Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Školská jedáleň

  Zo stravy sa môžete odhlásiť do 27.6.2018 do 12,00 hod.

  Pri ochorení si obed vybrať do obedára, alebo nájsť za seba náhradu.

 • Beseda budúce povolanie

  Dňa 8.06.2018 sa uskutočnila beseda o budúcom povolaní pre žiakov  8. ročníka s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Čadce s Mgr. Jarmilou Ligačovou a Mgr. Máriou Veselkovou. Žiaci boli informovaní o školách v našom okrese. Pomocou dotazníka žiaci dostali informácie z oblasti zamestnania a pracovných možností, aké vzdelanie musia dosiahnuť na dané zamestnanie. Poradili žiakom ôsmych ročníkov, aké kritériá sú vhodné pri výbere budúceho povolania.
   

 • Beseda budúce povolanie

  Do galérie Beseda budúce povolanie boli pridané fotografie.

 • Beseda s kriminalistom

  Predposledný pondelok šk. roka 2017/2018 patril  besede deviatakov s kpt. Vladimírom Svobodom z Ostravy. Pán Svoboda pôsobil takmer 30 rokov v službách polície v Hradci Králové či Prahe, naposledy však v Ostrave v odbore kriminálnej polície na oddelení kriminálnej techniky. Neskôr svoje praktické skúsenosti 10 rokov odovzdával študentom ako pedagóg. Momentálne je na zaslúženom dôchodku.

  Beseda sa skladala z dvoch častí. V prvej polovici sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o teórii kriminalistiky a jej rôznych odvetviach, ako sú daktyloskopia, mechanoskopia, trasológia, pachové stopy a biológia DNA. Teoretickú stránku tejto vedy  okorenil pán Svoboda  konkrétnymi prípadmi z praxe, ktoré boli naozaj mrazivé. Upozornil na závažnosť a stúpajúcu tendenciu kriminality mládeže. Druhá časť besedy  sa niesla v duchu otázok a odpovedí. Našich žiakov zaujímali najťažšie prípady, na ktorých pracoval, tiež psychická stránka kriminalistu či  nevyriešené prípady a mnohé ďalšie.

  Zo stretnutia si odnášame množstvo odborných informácií  z pohľadu profesionála, no zároveň sme sa dozvedeli o vplyve tohto náročného povolania na psychiku človeka.

  Ďakujeme!

 • Beseda s kriminalistom

  Do galérie Beseda s kriminalistom boli pridané fotografie.

 • Burza kníh

  Aj tento školský rok sa v našej škole uskutočnila výmenná burza kníh. Zorganizovali  ju triedne učiteľky prvých ročníkov dňa 11.6. 2018. Výstavka prinesených, už nepotrebných knižočiek, ktoré tak dostali svoju druhú šancu, trvala celé predpoludnie. Hodiny čítania v tento deň mali  prváci netradične – na školskej chodbe. Čítali a prezerali, z množstva kníh hľadali tie najzaujímavejšie. Takmer všetky prinesené knižky určené na výmenu si čoskoro našli svojich nových majiteľov. Naše poďakovanie patrí i rodičom prvákov, osobitne rodičom Elišky z 1.A, ktorí do burzy kníh darovali vyše 20 pekných a zachovalých knižočiek a prispeli tak k zorganizovaniu milej akcie.

 • Burza kníh

  Do galérie Burza kníh boli pridané fotografie.

 • Pozdrav zo školy v prírode

  Do galérie Pozdrav zo školy v prírode boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode

  Krahule sú malebná obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom v blízkosti Kremnice. Táto čarovná obec sa stala domovom pre našich žiakov na 5 dní, pretože od 11.06.2018 do 15.06.2018 sa práve tu 51 štvrtákov v sprievode štyroch učiteliek zúčastnilo školy v prírode. V podstate sme však navštívili obec „Tramptáriu“, pretože počas školy v prírode sú Krahule pre deti jediným rozprávkovým kráľovstvom. Plnením úloh, zúčastňovaním sa na remeslách, hraním divadla, tancom a mnohými inými aktivitami mohli deti získavať body, teda „tramptáre“. Keďže naše skvelé deti boli úžasné a držali spolu ako jeden tím, zlatý poklad z „Tramptárie“ sa podarilo získať práve našim deťom z Turzovky. A nielenže sa nám podarilo preukázať našu súdržnosť, ale pekne zodpovedne sme si plnili i naše hladné brušká, ktoré veľmi úspešne napĺňali geniálne tety kuchárky. Tie si chceli naše deti vziať i k nám do Turzovky. Súčasťou programu bola i turistika k vyhliadkovej veži na Krahulskom vrchu, prechádzka rozprávkovým lesom, ale i návšteva starobylého Kostola sv. Jána Krstiteľa spoločne so vztýčeným kameňom, ktorý oznamuje, že toto miesto je geografickým stredom Európy. Deti odchádzali plné skvelých dojmov i úžasných a nezabudnuteľných zážitkov. 

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Adela a Viktor

  Nezištnosť, otvorenosť, priamosť, pokora a skutočný záujem o čokoľvek... - aj toto sú atribúty vzácnych ľudí.

  Takýmito vzácnymi a nezabudnuteľnými osobnosťami sú aj Adela a Viktor Vinczeovci, ktorí k nám zavítali 12. júna. Počiatočnú nervozitu z príchodu známych osobností vystriedali eufória a príjemná atmosféra. Získali si nás svojou prirodzenosťou, úprimným záujmom o všetko dianie okolo a v neposlednom rade vtipom a nadhľadom. Vyžarovala z nich upokojujúca harmónia. Jednoducho, prekonali všetky naše očakávania. Žiaci mali možnosť prostredníctvom besedy pýtať sa na čokoľvek a vyskúšali si tak, ako vyzerá skutočné interview v praxi.  Dozvedeli sme sa veľa z Adelinho i Viktorovho  osobného i pracovného života. Obaja ochotne, ale predovšetkým duchaplne a humorne odpovedali na akékoľvek otázky, rozdávali autogramy a fotografovali sa s našimi žiakmi. So záujmom si pozreli exteriér i interiér školy a rovnako sa zaujímali o život v škole, úspechy žiakov i každodenné školské problémy. 

  Veľmi si vážime, že si Adela a Viktor  pri svojej veľkej pracovnej zaneprázdnenosti  našli čas na návštevu Základnej školy v Turzovke. Ďakujeme!

 • Adela a Viktor

  Do galérie Adela a Viktor boli pridané fotografie.

 • Zápis detí do ŠKD

  V mesiaci jún sa uskutoční zápis detí do školského klubu na školský rok 2018/2019.

  Datí, ktoré školský klub navštevujú dostanú zápisný lístok v klube. Vypísaný ho prinesú späť do 22.6.2018.

  Pre deti, ktoré školský klub ešte nenavštevovali si rodičia môžu zápisný lístok prevziať u vychovávateliek denne od 11,00 do 17,00 hod. Tešíme sa na vás.

 • Dôležité
 • Zber papiera
 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Dokumenty
 • Projekt The Slovak and Czech
 • Aby sme nezabúdali...