• Novinky

      • Oznam pre rodičov budúcich prváčikov

      •                 Možno ste si už všimli, že na stránku školy pribudla elektronická prihláška – zápis žiakov do 1. ročníka. Vzhľadom k súčasnej situácii sa ruší termín zápisu žiakov do 1. ročníka, ktorý bol stanovený na 2. – 3. apríla 2020. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa tento zápis presúva na obdobie od 15. apríla do 30. apríla 2020. Konkrétny termín pre Základnú školu ako organizačnú zložku Spojenej školy Turzovka  určí zriaďovateľ školy. Na stránke školy budú postupne uverejnené aj ďalšie informácie týkajúce sa zápisu.

                       Pomocou elektronickej prihlášky však môžu rodičia prihlasovať budúcich prváčikov OKAMŽITE až do termínu, ktorý bude uverejnený. S prípadnými otázkami nech sa zákonní zástupcovia obracajú priamo na riaditeľa školy na telefónnom čísle 0915751836.

      • Deutsch mit Klett maximal interaktiv

      • Milí žiaci - nemčinári,

       mám pre vás skvelú správu. Vydavateľstvo Klett vám chce pomôcť s náročnou domácou prípravou, preto bez akéhokoľvek prihlásenia máte bezplatne k dispozícii interaktívnu učebnicu Klett maximal interaktiv 1 /zatiaľ sú otvorené prvé dva moduly, postupne sa odomknú všetky  i učebnica KMI 2/. Nájdete tu učebnicu i pracovný zošit a doplnkové materiály s okamžitou spätnou väzbou. Verím, že túto možnosť využijete!

       Stačí, ak kliknete na odkazy:

       https://www.mauthor.com/present/4647620417552384

       https://www.mauthor.com/present/5151265462550528

       Viel Spaß mit Deutsch!!!

        

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Milí žiaci, vážení rodičia,

      • máme za sobou prvý týždeň neplánovaného voľna. Vzhľadom k tomu, že nevieme, ako dlho bude toto voľno trvať, museli sme pristúpiť k „vyučovaniu doma“. Opakujem, jedná sa o neplánované voľno, nie PRÁZDNINY. To by si mali všetci žiaci jasne uvedomiť. To, čo sa za celú dobu, keď ste mimo školských lavíc nestihnete naučiť, vás skôr, či neskôr doženie. A čím to bude neskôr a vy sa toho nenaučíte viac, tým to bude hlavne pre vás bolestivejšie. Preto za pomoci nás, učiteľov i vašich rodičov robte, prosím vás, všetko preto, aby ste sa toho doma naučili podľa vašich možností čo možno najviac.

       Viem, že môžete mať s niektorými vecami problémy, či technické alebo s učivom. Obráťte sa s nimi na vyučujúcich predmetov, triednych učiteľov alebo priamo na mňa prostredníctvom EDUPAGE, sms alebo telefonicky. Pomôžte si aj navzájom medzi sebou. Ste šikovná a technicky zdatná generácia, čo nevie jeden, určite bude vedieť niekto iný. Zavolať si alebo komunikovať cez sociálne siete je  dnes samozrejmejšie ako povedzme učiť sa. Nenechávajte všetko na svojich rodičov, ktorí majú oveľa vážnejšie starosti ako vy. Nielen starať sa o vašu bezpečnosť, ale riešiť problémy v zamestnaní, či s vašimi starými rodičmi. Pomáhajte im, určite si to od vás práve teraz zaslúžia.  Verím, že to chápete a každému z vás, kto sa naozaj snaží, sa chcem veľmi pekne POĎAKOVAŤ.

       POĎAKOVANIE, úprimné a zo srdca, patrí aj všetkým vám, vážení rodičia. Plne si uvedomujem všetky Vaše obavy, neistotu a často i strach. Prežívam ich s vami. Chcem vás ubezpečiť, že vašim deťom sa snažíme sprostredkovať vzdelávanie terajším spôsobom predovšetkým pre ich dobro. Najdôležitejšie je, aby takpovediac „nevyšli z cviku“. Ďalší postup budeme podľa usmernení a zdravého rozumu riešiť po návrate do školy. Ak sa neviete k nejakým materiálom dostať, máte nejaké otázky a problémy, učitelia sú tu pre vás. To platí samozrejme aj o mne, riaditeľovi školy. V čom budeme môcť, vám určite radi pomôžeme. Prajem vám všetkým, vašim deťom a celej rodine pevné zdravie, nervy a skorý návrat do normálneho života.

       A našim žiakom odkazujem:

       „Nie pre školu, ale pre život sa učíme. Niekedy nás ale sám život naučí, že učenie sa v škole nie je ani zďaleka tá najhoršia vec na svete.“

        

       R. Bakajsa, riaditeľ školy.

      • Dodatočne uverejňujeme - Navštívili sme školskú knižnicu

      • Žiaci 1. a 2. ročníka Spojenej školy v Turzovke navštívili dňa 9. a 10. 3.2020 školskú knižnicu. Privítala ich pani knihovníčka, ktorá  pripravila najmenším  žiakom zaujímavú prezentáciu o tom, ako vzniká kniha. Oboznámili sa s povolaniami ľudí, ktorí sa podieľajú na tvorbe a vzniku knihy. Informovala žiakov o tom, ako sa  môžu stať čitateľmi školskej knižnice.

        Prváčikom pani knihovníčka prečítala pútavý úryvok o Gevenduche z knihy Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej.  Žiaci sa zapojili do maratónu čítania zo Šlabikára.

       Druháci mali pripravený veselý príbeh z knihy O psíčkovi a mačičke, ktorý si spoločnými silami prečítali. Po prečítaní pracovali na úlohách v skupinkách. Nakoniec pomohli poukladať knihy, ktoré Gevenducha povyťahovala z poličiek.

       Na záver mala pani knihovníčka pripravené pre žiakov záložky a každý žiak svojim odtlačkom prsta potvrdil zapojenie do maratónu čítania.

       ( Mgr.Dorociaková Anna, Mgr. Barancová Jana)

      • Dodatočne uverejňujeme Návšteva Mestskej knižnice v Turzovke a Mestského múzea Karola Točíka v Turzovke

      • V rámci podujatia  Týždeň slovenských knižníc", ktoré sa konalo v dňoch 2. - 8.3.2020 pod spoločným mottom všetkých knižníc: "KNIŽNICA PRE VŠETKÝCH",  žiaci 1.ročníka Spojenej školy v Turzovke navštívili dňa 5.3. Mestskú knižnicu v Turzovke. Touto aktivitou sa učiteľky snažili vzbudiť u detí záujem o knihu a tým podporiť rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

       V knižnici nás  privítala pani Darina Bajáková, ktorá deti previedla  priestorami knižnice a oboznámila ich s pravidlami správania v knižnici. Žiaci sa dozvedeli ako sa môžu stať čitateľmi knižnice i ako môžu získať čitateľský preukaz. Ukázala im symboly políc, v ktorých sú uložené knihy pre ich vekovú kategóriu. Vyskúšali si i ukladanie kníh do políc podľa pravidiel, ktoré sa naučili.

       V zábavnej časti si deti zvolili kráľa a kráľovnú čítania, kráľovského radcu, radcu krásneho písania a šaša, ktorí im radil pri hádaní rozprávok – podľa obrázkov i podľa úryvkov.

       Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a sľúbili, že knižnicu opäť navštívia i so svojimi rodičmi.

        V mestskom múzeu žiaci navštívili výstavu modrotlače pod názvom Šperky modrotlače. Dozvedeli sa spôsobe výroby modrotlače i o jej využití. Výstava bola pre deti poučná, mohli prezrieť exponáty – kroje a hračky, na výrobu ktorých bola použitá modrotlač.

       Mgr. Anna Dorociaková

      • OZNAM pre rodičov žiakov 9.ročníka

      • Vážení rodičia, vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie a prerušenie vyučovania v škole, prosím , aby žiaci priniesli svoje prihlášky /podpísané a potvrdené u lekára/ na SŠ a SOŠ až  po obnovení vyučovania  výchovnej poradkyni.  Ďakujem.

       Výchovná  por. Mgr. Monika Janíková

      • Ako vydržať doma

      • Milí rodičia, milí žiaci!

       Nachádzame sa v nečakanej situácii a deťom sa zrazu splnilo ich odveké prianie nechodiť do školy J, aj keď elektronické vzdelávanie sa už začalo.

       Mnohí umelci spúšťajú v tomto období veľmi zaujímavé aktivity a projekty, samozrejme, tiež prostredníctvom internetu, aby deťom i nám dospelým spríjemnili nedobrovoľné chvíle doma. Preto vám i my ponúkame niekoľko skvelých tipov:

       - známa a populárna herečka Zuzana Fialová číta každý večer o 19. 30 rozprávky pre deti na svojom instagramovom účte zuzana_fialova_official  /momentálne číta PIPI DLHÚ PANČUCHU/,

       - spisovateľ, pedagóg, skladateľ a  výmyselník Daniel Hevier ponúka na FB svoju Radostnú školu s Danielom Hevierom, kde každý deň zaujímavo vysvetľuje učivo, zaoberá sa aktuálnymi témami, napr. spisovnou podobou slova rúško J, dáva tipy na zábavné a zároveň poučné aktivity, ktoré už naši žiaci aj stihli vyskúšať a veľmi sa im páčili,

       - Divadlo Agape ponúka vo vopred stanovenom čase bábkové divadielko prostredníctvom živého vysielania na FB:

       https://www.facebook.com/395425643836842/posts/2947063365339711/ .

       Určite existuje mnoho ďalších zaujímavých spôsobov ako zmysluplne, zábavne a zaujímavo stráviť čas doma. Preto vás chceme poprosiť, aby ste sa s nami podelili o svoje tipy, napísali, ako sa vám páčia naše odporúčania, prípadne poslali fotografie, či ste si vyskúšali aktivity pána Heviera  alebo ako večer počúvate rozprávky.

       Veľmi sa tešíme a ďakujeme!

        

       PhDr. Eva Dodeková

      • Dodatočne uverejňujeme

      • Návšteva mestskej knižnice

       Deti zo školského klubu dňa 6.3.2020 navštívili Mestskú knižnicu v Turzovke pri príležitosti mesiaca kníh, kde sa konal slávnostný zápis prvákov do mestskej knižnice. Deti v krásnych rúchach skladali sľub čitateľa, ktorým sa zaviazali, že sa stanú vzornými čitateľmi a budú knižnicu navštevovať. Po zložení sľubu sa deti podpísali na listinu, dostali medaile a čitateľské preukazy, na ktoré si vypožičali svoje prvé knižky. Deti mali veľkú radosť, akcia sa im páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu.

      • Číta celá škola

      • 2. marca sme úspešne odštartovali projekt Číta celá škola a spolu so siedmakmi čítal i rozprával o svojich čitateľských dobrodružstvách i pán riaditeľ. Tešíme sa, že čítajú mladší i starší žiaci so spolu svojimi učiteľmi. Číta sa v triede, na chodbe, v družine, v knižnici... Jednoducho všade. Pani úradníčky /a nielen ony/ ponúkli niekoľko overených knižných tipov, ktoré môžete nájsť na našom Literárnom strome na prízemí pavilónu A.

       Nezabudnite, čítame ďalej, aj keď sme všetci doma!!!

       Posielajte svoje knižné tipy a odporúčania, prípadne fotografie, kde všade čítate,   na FB-stránku našej školy, budeme sa tešiť!!! Ďakujeme!

      • Prvé detské diela :)

      • Pripravili sme pre teba zaujímavú súťaž. Každý deň budeme na stránke našej školy zverejňovať práce detí, ktoré odošlete. ZAPOJ SA AJ TY!!!!

      • Tvorivá ponuka ŠKD

      • Čas, ktorý musíme teraz všetci povinne tráviť doma sa dá aj tvorivo využiť. Pani vychovávateľky pripravili pre deti zo školského klubu ponuku. Zapojte sa do súťaže s názvom ,,JARNÉ TVORENIE“. Kreatívne výrobky môžete vyrábať aj s vašimi súrodencami, či rodičmi. Úlohou  šikovníčkov, ktorí si

       Len kartón a nožnice: 13+ nápadov na prekrásne jarné dekorácie – toto si deti zamilujú!chcú spríjemniť voľný čas bude vytvoriť symbol jari –vajíčko, dekoráciu, obrázok, ozdobu alebo pozdrav. Po návrate do školy svoj výtvor treba priniesť do ŠKD. Za usilovnosť a tvorivosť čaká odmena každého, kto sa do súťaže zapojil. Ponúkame zopár inšpirácií.

      • Dôležitý oznam pre už pravdepodobne oddýchnutých a nudiacich sa žiakov

      • Prostredníctvom portálu EDUPAGE Vám budú Vaši učitelia od 16.03.2020 posielať úlohy a zadania z jednotlivých predmetov. Nájdete ich v pošte. Triedni učitelia budú informovať Vašich rodičov.

       Držme si navzájom prsty v tejto neľahkej situácii, správajte sa zodpovedne a pomôžte Vašim rodičom so zvládaním všetkých problémov. Popri tom si ale otvorte aj knihy, aby ste po návrate do školy neboli v šoku, vaša práca bude v škole skontrolovaná. Verím, že sa čoskoro všetci šťastne stretneme v škole.

       Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ školy.

      • Druhácka olympiáda

      • V utorok 3. marca bolo v našej telocvični rušno už od rána. Druháci sa stretli na spoločnej športovej olympiáde. Po úvodnej rozcvičke sa všetky deti s veľkou chuťou pustili do samotného súťaženia. Deti preukázali svoju šikovnosť v troch disciplínach: beh, skok do diaľky  a hod na cieľ. Deti vytvorili úžasnú atmosféru. Pred vyhlásením výsledkov si spoločne ešte zatancovali pri veselej pesničke. Víťazi si odniesli medaile a krásny diplom. Malými darčekmi boli obdarovaní všetci vďaka fondu Otváraj sa brána. Víťazom blahoželáme!

        

       Vyhodnotenie:

                                  Chlapci                                                Dievčatá

       Beh        1. Patrik Pavlík 2.A                                1. Soňa Chudejová 2.C

                     2. Peter Mohelník 2.C                            2. Nina Tomaľová 2.B

                     3. Václav Hadraba 2.B                           3. Lucia Zatkuliaková 2.A

        

       Skok      1. Lukáš Kubačka 2.A                           1. Michaela Pupíková 2.C

                     2. Mário Bongilaj 2.C                            2. Nikola Vavračová 2.B

                     3. Václav Hadraba 2.B                           3. Barbora Vavrincová 2.A

        

       Hod       1. Martin Velička 2.B                             1. Petra Stoláriková 2.C

                     2. Patrik Pavlík 2.A                                2. Michaela Čečotková 2.A

                     3. Lukáš Staník 2.C                                3. Terézia Böhmová 2.B

        

        

       Mgr. Jana Pavlišinová

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje