• Novinky

      • Letná škola 2020 - piatok

      • Veľmi úspešne sa nám podarilo zakončiť našu prvú, jedinečnú a úžasnú letnú školu. Nezaháľali sme ani v tento deň. Zo zložiek integrovaného záchranného systému sme privítali členku jedného z ďalších koordinačných stredísk, a to Aničku Vyšinskú, ktorá je nielen dobrovoľnou hasičkou, ale predovšetkým zdravotnou sestrou. A tak sme počúvali, pýtali sa, skúšali, bádali a dozvedeli sme sa informácie dôležité pri záchrane ľudského života v prípade popálenín, zlomenín, úrazov... Vedomosti získané z celého týždňa sme využili pri skupinovom hľadaní pokladu. A že sme ho našli! Súčasťou nášho posledného dňa boli i mnohé hry, maľovanie na tvár a telo.

       Letnú školu sme ukončili slávnostnou opekačkou a prialo nám i počasie. Deťom sa naša letná škola veľmi páčila. A čo bolo najdôležitejšie, mnohé sa naučili a ani o tom netušili. Vnímali veci v súvislostiach a tak to má byť!    

       Mgr. Zuzana Mozoliková, Mgr. Andrea Dodeková

      • Letná škola 2020 - štvrtok

      • Dnešok bol pre nás opäť plný zážitkov. Privítali sme členov policajného zboru (Dominik Barčák, Marián Jendrisek a Radko Hruška), ktorí nám porozprávali množstvo zaujímavostí, ale poskytli nám aj dôležité informácie. Prirodzene, najzaujímavejšia bola možnosť dotknúť sa naozajstnej policajnej zbrane, nábojov, príležitosť použiť alkohol tester, sadnúť si do skutočného policajného auta, vyskúšať si vestu, nasadiť putá, držať obušok. Bolo toho mnoho. Slnečný štvrtok sme využili opäť na krátky výlet do nášho okolia a navštívili sme obec Klokočov, v ktorej sa nachádzajú zaujímavé guľovité útvary – Klokočovské skálie. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili a tešíme sa na náš posledný deň.     

      • Letná škola 2020 – streda

      • Máme zas sebou tretí deň výnimočnej školy v jednom z prázdninových mesiacov – letnej školy. Dnešok sa niesol v znamení získavania informácií v súvislosti s prácou hasičov, ale aj v znamení spolupráce pri hrách, tvorivých činnostiach a vzdelávacích aktivitách. Dobrovoľní hasiči z Turzovky (Ladislav Mišolaj, Jozef Malík a Jaroslav Hažík) obohatili naše vedomosti o informácie o ich namáhavej práci, predstavili vozový park a dali nám i vyskúšať hasičskú výstroj. Nadšenie detí sa nedalo prehliadnuť, možno sa v budúcnosti budú venovať tejto náročnej a šľachetnej práci. Za dôležitejšie však považujeme, aby každý z nás dokázal ich prácu oceniť. Okrem maľovania tematických tričiek letnej školy sme si urobili rakety z octu, trochu sme kúzlili, riešili sudoku a spoločne sme hrali niekoľko zaujímavých a netradičných hier, ktoré vyžadovali vzájomnú spoluprácu.

      • Letná škola 2020 - utorok

      • Druhý deň letnej školy bol taktiež v znamení rozvoja dôležitých zručností pre naše vzdelávanie. Tvorili sme, mysleli, analyzovali, hodnotili, riešili... Zahrali sme si pár zaujímavých hier, ktoré si vyžadovali spoluprácu, deti deťom predstavili niekoľko pokusov a fyzikálnych záhad, dotvorili sme krásne sadrové masky, niektorí z nás si domov odniesli kresby na tvárach a rukách. Za zásluhy v tento deň sme boli odmenení nielen skvelým koláčom, ale aj výbornou pizzou. Ďalší krásny deň s množstvom aktivít. Čo nám prinesú nasledujúce tri dni? Tešíme sa.  

      • Letná škola 2020 - pondelok

      • Aj naša škola sa zapojila do rozvojového projektu, ktorý je v tomto roku výnimočne zameraný na organizáciu letnej školy z dôvodu zmiernenia dopadov krízového obdobia počas pandémie COVID 19. Nejde však o kopírovanie klasickej školy, ale i tak sme hneď prvý deň nasali množstvo nových zážitkov a informácií, čím, veríme, prispejeme i v ďalšej časti týždňa k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Hneď na začiatku nás potešila svojou prítomnosťou Ing. Janka Hanzelová, ktorá nám pripravila množstvo rastlín, kvetín, bylín, krov a stromov. Tie sme poznávali, ochutnávali, pomenovávali a zároveň sa dozvedali množstvo skvelých informácií. Asi najviac nás prekvapila rastlina cola. Náš čas sme však venovali aj hrám a poobede sme si urobili malý výlet. Kysuce sú krásne. Navštívili sme obec Makov a videli najstarší a najmohutnejší brest v strednej Európe, ktorý má takmer 500 rokov. Potom sme šli na sedlo Lemešná k cestičke, ktorá vedie k prameňu našej krásnej rieky Kysuca. Nakoniec sme sa vybrali do turistického a lyžiarskeho strediska Kasárne. Nádhera. Odmenou nám bola skvelá zmrzlina. Toto však bol len prvý deň. Tešíme sa na ďalšie.

       Mgr. Zuzana Mozoliková

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje