• Novinky

      • Dopredaj vianočných výrobkov

      • V závere intenzívnej prípravy žiakov na vianočné sviatky sa v priestoroch B pavilónu uskutočnil dopredaj vianočných výrobkov, ktoré si mohli zakúpiť aj najmladší žiaci našej školy. Vyučujúce podieľajúce sa na realizácii vianočných trhov v ZŠ chcú touto formou vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým rodičom a starým rodičom za poskytnutie finančného príspevku svojim ratolestiam na nákup kreatívnych dekorácií. Svojím počinom vzbudili u mnohých žiakov chuť a odhodlanie naďalej zmysluplne využívať voľný čas kreatívnou činnosťou, ktorá prináša nielen ovocie, ale je kľúčom i k úspešnej sebarealizácii dnešnej generácie detí.

       (PaedDr. Adriána Korčeková)

      • Škola korčuľovania

      • V dnešnej dobe, v ktorej  našu mládež výrazne ovplyvňujú moderné výdobytky techniky, sa stáva pohyb luxusom. Jednou z  priorít našej školy je viesť žiakov k aktívnemu spôsobu života. Aj preto sme tento rok opäť  zrealizovali korčuliarsky kurz pre žiakov 5. ročníka. Tak trošku sme sa obávali, či sa prihlási dostatočný počet žiakov. Opak bol pravdou.  Kurz sa  uskutočnil opäť v MM aréne v Krásne nad Kysucou od 9. do 13. decembra 2019.

       Začiatky boli pre niektorých veľmi bojazlivé, ale postupom času sa osmelili. Neodradili ani viaceré pády. Naopak  niektorí  zvládali prvé korčuľovanie bravúrne, akoby sa s korčuľami narodili. Žiaci rýchlo napredovali pod vedením skúsených inštruktorov za pomoci vyučujúcich. Počas kurzu vládla neopakovateľná atmosféra plná zážitkov a vzniku nových priateľstiev. Nechýbali ani červené líčka a iskričky v očiach.

       Posledný deň kurzu bol zameraný na korčuliarske súťaže, v ktorých mali žiaci preukázať svoje pokroky. Za dobré výkony boli  odmenení netradičnou čokoládovou medailou. Veríme, že sme u žiakov prebudili športového ducha a podporili ich zdravý životný štýl.

       (Mgr. Pavol Škorník)

      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych súťaží a olympiád. Nie je tomu inak ani na predmete geografia. Poznávanie našej planéty, získavanie vedomostí o neznámych krajinách či ľuďoch je určite veľmi zaujímavé. Aj naša vlasť oplýva mnohými krásami, ktoré sa učíme práve na hodinách geografie. Práca s mapou, atlasom, určovanie skutočných vzdialeností či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať nie jednej šikovnej hlavičke.

       Všetkým zúčastneným gratulujeme a postupujúcim do okresného kola v kategórií E – Petre Strýčkovej, Diane Heskovej Kristiánovi Dunajovi želáme veľa úspechov.

       A aké boli celkové výsledky v školskom kole?

       (Mgr. Barbora Hrošová)

      • VIANOČNÉ TRHY V ZŠ TURZOVKE - 1.ročník

      • Spoločnými silami sa nám podarilo dňa 17. 12. 2019 zrealizovať na našej škole vianočné trhy. Hoci sa táto akcia realizovala prvýkrát, žiaci, rodičia, starí rodičia, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta i ostatní priatelia školy vytvorili jedinečnú predvianočnú atmosféru.

       Na tento výnimočný deň sa profesionálne pripravovali nielen remeselníci, zanietenie bolo badať i na prácach detí, ktoré ponúkali krásne výrobky. Neodmysliteľnou súčasťou trhov bol i punč, ktorého bolo stále akosi málo, ale aj vystúpenia detí v podobe kolied, piesní, básní, vinšov. 

       Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli, podporili naše úžasné deti, prispeli nákupom i finančne nielen na charitatívne účely, ale i žiakom našej základnej školy. 

       Priložená fotogaléria je dôkazom, že Vianoce a skvelú náladu bolo cítiť v tento deň v našom areáli z každej strany. 

       A hoci je nálada vianočných trhov v škole ešte citeľná, už teraz máme nápady, ktorými takúto akciu ešte zdokonalíme. A tak sa tešíme na vianočné trhy 2020, ale i na mnohé ďalšie aktivity a akcie, ktoré neustále pre naše deti i verejnosť pripravuje kreatívny kolektív.  

        

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Dejepisná olypmpiáda - školské kolo

      • Pôvod povier o piatku trinásteho sa interpretuje rôzne. Niektorí hovoria, že skutočným pôvodom tejto povery je uväznenie veľmajstra Rádu templárov a viacero vysokopostavených rytierov v piatok, 13. októbra 1307, podlým kráľom Francúzska, Filipom IV. V tento deň na jeho príkaz chytili, uväznili a následne mučili tisíce templárov. Od tohto dňa piatok trinásteho považovali za diabolský a nešťastný deň.

       V piatok, 13. decembra, sa na našej škole zhromaždilo 63 rytierov Rádu dejepisárov, aby sa podrobili tvrdej skúške, školskému kolu dejepisnej olympiády. Všetci obstáli, niektorí lepšie niektorí horšie, nikto neutrpel žiadnu ujmu, akurát jeden, a to samotný veľmajster Rádu, pán učiteľ Večerík, ktorý si musel poradiť s takmer 6300 výpoveďami-odpoveďami, jemu verných služobníkov.

       Skúšku prežil a osem najlepších,  na prvých dvoch miestach stupienkov  slávy, z každého stavu triedneho, odmenil postupom do vyššieho, obvodného kola dejepisnej olympiády, ktorá sa bude konať niekde na území slobodného mesta Čadca, dňa 14. februára 2020. Podľa kresťanskej tradície, istý chlapík meno Valentín ...:D, nechajme to tak, všetci vieme čo je to za deň.

       Ctené mená prvých troch rytierov povýšených do stavu „majster Rádu dejepisárov“:

       za šiestakov, spravodlivá medzitriedna deľba moci v duchu hesla Rimanov: „Rozdeľuj a panuj“:

       1. KRISTÍNKA BELKOVÁ 6.B
       2. EMKA JANČÍKOVÁ 6.A
       3. TOMÁŠ MICHALISKO 6.C

       za siedmakov „Sprisahanci zo 7.A J“:

       1. JULKA PAVLIŠINOVÁ 7.A
       2. JURAJ KORDULIAK 7.A
       3. EMKA KOPÁSKOVÁ

       za ôsmakov, v duchu hesla stavu šiestackeho:

       1. PETRA STRÝČKOVÁ 8.A
       2. JÁN HOVORKA 8.B
       3. TOMÁŠ HOLENA 8.C

       za deviatakov, autor článku: „Nič ma nenapadá, vymyslite a napíšte dačo do komentára“:

       1. DOMINIK POLÁK 9.A
       2. DIANKA HESKOVÁ 9.A
       3. MARCEL BOKO 9.B

       (Mgr. Branislav Večerík)

      • WocaBee už aj v našej základnej škole

      • Viete čo je WocaBee? My áno ...

       Wocabee je inovatívna aplikácia, ktorú vyvinul jeden mladý úspešný slovenský inžinier – Michal Ošvát. Jej úlohou je  zatraktívnenie výučby cudzieho jazyka a pomoc žiakom i študentom učiť sa slovnú zásobu. Funguje online – stačí mať k dispozícii počítač, tablet, notebook či mobil. Čo sa žiakom i študentom nepopierateľne páči.

       WocaBee a nemčina

       My pracujeme  s touto aplikáciou na hodinách nemčiny.  Žiakov, samozrejme, hneď zaujala. A to z viacerých dôvodov: môžu „beztrestne“ použiť mobil,  vyučovanie je pestrejšie, majú okamžite k dispozícii výsledky, precvičujú si učivo z momentálne preberanej tematickej oblasti.

       Žiaci pracujú so slovíčkami rôznymi spôsobmi: dopĺňajú chýbajúce hlásky, počúvajú výslovnosť, opakovane precvičujú problematické slovíčka, pretože aplikácia „si všíma“, kde žiak robí chyby. Tiež majú možnosť vidieť, kde sa nachádzajú v triednom rebríčku so svojimi WocaPoints – wocabodmi.

       Veríme, že aj takto podporíme záujem našich žiakov o nemecký jazyk.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Príprava na Vianoce

      • Hoci prichádzajú každý rok, vždy sa na ne  tešíme, starostlivo sa pripravujeme. V tento predvianočný čas sa všade šíri neopakovateľná vôňa medu a škorice. Aj žiaci 2. C sa tento rok  pripravili na túto výnimočnú chvíľu. Spoločne si v školskej kuchynke upiekli medovníčky, ktoré  hneď aj ochutnali. A chuť to bola ozaj úžasná. Neskôr si ich aj ozdobili snehovou polevou. K medovníčkom žiaci pridali aj vianočné aranžmá, ktoré už zdobia ich domovy.

       (Mgr. Terézia Šupolová)

      • Netradičná hodina matematiky

      • V rámci vyučovania je potrebné u žiakov rozvíjať i vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou. K tomu určite prispela aj netradičná hodina matematiky v 2.B triede, kde sme privítali pracovníčku VÚB banky. Pani Mgr. Alena Šupolová si pre žiakov pripravila pútavé rozprávanie o peniazoch, počnúc históriou až po súčasnosť. Poradila, ako s peniazmi hospodáriť a hlavne prečo a akým spôsobom je dôležité šetriť. Žiaci preukázali dostatočné vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti a priblížením k životnej realite videli zároveň zmysel svojho vzdelávania.

       (Mgr. Jana Barancová)

      • Pytagoriáda - školské kolo

      • V dňoch 10.12. - 11. 12 . 2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda .  Cieľom súťaže je podchytiť potenciálne talenty na matematiku a zvýšiť záujem žiakov o matematiku. Súťažilo sa v šiestich kategóriách od tretieho po ôsmy ročník. Školské kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min, pričom okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas.

       Úlohy riešilo spolu 79 žiakov, z toho bolo 32 úspešných riešiteľov.

       3. ročník - 4 úspešní riešitelia:

       1. Dominik Korček 3.A, 2. Matej Horeličan 3.C, 3. Richard Pápol 3.B, 4.     Šimon Kriščák 3.A

       4. ročník - 14 úspešných riešiteľov:

       1. Mária Ďurechová 4.B, 2. Radovan Stuchlík 4.B, 3.- 4. Rebeka Chnúriková 4.C,  Christopher Materanka 4.A, 5.- 8. Ella Talová 4.A,  Marek Smreček 4.B,  Matúš Szakács 4.A,  Zuzana Cvinčeková 4.A,     9.-11. Natália Pytláková 4.B, Rebeka Hadrabová 4.C, Aneta Gejdošová 4.A, 12.-13. Barbora Oravcová 4.B, Ema Baraníková 4.B, 14. Magdaléna Frollová 4.C

       5. ročník – 6 úspešných riešiteľov:

       1. Lenka Tichá 5.B, 2. Samuel Polák 5.C, 3. Adam Pápol 5.B, 4.Patrik Miženko 5.B, 5.- 6. Jakub Fujak 5.A, Vanesa Vavračová 5.B

       6. ročník- 3 úspešní riešitelia:

       1. Kristína Belková 6.B, 2. Ema Jančíková 6.A, 3. Alica Husárová 6.A

       7. ročník – 2 úspešní riešitelia:

       1. Júlia Pavlišinová 7.A, 2. Ján Kapusniak 7.B

       8. ročník – 3 úspešní riešitelia:

       1. Sofia Ševcová 8.B, 2. Simona Tkadlecová 8.A, 3.Petra Strýčková 8.A

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.                                    

       ( RNDr.Pekárová )

      • Ďakujem za...

      • Prichádzajú Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Míľovými krokmi sa blíži magický rok 2020. Všetci zháňame darčeky, chceme, aby bolo všetko krásne, ligotavé, voňavé...

       Tak trochu zabúdame, že Vianoce nesú v sebe aj  hlboké duchovné posolstvo. A práve toto posolstvo dobra, pravdy a lásky sme sa rozhodli podporiť aj my vyjadrením vďačnosti. Poďakovanie, milé a úprimné slová vďaky, na ktoré často zabúdame, budú možno pre niekoho najväčším darom.

       Vašou úlohou /dobrovoľnou J/ je, aby ste na lístoček /je na stolíku pri kreslách/ napísali niekomu odkaz s poďakovaním za niečo, čo vás potešilo, podporilo, čo vám pomohlo atď. a vhodili ho do škatule /je na stolíku pri kreslách/.

        Prosíme, aby ste vaše poďakovania adresovali niekomu z našej školy, t. j. žiakom, učiteľom, upratovačkám, školníkom, úradníčkam, bufetárke, kuchárkam...Len preto, aby sme ich mohli včas doručiť /20. decembra/.

       Určite je mnoho ďalších, ktorým chcete svoju vďaku vyjadriť....

       Ďakujeme!

       (Mgr. Kristína Gulčíková, PhDr. Eva Dodeková)

      • Perníková krajka

      • Vo štvrtok, 12.12. 2019 sa v Mestskom múzeu K.Točíka a v priestoroch Mestskej knižnice v Turzovke uskutočnili tvorivé dielne pod názvom Perníková krajka, spojené s netradičným čítaním.

       Predvianočný čas sa spája s rôznymi zvykmi a obyčajmi, o tých našich kysuckých porozprávala prváčikom zo ZŠ v Turzovke pani Darinka Ježíková, pracovníčka Mestskej knižnice. Deti sa v knižnici oboznámili i s knižočkami s vianočnou tematikou, ktoré si mohli v detskom kútiku poprezerať i zapožičať. No najviac ich potešilo, keď si pod vedením zručnej pernikárky pani Márie Jozekovej z Turzovky vyskúšali zdobenie perníkov. Pod jej šikovnými rukami vznikajú nádherné perníkové  krajky, ktoré si prváci pozreli i na Vianočnej výstave. Ako postupovať, aby sa dielko vydarilo, trpezlivo ukazovala i prváčikom. A tí sa naozaj snažili.  Pri zdobení si vyskúšali nielen nové zručnosti, ale i tvorivosť a trpezlivosť. Tie perníčky, ktoré neskončili v maškrtných bruškách, si deti zobrali domov, aby sa pochválili svojim rodičom.  Ďakujeme za príjemne strávené chvíle. 

       (Mgr. Monika Schützová)

      • Minivýlet do bábkového divadla v Žiline

      • Perinbaba

       Perinbaba je slovenská filmová rozprávka nakrútená na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Pani Zima. Rozprávka je o starenke, ktorá sa starala o sneh a o láske nebojácneho Jakuba a Alžbetky. Osudy hrdinov sprevádza i Zubatá s kosou. Podobne tomu bolo i dňa 12. 12. 2019, keď deti 3. a 4. ročníka mali možnosť vidieť túto krásnu rozprávku v Bábkovom divadle Žilina. Herci divadla opäť nesklamali a predviedli bravúrny výkon, vtiahli do deja nielen samotné deti, ale i dospelých.

       Už teraz sa tešíme na divadlo v budúcom roku. Uvidíme, čo nám herci pripravia. 

       (Mgr. Zuzana Mozoliková)

      • Súťaž nielen pre žiakov

      • Omaľovánka nielen pre deti - stačí si vybrať jeden obrázok, vytlačiť, vymaľovať, odfotiť a poslať na školský mail, alebo na fb stránku školy do konca roka, t.j. do 31.12. Zapojiť sa môže každý, kto má chuť maľovať, malý, veľký, mladý, starý, ktokoľvek. Po ukončení súťaže zverejníme Vaše dielka na fb stránke školy a budeme hlasovať ;) TEŠIME SA NA VAŠE OMAĽOVÁNKY.

      • Farebný týždeň v ŠKD

      • Deti z ŠKD sa rozlúčili s jeseňou. Každý deň sa niesol v znamení inej farby.

       Pondelok – biela farba so zameraním na mliečne výrobky a zdravú výživu.

       Utorok – modrá farba venovaná vode ako daru života.

       Streda – červená farba  o láske a našich najvzácnejších.

       Štvrtok – zelená farba k ochrane prírody a triedení odpadu

       Piatok – žltá farba  „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár.“

       Každý deň si mohli deti ochutnať iný druh ovocia a aby toho nebolo málo mali pripravené rôzne aktivity na upevňovanie  priateľstva nie len k človeku ale aj k prírode a jej darom. 

       Celú fotogalériu nájdete TU.

        

      • Tvorivé dielne našich druháčikov

      • V pondelok  2.12. sa druháci  stretli na spoločných vianočných dielňach.    V troch tvorivých kútikoch si vyrobili Mikuláša, anjela a vianočný stromček.   Deti s veľkou chuťou skladali, strihali, lepili i  maľovali. Zo svojich výtvorov mali veľkú radosť. Potešili nimi aj ostatných spolužiakov, pretože zdobia chodbu      2. poschodia.

       (Mgr. Jana Pavlišinová)

      • Mikulášsky basketbalový turnaj mal opäť veľký úspech

      • Po Európskom týždni športu, v ktorom sa aj v našej škole konali rôzne športové aktivity a súťaže, si žiaci školy mohli už po tretí krát opäť zmerať sily v Mikulášskom basketbalovom turnaji. Uskutočnil sa v utorok  3.12.2019 pod patronátom neinvestičného fondu Otváraj sa brána a Basketbalového krúžku, ktorý vedie Mgr. K. Kobolka. Stretli sa v ňom žiaci 8. a 9. ročníka, ktorým prišlo fandiť veľa spolužiakov, čo vytvorilo veľmi peknú „adrenalínovú“ atmosféru.

       Všetky zápasy mali veľmi dobrú úroveň a nebola v nich núdza o pekné akcie i množstvo. premenených košov i kuriózne, takmer 10-minútové, hádzanie trestných košov medzi 8.A a 8.C. Postup do finále si vybojovali žiaci 9.A a 8.B. Celkovým víťazom sa napokon stali predsa len o niečo skúsenejší  deviataci(všetci hráči z družstva – tak chlapci ako aj dievčatá navštevujú basketbalový krúžok). Na treťom mieste skončili žiaci 8.A a štvrtá priečka patrí vlaňajším finalistom - žiakom 9.B.

       Nakoniec nik neprišiel „skrátka“, veď bolo Mikuláša, a ten, prostredníctvom predsedníčky fondu, Mgr. T. Šupolovej, odmenil športujúcich žiakom balíčkami plnými všakovakých dobrôt. Poďakovanie za vynikajúci priebeh patrí aj telocvikárom – rozhodcom, Mgr. K. Kobolkovi a Mgr. Š. Malíkovi, ako aj fondu Otváraj sa brána, ktorý zastrešil celý turnaj a podporil športovanie našich detí tiež trofejami pre víťazov turnaja.

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (Mgr. Kamil Kobolka)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje