• Novinky

      • Matematický klokan 2020

      • Aj tento rok sa uskutoční najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan . Prihlásení žiaci nájdu podrobné informácie na stránke www.matematickyklokan.sk

       Ak budú žiaci v júni v škole, súťaž sa uskutoční v triede. Predpokladáme, že sa to týka žiakov 1. – 5. ročníka.

       Tí, ktorí budú doma , môžu sa súťaže zúčastniť online. Online súťaž sa uskutoční 8. – 12. júna 2020 podľa harmonogramu súťaže. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00.

       Ešte predtým sa prihlásení žiaci skúšobne prihlásia  od 25. mája  do 5. júna prístupovým kódom, ktorý dostanú od svojich vyučujúcich matematiky.

       Je dôležité, aby si žiaci prístup k súťaži vyskúšali. Na titulnej stránke súťaže nájdu odkaz PRIHLÁS SA, kde sa po zadaní svojho kódu dostanú na skúšobnú súťažnú stránku. Môžu si tam skúsiť vlaňajšie úlohy.
       Kód si treba dobre uschovať, v deň online súťaže je potrebný na prihlásenie. Žiaci môžu použiť  mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

       Výsledky súťaže budú zverejnené 29. júna 2020.

       RNDr.Pekárová

      • Aj v Turzovke konečne opäť otvárame školské zariadenia !!!

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 1. júna otvárajú opätovne brány škôl pre žiakov. Aj Spojená škola Turzovka reaguje na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení a od Medzinárodného dňa detí konečne privíta po takmer troch mesiacoch svojich zverencov. Organizačné zložky školy, materská a základná škola, umožnia v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami návrat do svojich priestorov tým deťom, ktorých zákonní zástupcovia prejavia záujem o umiestnenie žiaka do školy.

       Výchovno- vzdelávacia činnosť v materskej a základnej škole, v školskom klube detí ako aj stravovanie budú zabezpečené podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Po zistení počtu detí, ktoré sa vrátia od 1. júna do škôl prostredníctvom triednych učiteľov 1. – 5. ročníka, budú ďalšie pokyny postupne zverejňované od 25. mája na stránkach školy, portály EDUPAGE i prostredníctvom vzájomnej komunikácie vedenia školy a učiteľov so zákonnými zástupcami žiakov.

       Na všetkých žiakov sa už veľmi tešíme.

       Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ Spojenej školy Turzovka

      • Prepájame súčasnosť s minulosťou

      • Zaujať žiakov a zároveň sa popritom nenápadne učiť je v tomto neľahkom období naozaj ťažká vec...

       Pokúsili sme sa preto na hodine literatúry – samozrejme, virtuálnej – netradičnou formou sprítomniť minulosť.

       Je máj – lásky čas...romantika...Shakespeare...

       Úlohou žiakov, aj v spolupráci s Mestskou knižnicou v Turzovke, bolo naštudovať si obdobie humanizmu a renesancie, do ktorého tento veľký dramatik patril. Žiaci veľmi dobre vedia, že každé obdobie  je nielen literárnym, ale zároveň aj výtvarným, sochárskym či hudobným umeleckým prejavom. Na lepšie a komplexnejšie pochopenie doby si mali  preštudovať predovšetkým  výtvarné diela a na ich základe vytvoriť fotografiu.

       Myslím, že sa  to Bei Matejíkovej, Inke Matejíkovej, Dorke Hrtusovej a Sabínke Stuchlíkovej vynikajúco podarilo a niekedy nie je na prvý pohľad jasné, či ide o obraz alebo fotografiu. Pozrite sa spolu s nami a posúďte...

        

                                                                                                             

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • Tvorenie v 4.A na Deň matiek

      • Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Mama - čarovné slovo, za ktorým sa skrýva človek, ktorý chápe, odpustí, poľutuje a jednoducho miluje.

       Aj naši milí štvrtáci, E. Tallová, O. Kubačák, Z. Cvinčeková, M. Frollová,

       T. Jaroš, A. Jurgová nezabudli na svoje mamičky a  v čase tejto  mimoriadnej situácie sa snažili tvoriť a potešiť svoje maminy. Ich šikovnosť dokazujú  krátke videá, či ukážky prác. Možno budú inšpiráciou i  pre ostatných.    

       (Mgr. Gabriela Hnidková)         

      • „Prišiel“ k nám Daniel Hevier

      • Často sa hovorí,  že všetko zlé je na niečo dobré...

       Nuž nebyť takejto nečakanej situácie v spoločnosti, „návšteva“ pána spisovateľa v našej škole by sa možno tak skoro neuskutočnila. Besedu sme plánovali niekoľkokrát, ale okolnosti nám akosi nepriali...

       Technológie, ktoré teraz hýbu svetom a aj naším školstvom, nám umožnili, že pán spisovateľ prišiel 11. mája o 11. hodine /určite to nie je náhodaJ/ až do našich domovov. Pán Hevier je veľmi bezprostredný a prirodzený, vidno, že s deťmi to naozaj vie. Porozprával nám o sebe, o svojom detstve i živote. Deťom kládol veľa otázok a inšpiroval sa ich odpoveďami. Pýtali sa však aj žiaci, a tak sme sa dozvedeli aj to, čím by chcel byť, keby nebol spisovateľom. Prekvapilo nás, že by chcel byť taxikárom, klaviristom v malej kaviarničke či youtberom. To sa mu tak trochu podarilo, ako sám povedal. Dozvedeli sme sa tiež, ako by podľa neho mala vyzerať skutočná škola a ako vyzerajú jeho hodiny so žiakmi, pretože je ešte aj učiteľom. Na záver žiakom prezradil, kde a ako vznikli hip-hop a rap... A nielen to, on nám totiž rap i hip-hop aj naozaj zanôtil, a tak sme si vypočuli hip-hopovú i rapovú verziu Hviezdoslava a štúrovcov. Skvelé!

       Necelá hodinka ubehla veľmi rýchlo a my sme sa museli pomaly lúčiť. Nie však nadlho, pretože pán spisovateľ požiadal naše decká o spoluprácu. Možno sa tak niektoré z nich čoskoro ocitnú v jeho pripravovanej knihe.

       Pán Hevier, ďakujeme!!!

        

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Najlepšia riešiteľka okresného kola chemickej olympiády

      • V súčasnosti prebieha vzdelávací proces dištančnou formou a týmto spôsobom sa konalo aj Okresné kolo chemickej olympiády. Na stránke Iuventy boli 7.5.2020 zverejnené teoretické a virtuálne praktické úlohy. Ich téma zostala zachovaná, a tak si žiačka našej školy - Diana Hesková -preverila svoje poznatky o zinku a jeho zlúčeninách, o chemickom názvosloví, chemických reakciách a výpočtoch. A výsledok? Stala sa najúspešnejšou riešiteľkou okresného kola. Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov v ďalšom štúdiu.

        

       Mgr. Monika Sabelová

      • „Deň matiek“ tvorivo

      • „Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“

       Kardinál Mermillod

       Každoročne druhú májovú nedeľu slávime „Deň matiek“, bolo tomu tak aj teraz. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás v živote urobili!

       Svoju vďačnosť mamám vyjadrili aj žiaci 5.-8.ročníka v predmete výtvarná výchova. Diela všetkých žiakov boli plné lásky, vďačnosti, kreativity a farieb. Pevne verím, že každú mamu potešili !

       Ešte raz ďakujeme všetkým mamám  ♥.

       Vstúpte aspoň virtuálne do galérie našich šikovných žiakov a prezrite si ich jedinečné diela.

       (Mgr. Lucia Kolesárová)

      • 1. úloha z Mestskej knižnice

      • Milé deti, milí žiaci, je pondelok a my vám prinášame prvú úlohu.Úloha č. 1 je veľmi jednoduchá - Nájsť doma knihy, ktoré máte požičané z našej knižnice.

       Úlohu môžete splniť následovne:- odfotíte všetky knihy, ktoré máte momentálne požičané z našej knižnice- fotku nám pošlete mailom na adresu kultura@turzovka.sk alebo do správy na Facebooku.

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje