• Novinky

      • Spolupráca s mestskou knižnicou

      • Mestská knižnica v Turzovke v spolupráci so Spojenou školou v Turzovke chce podať pomocnú ruku našim deťom /žiakom/ pri príprave na virtuálne vyučovanie alebo pri riešení úloh zo slovenského jazyka a literatúry, príp. slúžiť ako platforma s odporúčaniami a tipmi na zábavu a dobrodružstvo s knihou. Hoci je knižnica zatvorená, my, knihovníčky, sme tu pre vás, budeme sa snažiť vám pomôcť, podporiť vás i priniesť zábavu.

       Pôjde o maličké úlohy, ktoré vám pomôžu pri učive alebo vás tak trochu donútia siahnuť po knihách, ktoré ležia vo vašich domácich knižniciach. Možno tam máte aj nejakú knižočku práve z našej mestskej knižnice, ktorú ste kvôli karanténe nestihli vrátiť.

       Vaša snaha bude ocenená a po skončení karantény a návrate do školských lavíc, čaká na vás prekvapenie.

       Informácie budeme prinášať a dopĺňať pravidelne každý pondelok od 4. 5. 2020, vždy po 12.00 hod. na našej stránke www.kutluraturzovka.sk alebo na našom Facebooku.

        

      • What have you done for our Earth?

      • Takúto otázku dostali siedmaci a podobnú i ôsmaci. Svojimi prácami dokazujú, že život našej planéty im nie je ľahostajný, veď možno ešte sto rokov bude slúžiť im:) Pojmy ako ako bio, eco, zero waste či „raw“ nie sú pre tieto decká ničím novým. Mnohí zapojili do očisty našej Zeme a eko-bio života i celú rodinu. Všetky tieto „drobnosti“, ktoré sú len kvapkou v mori, ale o to viac potrebnou, tieto super deti zdokumentovali a precvičili si i nové učivo a  použili gramatiku angličtiny v konkrétnych situáciách. A keď sa lepšie pozriete, mnohých z nich poznáte.  Starší žiaci sa „hypokraticky“ zamýšľali nad problémami životného prostredia a navrhovali riešenia na zmeny,  poniektorí z nich preukázali svoju tvorivosť vytvorením vlastných krížoviek . Ďakujeme im za toJ  Tak buďte naďalej tou kvapkou v mori, a keď vás bude viac, vytvoríte oceán dobraJ A čo ste spravili pre našu Zem VY? (Mgr. D. Kopásková)

      • EUROWEEK

      • Spolupráca s Kericom pokračuje,  aj keď nesedíme v školských laviciach. Každý týždeň nám Keric  sprostredkuje Euroweek. Stačí, keď si pozriete krátke video na Facebooku alebo Instagrame a odpoviete na otázku /videá je možné pozrieť si aj neskôr/.

       Dúfame, že si vyberiete z programu na tento týždeň. Možno aj niečo vyhráte :).

       Program:

       22. 4. o 13. 00 hod.  – Suna z Turecka a Jorge z Ekvádoru sa budú rozprávať o hudbe.

       24. 4. o 13. 00 hod.  – Fun facts about countries.

       Pokračujeme aj na budúci týždeň! Budeme včas informovať J!

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • DEŇ ZEME môže byť každý deň :)

      • Skutky sú dôležitejšie ako prázdne slová. A to je naozaj pravda...

       Presvedčili nás i žiaci našej školy – súrodenci Julka, Rebeka a Vašek Hadrabovci /6.C, 4.C, 2.B/ a odštartovali tak maratón pomoci našej planéte pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme. Sme presvedčení, že mnohých inšpirujú k podobným činom. Pridajte sa tiež !!!

       P.S. Keďže bol les prázdny, Julka, Rebeka a Vašek si nachvíľu odložili rúška :).

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • KREATIVITA NAŠICH ŽIAKOV

      • Tešíme sa, že na virtuálnych hodinách SJL „vyrábajú“ naši žiaci krásne dielka. Niektoré vznikli poskladaním slov či písmen vystrihnutých z novín a letákov do neuveriteľných príbehov alebo odkazov. Šiestačkám /Timka Sadleková, Kristínka Belková zo 6.B/ sa dokonca za ich tvorbu podarilo získať jednotku od Daniela Heviera. Siedmaci rôznym spôsobom spracovali prečítanú knihu Poškoláci a vznikol napr. aj skvelý komiks, ktorého autorkou je Emka Kopásková zo 7. A. Nech sa páči, pozrite sa spolu s nami

      • POPLATKY ZA ŠKD

      • Pripomíname rodičom, ktorí platia poplatok za ŠKD cez internet banking, aby si zrušili trvalý príkaz na platbu poplatku za ŠKD na mesiac máj-jún.

      • Neprehliadnite !!! TERMÍN ZÁPISU PRVÁKOV

      • Vyšetrenie školskej spôsobilosti


       Je čas zápisu detí do 1.ročníka, vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu Vás chceme informovať, že aktuálne nie je možné vyšetrenie školskej spôsobilosti dieťaťa v žiadnom zariadení. Školská spôsobilosť musí byť posúdená výlučne osobne a priamym kontaktom s dieťaťom v CPPPaP, teda nie je možné akékoľvek testovanie online formou.

       Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky žiada o odklad, prípadne si nie je istý zrelosťou svojho dieťaťa, uvažuje o predčasnom zaškolení, môže sa objednať na vyšetrenie do CPPPaP. Toto vyšetrenie bude zrealizované po ukončení mimoriadnych opatrení spojených s momentálnou situáciou.  

       Rodičia sa môžu poradiť:

       telefonicky: 0904 744 717

       e-mailom: poradnacadca@gmail.com

       cez stránku: https://www.camip.sk/kontakt


       Objednaných rodičov s deťmi na posúdenie školskej spôsobilosti bude CPPPaP prednostne kontaktovať a vybavovať okamžite po ukončení mimoriadnych opatrení. Informácie ku školskej spôsobilosti sú zverejnené aj na web stránke:

       https://www.camip.sk/radime-na-dialku

      • Ďalšie informácie k zápisu prváčikov !

      • Vážení rodičia,

       K zápisu do prvého ročníka základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka vám prinášame tieto informácie, ktoré vychádzajú z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

       Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

       1. zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
       2. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
       3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
       4. ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  a odporučenie  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

        

       Ďalšie informácie pre budúcich prváčikov našej školy

        

       • požiadavku o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok je potrebné uviesť do poznámky elektronickej prihlášky, nutné odporúčania dodá zákonný zástupca podľa bodu d), ktorý je uvedený vyššie,
       • do poznámky prosíme uviesť aj:
        •  povinne voliteľný predmet v prvom ročníku (náboženská výchova alebo etická výchova),
        •  záujem o návštevu školského klubu detí,
        •  záujem o  školské stravovanie.
       • ak ste medzičasom poslali elektronickú prihlášku bez týchto informácii, vyplňte ju a pošlite ešte raz, aby sme boli o týchto faktoch informovaní,
       • pre budúcich prváčikov ponúkame možnosť zakúpenia školských potrieb v sume 25,- € (zošity a ďalšie potreby pre prvý ročník) a prvej knihy v sume 3,90 € - v danej situácii môžete v prípade záujmu poukazovať tieto finančné prostriedky na účet SK64 0200 0000 0031 0748 2453, kde je potrebné uviesť krstné meno a priezvisko budúceho prváčika.

        

       Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu

        

      • Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky.

      • Milí žiaci, čitatelia, milovníci literatúry!

       Pripravili sme si pre vás zaujímavú rubriku pod názvom Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky.

       Zrazu máme všetci veľa času na veci, ktoré sme možno odkladali alebo hľadali si k nim vzťah. Jednou z nich je určite aj čítanie a literatúra.

       Často sami nevieme, po akej knižke siahnuť a práve to je cieľom našej rubriky. Sprevádzať vás ňou bude naša žiačka Katka, ktorá veľmi rada číta, píše, tvorí, rozpráva a diskutuje o knihách. Dúfame, že medzi jej tipmi si nájdete aj vy niečo pre seba a svojich blízkych. Treba povedať, že všetky knihy, ktoré vám bude odporúčať, naozaj prečítala a naozaj sa nechala uniesť na krídlach fantázie a chvíľu bola súčasťou rôznych svetov, vekov a príbehov.

       Budeme radi, keď si Katkine odporúčania nielen pozriete, ale Katke položíte aj otázky, ktoré by vás zaujímali alebo vyjadríte svoj vlastný názor, ak ste si už knihu prečítali.

       Katkinu rubriku nájdete na FB ZŠ Turzovka, FB ZUŠ Turzovka a na jej INSTAGRAME (@bookstagram._.katarina).

       Neváhajte a pridajte sa k nám! Tešíme sa!

        

       Neobyčajné knižné odporúčania knihomoľky Katky

        

       V tejto rubrike nájdete...

       • Neobyčajné knižné odporúčania.

       • Príbehy, ktoré vás budú unášať na krídlach fantázie a vy sa stanete ich súčasťou.

       • Odpovede na otázky o knižnom svete.

       • Informácie o nových knižných tituloch.

       • Rôzne súťaže a aktivity.

        

        

       !!!Máme tu hneď prvé odporúčanie!!!

       názov knihy: DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ

       autor: RANSOM RIGGS

        

       Hľadáte knihu, ktorá je fantastická, trošku desivá a historická zároveň?

       Tak táto kniha čaká len na vás!

       Prítomnosť sa tu rafinovane splieta s minulosťou.

       Podľahnite svetu neobyčajných detí slečny Peregrinovej! Možno ste jedným z nich práve vy?!

        

       Úryvok z knihy:

       "Nemohla to byť náhoda, čo znamenalo, že fotky, ktoré mi ukázal dedo - fotky detí, ktoré s ním, ako sa zaprisahával, žili v detskom domove, žili naozaj v tomto dome. Malo to však azda znamenať aj to, že napriek pochybnostiam, ktoré som prechovával ako dieťa boli tie obrázky predsa len pravdivé? Ale čo potom všetky tie fantastické príbehy, ktoré sa s nimi spájali?.."

                                                                                       

       PhDr. Eva Dodeková

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje