• Novinky

      • Radostná škola

      • Nie je to tak dávno, čo sme po prvýkrát v histórii našej školy privítali na besede pána spisovateľa Daniela Heviera, aj keď len prostredníctvom médií.

       Tentoraz však budeme s pánom spisovateľom aj spolupracovať. Nesmierne sa tešíme! Stali sme sa totiž členmi tímu pilotného projektu O2 Radostná škola s Danielom Hevierom, čo si úprimne vážime, pretože takáto  príležitosť je jedinečná.

       Projekt šťastných detí a radostnej školy je Hevierovým celoživotným snom /a určite nielen jehoJ/. Bol by rád, keby bola škola trenažérom na život. Pokúsime sa preto spoločne s ním skvalitniť vyučovanie a schopnosť žiakov obstáť v dnešnom zložitom svete. A to všetko s radosťou a úsmevom, neformálne,  autenticky... Netrpezlivo čakáme na  inovatívne myšlienky, nápady, čaroslová a texty. Na jeho opätovnú návštevu.

       Žiaci budú  s pánom Hevierom spolupracovať na tvorbe alternatívnych učebníc i  na tvorbe príbehov, ktorých hlavnými hrdinami budú práve oni.   

       Spoločne tak veríme, že aj my aspoň pomyselnou kvapkou v mori prispejeme k pozitívnej zmene v školstve.

       PhDr. Eva Dodeková

      • Opäť začíname

      • Začiatok školského roka 2020/2021 je napriek zložitej epidemiologickej situácii na Slovensku i v celom svete konečne tu. Začíname tak, ako minulý rok, všetci, no môžeme len veriť, že to tak bude celých desať mesiacov. Naučili sme sa, že nič nie je samozrejmé. Ani učiť sa v škole. Obavy o naše zdravie nám znemožnili tráviť čas v školských laviciach, na podujatiach, ihriskách, so spolužiakmi. No naučili sme sa i chrániť a byť viac zodpovední k sebe i druhým. Ak na to budeme myslieť, postupne sa vrátime do starých koľají. Na to je však nevyhnutná spolupráca rodičov, žiakov i všetkých zamestnancov školy. Zostaňme preto zodpovední a buďme tu jeden pre druhého.

                       Počas letných mesiacov sme mali v Spojenej škole Turzovka naozaj plné ruky práce, čo pocítili viac či menej všetky jej organizačné zložky. Pri materskej škole pribudlo niekoľko parkovacích miest, ktoré tu zlepšia náročnú dopravnú situáciu. Centrum voľného času si našlo svoje miesto v priestoroch C pavilónu základnej školy. Jeho bývalé priestory sú v súčasnosti rekonštruované tak, aby mohli slúžiť potrebám základnej umeleckej školy, ktorá tu bude presťahovaná v jesenných mesiacoch. Najvýraznejšími zmenami prešiel areál základnej školy. Tu bola konečne odstránená „stará uhľovňa“, ktorá bola doslova reliktom starých čias. Na jej mieste vznikol vkusne upravený priestor s novými garážami a parkovacími miestami. Pavilón A prešiel kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie. Jej výsledkom je moderný priestor pre výchovno- vzdelávaciu činnosť, energeticky úsporný a výrazne estetickejší.

                       Všetko spomenuté by nebolo možné bez pomoci zriaďovateľa, mesta Turzovka, zamestnancov školy i rodičov. Pri snahe stihnúť všetky práce do začiatku školského roka sa naplno prejavila ich kooperácia a nezištná ochota prispieť k spoločnému cieľu. Práve začiatok školského roka je preto vhodnou príležitosťou poďakovať sa všetkým.

                       Za dostatok finančných prostriedkov je potrebné vyjadriť vďaku vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Priložiť ruku k dielu pri maľovaní priestorov školy pritom nemali problém primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, prednosta MS JUDr. František Mravec, poslanci JUDr. Martin Birka, JUDr. Radoslav Hruška, pán Ladislav Kadura, člen rady školy pán Roland Šmahajčík. Rodičov reprezentovali s pracovnými nástrojmi v ruke páni Marián Rovňaník, Milan Husár, Jozef Perďoch a Ing. Martin Cvinček. Všetky práce koordinoval Ing. Ján Červeník, vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta. Vždy ochotní pomôcť boli aj riaditeľ MPS pán Rudolf Šobich, pracovníci MPS a mesta. Samozrejme nesmieme zabudnúť na zamestnancov školy. Páni školníci Petrovský a Horčičiak, pani upratovačky Drahňáková, Ligačová, Mikšíková, Pavlíková a Závodníkova robili každý deň svoju prácu viac ako na 1OO percent. Zahanbiť sa nedali ani pani učiteľky a páni učitelia. Mnohé pani učiteľky sa dokázali zhostiť bez problémov upratovania priestorov školy a učitelia sa stali maliarmi. Predovšetkým páni učitelia Čellár, Malík, Škorník a Večerík tu strávili počas prázdnin celé dni. Dokonca ani bývalým žiakom školy, Dávidovi Dodekovi a Henrikovi Bakajsovi, nebol jej osud ľahostajný a prišli pomôcť.

       VŠETKÝM ĎAKUJEME !!! Bez vás by to nebolo možné.

                       Verím, že všetky zmeny v škole prispejú k tomu, aby sa v nej žiaci, rodičia i zamestnanci cítili najlepšie ako je to možné. Želajme si spolu, aby prvý rok existencie Spojenej školy Turzovka bol nielen rokom neľahkých skúšok, ale aj významným krokom k naplneniu jednému z jej cieľov, spokojnosti tých, ktorí ju tvoria. Všetkých vás vítam na pôde vašej školy, zvlášť prváčikov a želám úspešný nový školský rok.

        

       Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje