• Novinky

      • ŠKD v Mestskej knižnici a Mestskom múzeu

      • Dňa 23.10.2019 sme s deťmi zo školského klubu navštívili Mestskú knižnicu, kde sa konalo netradičné čítanie. Pani knihovníčky deťom čítali Tekvicové rozprávky a deti počas toho vydlabávali tekvice, ktoré teraz zdobia vchod do knižnice. Deti mali možnosť vidieť, že v knižnici sa okrem požičiavania kníh konajú aj rôzne zaujímavé podujatia. Po dokončení usmievavých tekvičiek si deti pozreli pútavú výstavu starožitných hračiek v Mestskom múzeu Karola Točíka. Výstava deti veľmi zaujala, pretože videli hračky, ktoré boli súčasťou detstva ich starých rodičov a dokonca sa s niektorými z nich mohli aj pohrať.

       (Mgr. Andrea Dodeková)

      • Dni voľby povolania

      • V utorok 29.10.2019  prebehli na našej škole v 9. ročníku Dni voľby povolania. Táto akcia bola zameraná na profesijnú orientáciu žiakov končiaceho ročníka.

       O možnostiach výberu vhodnej profesie prišli našich deviatakov informovať pracovníčky Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Čadci p. Mgr. Babuljaková, Mgr. Kubicová a Mgr. Byrtusová. Po poučnej prednáške žiaci robili test, v ktorom zisťovali, akým smerom sa uberať po skončení ZŠ.

        Možnosť konzultovať výber profesie spolu so svojimi deťmi a poradkyňami mali aj rodičia.

       Žiaci i rodičia hodnotili toto poradenstvo pozitívne. Páčil sa im spôsob a konzultácia s pracovníčkami, ktorá bola na vysokej profesionálnej úrovni a pomohla všetkým zúčastnením.

       (Mgr. Monika Janíková)

      • Strava v mesiaci november

      • Za stravu na mesiac november 2019 sa platí od 04.11.2019 do 08.11.2019.

       1-4 ročník      = réžia 5 € + za odobratý obed

       5-9 ročník      = réžia 5 € + 20dni x 0,03 €= 0,60 € = 5,60 € + za odobratý obed

       dôchodci       = 20 dní x 2,63 €=52,60 €

       zamestnanci = 20 dní x 0,88 €=17,60 €

      • Štúrovci zážitkovo

      • Napriek tomu, že odkaz štúrovcov je v súčasnosti viac ako aktuálny, pre žiakov je táto tematika veľmi vzdialená a nezáživná.

       Vnímajú štúrovcov, slovenský romantizmus a všetok ten „boj za niečo“ ako nudnú nevyhnutnosť a stereotyp tlačiaci na ich ušné bubienky v každom ročníku.

       Preto každá možnosť, ako  spríjemniť hodiny literatúry a zároveň sa aj niečo naučiť, je vítaná.

       Žiaci 7. A sú veľmi kreatívni, tímoví a často  sami prichádzajú s mnohými skvelými nápadmi na spríjemnenie vyučovania. Bonusom je, že svoje predstavy sa navyše snažia aj naozaj zrealizovať. Tento raz sa popasovali s básňou Slovo od Janka Kráľa, najrevolučnejšieho štúrovca. Ich cieľom bolo zdramatizovať báseň. Na splnenie úlohy mali naozaj veľmi krátky čas, navyše pracovali v náhodne vybranej skupine dobrovoľníkov. Avšak výsledok prekonal očakávania. Žiaci báseň nielen vynikajúco stvárnili, ale vystihli aj jej odkaz, symboliku slobody, Slovenska, národnej hrdosti...A to všetko s humorom a nadhľadom.

       Nikto v triede však nezaháľal. Tí, čo sa nepodujali na rolu hercov, boli divákmi a zároveň výtvarníkmi. Kým skupinka dobrovoľníkov pripravovala dramatizáciu, ostatní  sa pokúsili báseň stvárniť výtvarne.

       Svoju dramatizáciu siedmaci v nasledujúcich dňoch interaktívne J prezentovali aj spolužiakom v takmer celej škole.

       Sme presvedčení, že prostredníctvom takýchto aktivít sú žiaci  zase o krôčik bližšie  k  pochopeniu celoživotného odkazu Štúra a jeho družiny.

       Všetko fotrografie nájdete v školkom fotoalbume.

       (PhDr. Eva Dodeková)

      • Remeslá v našej ZŠ

      • Vďaka Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci mohli piataci v našej škole zažiť hodinu výtvarnej výchovy netradične a predovšetkým zaujímavo. Pracovníci z tejto inštitúcie ukázali žiakom, ako naši predkovia zhotovovali ručne predmety, ktoré sú dnes veľmi žiadané, lebo ich výrobe sa venuje čoraz menej ľudí.

                   Umelecký rezbár zasvätil chlapcov do základov práce s drevom. Praktické ukážky na slovo vzatého odborníka sa stretli u mladých Turzovčanov s veľkým záujmom. Výrazným plusom pre nich bolo, že si mnohé z toho, o čom dostávali informácie mohli i sami vyskúšať. Držať v rukách nástroje rezbára nie je totiž v súčasnosti pre mladých ľudí každodenná záležitosť. Na pamiatku si potom mohli nechať krásne vyrezávaný hríb, ktorý si sami vymaľovali i podpísali.

                   Dievčatá spolu s pracovníčkami kultúrneho strediska zdobili vianočné banky. Používali rôzne materiály na zdobenie i rôznorodé farby. Vzory a motívy, ktoré pritom použili boli často veľmi originálne a  umelecky pekne zvládnuté. Vyskúšali si i tradičné zdobenie bánk, typické pre náš región. Všetky ozdoby budú prístupné na výstave v Čadci, po ktorej sa stanú súčasťou vianočného stromčeka v škole. Niektoré z bánk boli od originálov naozaj na nerozoznanie.

                   Ukážky obidvoch remesiel sa u našich žiakov stretli s veľkým ohlasom. Toto stretnutie bolo jedným z príkladov, ako si aj v škole možno pripomínať tradície našich predkov a zároveň ako škola môže byť pre žiakov hrou.

       Všetky ostatné fotografie nájdete v školskom fotoalbume.

       (Mgr. Rastislav Bakajsa)

      • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

      • 16. október – Svetový deň zdravej výživy – nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Potrebný je najmä dostatok vitamínov, minerálov. Vitamíny sú najúčinnejšie v ovocí a v zelenine. Vedeli ste, že jeden pomaranč stačí na pokrytie dennej dávky vitamínu C?

        Práve preto sme sa v ŠKD v týždni od 21.10. do 25.10. zamerali na podporu zdravého životného štýlu a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny...Najskôr sme sa s deťmi   rozprávali o vitamínoch v ovocí a zelenine, kreslili si obľúbené ovocie, vyrobili ovocné pexeso, súťažili.

       Je známe heslo ,,Jeme aj očami“ , preto prinesené ovocie a zeleninu deti s p. vychovávateľkami  premenili na chutné smoothie, šaláty, ovocné šťavy, obrázkové  tanieriky  a iné dobroty. Veríme, že deti sme motivovali a na ovocí a zelenine si budú pochutnávať každý deň.

       Všetky ostatné fotografie nájdete vo fotoalbume na stránke školy.

       (Mgr. Zdena Vašulková)

      • Splnený sen - Jurko šerík

      • Ujo Juro Šerík je zázračný a dokáže neuveriteľné. Vidí rukami. Deti našej základnej školy mali tú česť a s ujom Jurkom už niekoľkokrát v predchádzajúcich rokoch spolupracovali. Dokonca vypletali i Srdce pre Slovensko. V tomto roku po prvýkrát navštívili samotné deti miesta v Dlhom Poli, ktoré pre majstra drotára znamenajú mnoho. Tu totiž žil jeho pradedo, slávny Jozef Holánik-Bakeľ. Tento pán povýšil drotárstvo na umenie a celé Slovensko preslávil v 19. storočí. A ujovi Jurovi sa podarilo splniť si sen. Zrekonštruoval chalupu jeho predkov.

       Deti 4. ročníka navštívili 23.10. a 24.10.2019 nielen Dom Jozefa Holánika-Bakeľa, ale aj Pamätnú izbu drotárstva. A tak sa prostredníctvom zaujímavého rozprávania pani Cingelovej v Pamätnej izbe drotárstva v Dlhom Poli dozvedeli mnoho zaujímavostí a ujo Šerík s priateľkou pridal ďalšie zo života drotárov. Okrem toho sa trpezlivo venoval našim deťom a tie si vyrobili vlastné drôtené výrobky – srdiečka a prstienky.       

       Niektoré z detí boli po návšteve uja drotára v pomykove, pretože sa nevedeli rozhodnúť, ktoré povolanie si zvolia. Ich predchádzajúce predstavy zmenil ujo Juro, chcú byť drotári. Snáď spoločne spoznajú ešte mnoho skvelých ľudí, ktorí ich budú pozitívne formovať v živote. A bolo by fajn, keby niekto pokračoval i v tomto krásnom remesle.

       Všetky ostatné fotografie nájdete vo fotogalérii.

       (Mgr. Zuzana Mozoliková) 

      • Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať

      • Rok 2019 priniesol jubilejný 10. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Do tohto nadnárodného projektu sa zapojila celá škola. Tohtoročná téma znela: „List za listom – baví ma čítať“. Žiaci pri tvorbe záložiek využili poznatky z literatúry a načreli aj do  vlastnej fantázie. Záložky, ktoré naši žiaci vytvorili, putovali do Základní školy v Starém Měste. Verím, že milo potešia, vyčarujú úsmev na tvári a splnia svoje poslanie, ktoré sa nesie v duchu  vzájomnej spolupráce, nadväzovania kontaktov, spoznávania jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov. Na záver chcem všetkým zúčastneným žiakom i pedagógom vrúcne poďakovať.

       (Mgr. Lucia Kolesárová)                                                                                             

      • Testovanie športových predpokladov žiakov prvého ročníka

      • V školskom roku 2018-19 bol  na základe zákona o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p)  spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov.

       Testovanie športových predpokladov tohtoročných prvákov prebiehalo už po druhýkrát i na našej škole. V dňoch 17. a 18. októbra boli otestovaní všetci prváci v desiatich disciplínach:  odmeraná hmotnosť a výška žiakov, testovali sme  predklon v sede dosahovaním, opakovanú zostavu s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 1 minútu, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh na 4x10 m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m a vlajkovú naháňačku. 

       Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín na špecializovanej testovacej batérie. Presnosť zadania dosiahnutých výkonov do ISTŽ je kľúčová z pohľadu validity výstupu, ktorý je zobrazený na certifikáte, ktoré dieťa dostane. Toto osvedčenie hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...). Všetky ostatné fotografie nájdete vo fotogalérii. (Mgr. Zuzana Kováčiková)

      • Ako je to s poplatkami za stravu?

      • Za stravu sa platí vždy v danom mesiaci prvých 5 pracovných dní.

        

       1 - 4 ročník = obed stojí 1,15 € ,dotácia od štátu 1,20 €. Žiaci platia 5 € réžia + za každý neodhlásený obed v plnej výške 1,15 €

       5 - 9 ročník = obed stojí 1,23 € , dotácia od štátu 1,20 €. Žiaci platia 5 € réžia +0,03 € ku každému obedu + za každý ne odhlásený obed v plnej výške 1,20€.

       V zmysle zákona 544/2010 Z.z. sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom pre žiakov ZŠ od 01.09.2019, ale musia splniť dve podmienky, že dieťa je v škole na vyučovaní a odoberie obed odčipnutím  v školskej jedálni. Ak tieto podmienky nie sú splnené, stravník musí obed vybrať a zaplatiť v plnej výške, nevzťahuje sa naň žiadna dotácia. 

       Odhlasuje sa na stránke www.strava.cz, 1 deň vopred do 14,00 hod.

      • O kúsok lepšie Slovensko so zmrzlinou Míša

      • Sme skupina mladých nadšencov prírody a životného prostredia, ktorých spájajú rovnaké hodnoty. A keďže nám nie je ľahostajné naše okolie zapojili sme sa aj v týchto dňoch do čistenia miest od odpadkov v okolí školy. Konkrétne sme sa vybrali na hlavnú cestu smerom na Bukovinu. Za necelú hodinu sme vyzbierali takmer 3 plné vrecia. Odvahu sme nestratili ani pri zastavení okoloidúceho auta s prosbou, či by nezobrali plné vrecia odpadov k najbližšiemu kontajneru. Mali sme šťastie, vrecia nám odniesli aj sme získali obdiv a pochvalu. Ak chceš urobiť aj ty niečo pre svoje okolie zapoj sa aj ty! Hlavným cieľom je najmä mať o kúsok lepšie Slovensko a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre našu prírodu.

       Veríme, že je to výzva a zároveň aj upozornenie pre ostatných aby si veci, ktoré si prinesú do prírody aj zo sebou odniesli a vyhodili v najbližších smetných košoch!

       Váš Ekotím

       (Mgr. Michaela Sabelová)

      • Európsky týždeň športu

      • Iniciatívou Európskej komisie je podpora športu a fyzickej aktivity v celej Európe aj formou Európskeho týždňa športu. Tento rok sa uskutočnil už 5. ročník a zapojilo sa doň viac ako 40 európskych krajín. Týždeň športu je určený pre všetkých bez ohľadu na vek či športovú výkonnosť. Hlavnou témou kampane #BeActive, ktorá je  súčasťou týždňa športu,je nabádať žiakov k pohybu nielen na vyučovaní, ale hlavne vo voľnom čase.

       Naša škola  zrealizovala Európsky týždeň športu už po tretíkrát. Cieľom bolo zapojiť počas vyučovania do športových súťaží čo najviac žiakov alebo ich viesť k fyzickej aktivite na vyučovacích hodinách. Na týždni športu sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov 5. – 9. ročníka v individuálnych i kolektívnych športoch.

       Individuálne súťaže patrili „kráľovnej športu“ – atletike a chlapcom  a dievčatám 6. – 9. ročníka. Súťažilo sa v štvorboji, ktorý bol rozdelený na dva dni. Prvý deň to bol hod kriketovou loptičkou a crossový beh na 800 m. Druhý deň žiaci absolvovali beh na 60 m a skok do diaľky.

       V kolektívnych športoch sa utvorili zmiešané družstvá. Piataci a šiestaci súťažili v turnaji vo vybíjanej sprevádzanom obrovským zanietením a bojovnosťou. Siedmaci odohrali napínavé stretnutie v prehadzovanej. 

       Európsky týždeň športu uzavrel turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat 8. a 9. ročníka, kde väčšiu skúsenosť prejavili deviataci.

       Na záver podujatia poďakoval riaditeľ školy všetkým za ich snahu a zápolenie v rámci fair play a najlepší atléti a športové kolektívy si prevzali zaslúžené medaily a poháre.

       Blahoželáme!

       (Mgr. Pavol Škorník)

      • SadOVO – Ovocinárski experti

      • V dňoch 14.10-16.10.2019 sa žiačky našej školy  Radoslava Hrušková a Alica Husárová z 6.A triedy zúčastnili vzdelávania v ovocinárskej oblasti v Zaježovej neďaleko Zvolena. Vzdelávaniu predchádzala prehliadka historických pamiatok mesta Zvolen. V rámci aktivít vzdelávacieho programu zážitkovým učením sme získali praktické vedomosti a zručnosti v oblasti ošetrovania a starostlivosti o ovocné dreviny, muštovaní, výsadbe ovocných drevín a využitia starých a krajových ovocných odrôd Slovenska. Dozvedeli sme sa niečo aj o včelách a o ich  starostlivosti v jeseni. Viac fotografií nájdete vo fotoalbume. (Mgr. Monika Janíková)

      • Tisícročným chodníčkom histórie (exkurzia)

      • V krásnom jesennom počasí sa žiaci piateho ročníka pustili do poznávania minulosti našej krajiny od praveku až po novovek. Ideálnym miestom, kde sa na pomerne malom geografickom priestore dajú sledovať rôzne dejinné obdobia, sú práve Bojnice. Vedľa romantického Bojnického zámku tu nájdeme stopy neandertálskeho človeka na nálezisku európskeho významu.

                   Preto sme sa rozhodli vtiahnuť piatakov do víru histórie práve tu. Do hlbín minulosti sa ponorili v Múzeu praveku, ktoré sa nachádza v blízkosti Prepoštskej jaskyne. Toto miesto poskytovalo úkryt neandertálskemu človekovi už asi pred 70 000 rokmi. Bolo tu nájdených viac ako 3 000 artefaktov z obdobia stredného paleolitu. Po prehliadke okolia jaskyne čakali na žiakov zaujímavé tvorivé dielne. Rozdelení do skupín si „zhotovovali“ svojich neandertálcov s nástrojmi, ozdobami i samotným oblečením. Tí potom mali za úlohu zatancovať obradný tanec za zvukov bubnov a tlieskania svojich spolužiakov. Okrem nových poznatkov si takýmto spôsobom užili aj kopec srandy.

                   Z Múzea praveku sa Turzovčania presunuli k jednému z najkrajších zámkov na celom Slovensku. Prechádzali nádherne zdobenými miestnosťami, kde sa čas akoby zastavil. Počúvali povesti i skutočné životné príbehy majiteľov hradu a mohli obdivovať umenie našich predkov. Prehliadka zámku vyvrcholila návštevou podzemia, ktoré bolo vlastne malebnou jaskyňou v travertínovom podloží hradného brala. Napriek zaujímavému výkladu sprievodkyne, mnohé zákutia tohto jedinečného miesta nepotrebovali žiadny komentár.

                   Bojnice určite zostanú v spomienkach účastníkov tejto exkurzie nielen vďaka množstvu zaujímavostí, s ktorými sa tu stretli. Čas strávený s kamarátmi a históriou súčasne je zároveň spôsob, ako spojiť príjemné s užitočným.(Mgr. Rastislav Bakajsa)

      • Spolupráca s Kericom pokračuje aj v tomto školskom roku

      • Dnes, 15.10. 2019 začala naša ZŠ ďalšiu sériu úspešnej spolupráce s čadčianskym Kericom v oblasti pôsobenia zahraničných dobrovoľníkov na pôde škôl. Tento raz k nám zavítal Jonathan z rakúskeho Innsbrucku. So žiakmi sa bude stretávať na hodinách anglického i nemeckého jazyka po celý školský rok. Žiaci tak budú mať možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, spoznať tradície i zvyky a tiež dozvedieť sa o živote mladých ľudí v Rakúsku. (PhDr. Eva Dodeková)

      • Cestovateľ Bob v našej 4.B

      • Dobrý deň! Volám sa Bob. Toto meno mi dali deti 4. B, ku ktorým som pricestoval v septembri takmer ako Bambuľka. Na rozdiel od nej som však k deťom nepricestoval z krajiny Zázračno v balíku previazanou stuhou. Teraz si ma deti odovzdávajú a do môjho zápisníka zapisujú naše spoločné zážitky, pridávajú fotografie, kresbičky. Deti 4. B ma teda poriadne rozmaznávajú. Kupujú mi čiapky, navštevujú rôzne zaujímavé miesta. Dokonca mám už aj súrodenca. Ja im ale za odmenu pomáham s úlohami. Keď si ma vystriedajú všetky deti 4. B, pripravia ma na cestu k iným deťom. Deťom inej školy, iného mesta. Potom sa opäť vrátim a porozprávam, čo všetko som zažil. Musím ale dodať, že v Turzovke mi je fajn! (Mgr. Zuzana Mozoliková)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje