2020 - utorok

      • Druhý deň letnej školy bol taktiež v znamení rozvoja dôležitých zručností pre naše vzdelávanie. Tvorili sme, mysleli, analyzovali, hodnotili, riešili... Zahrali sme si pár zaujímavých hier, ktoré si vyžadovali spoluprácu, deti deťom predstavili niekoľko pokusov a fyzikálnych záhad, dotvorili sme krásne sadrové masky, niektorí z nás si domov odniesli kresby na tvárach a rukách. Za zásluhy v tento deň sme boli odmenení nielen skvelým koláčom, ale aj výbornou pizzou. Ďalší krásny deň s množstvom aktivít. Čo nám prinesú nasledujúce tri dni? Tešíme sa.  

      • Letná škola 2020 - pondelok

      • Aj naša škola sa zapojila do rozvojového projektu, ktorý je v tomto roku výnimočne zameraný na organizáciu letnej školy z dôvodu zmiernenia dopadov krízového obdobia počas pandémie COVID 19. Nejde však o kopírovanie klasickej školy, ale i tak sme hneď prvý deň nasali množstvo nových zážitkov a informácií, čím, veríme, prispejeme i v ďalšej časti týždňa k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Hneď na začiatku nás potešila svojou prítomnosťou Ing. Janka Hanzelová, ktorá nám pripravila množstvo rastlín, kvetín, bylín, krov a stromov. Tie sme poznávali, ochutnávali, pomenovávali a zároveň sa dozvedali množstvo skvelých informácií. Asi najviac nás prekvapila rastlina cola. Náš čas sme však venovali aj hrám a poobede sme si urobili malý výlet. Kysuce sú krásne. Navštívili sme obec Makov a videli najstarší a najmohutnejší brest v strednej Európe, ktorý má takmer 500 rokov. Potom sme šli na sedlo Lemešná k cestičke, ktorá vedie k prameňu našej krásnej rieky Kysuca. Nakoniec sme sa vybrali do turistického a lyžiarskeho strediska Kasárne. Nádhera. Odmenou nám bola skvelá zmrzlina. Toto však bol len prvý deň. Tešíme sa na ďalšie.

       Mgr. Zuzana Mozoliková

      • REKONŠTRUKCIA PAVILÓNU A

      • Základná škola, organizačná zložka Spojenej školy Turzovka oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie v A pavilóne je možné až do odvolania skontaktovať sa so školou len elektronicky alebo na telefónnom čísle 0918881756 (ekonomické oddelenie). Vedenie školy je k dispozícii na zverejnených číslach. Ďakujeme za pochopenie.

      • Rozprávkový poklad

      • I škola vie byť čarovným miestom a pri troche fantázie sa môže premeniť i na rozprávkovú krajinu. U nás bol týmto čarovným dňom štvrtok 25. júna. Nebolo to však jednoduché. Bolo potrebné splniť niekoľko úloh, získať indície, rozdiskutovať a dohodnúť sa, kde je správne miesto uloženia pokladu. V prípade nesprávneho určenia miesta by totiž zmizol na ďalších 100 rokov.

       A nám sa to podarilo! Odmenou nám boli pravé čokoládové dukáty.

       Deti 4. B a Zuzana Mozoliková

      • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

      • Školská knižnica v Spojenej škole Turzovka vyhlásila na začiatku karanténneho obdobia 16.3.2020 súťaž pod názvom „Vlastná tvorba.“  Cieľom súťaže bolo nájsť deti, ktoré sa venujú písaniu vlastných textov, či už príbehov alebo básní.

       Potešilo nás, že sa zapojili žiaci z oboch stupňov základnej školy a milo nás prekvapili svojou kreativitou, nápaditosťou, jedinečnosťou a tajomstvami, ktoré skrýva detská duša. Texty sú plné prekvapivých momentov i dobrodružstva.  Tiež v nich môžeme badať, ako ste sa snažili vyrovnať s momentálnou neľahkou a zároveň jedinečnou situáciou.

       Tešíme sa z nových mladých talentov a veríme, že aj účasť na našej malej školskej súťaži ich  inšpiruje a povzbudí pokračovať vo svojej literárnej tvorbe.

        

       Súťažiaci:

       1. Liliana Krkošková 2.B  - Wifi Lili  (rozprávka)

       2. Šimon Kubík 2.B  - O duchovi a myške  (rozprávka)

       3. Lucia Zatkuliaková 2.A  - Dobrodružstvá škriatkov  (dobrodružný príbeh)

       4. Denis Kubačák 3.B  - Koronaprázdniny  (báseň)

       5. Rebeka Hadrabová 4.C  - Vysnívaná dovolenka  (báseň)

       6. Rebeka Chnúriková 4.C  - Mia a jej splnený sen (dobrodružný príbeh)

       7. Kristína Bebčáková 5.C  - Detektívka pani Caroline  (detektívka)

       8. Daniela Kubačáková 7.C  - Karanténa  (báseň)

       9. Katarína Bobovčáková 7.C  - Uväznení v histórií  ( dobrodružný príbeh)

        

        

       školská knihovníčka  Bc.Monika Perďochová

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD