Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň narcisov

  V piatok 13.4.2018 sa uskutočnil 22. ročník najväčšej verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine SR „Deň narcisov“ na celom území Slovenska.

  Zapojili sa do nej v rámci dobrovoľníckej činnosti aj turzovskí skauti a žiaci základnej školy. Za dobrovoľný finančný dar dostal každý darca kvietok narcisu, ako poďakovanie za pomoc onkologickým pacientom. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo skautom a žiakom v uliciach mesta a v základnej škole vyzbierať čiastku 1 502,37 €, čo je o 235,60 € viac ako v minulom roku. Do zbierky sa zapojili aj študenti gymnázia, a tak sme spoločne vyzbierali sumu 2 149,38 €, ktorá bola odoslaná na účet LPR. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky na boj proti zákernej chorobe – rakovine.

 • Deň narcisov

  Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

 • Čitateľský viacboj

  Marec je už od nepamäti známy ako mesiac knihy. Pri tejto príležitosti si žiaci 2. ročníka zmerali sily v súťaži Čitateľský viacboj. Každý týždeň na nich čakali rôzne úlohy zamerané na čítanie s porozumením. V každej úlohe museli zvládnuť prečítať a porozumieť pripraveným textom bez akejkoľvek pomoci učiteľa. Dokázali nám nielen to, že rozumejú tomu, čo čítajú ale ukázali aj svoju šikovnosť i logické myslenie.

  Vyhrať však mohli iba tí najlepší. Musíme však podotknúť, že rozdiely v počte získaných bodov boli len minimálne, čo nás naozaj potešilo.  Umiestnenie:

  1. miesto: Ella Talová (2.A), Mária Ďurechová (2.B), Rebeca Chnúriková (2.C)

  2. miesto: Aneta Gejdošová ( 2.A), Emma Romanová (2.B), Kristína Kapusňáková (2.C)

  3. miesto: Ema Tomalová (2.A), Marek Smreček(2.B), Izabela Ciesaríková (2.C)

 • Čitateľský viacboj

  Do galérie Čitateľský viacboj boli pridané fotografie.

 • Čarovné škrupinky

  Pred veľkonočnými sviatkami sa v dňoch 26. – 28.3.2018 uskutočnila v Dome kultúry v Turzovke veľkonočná výstava pod názvom „Čarovné škrupinky“. Vystavovali na nej svoje práce aj deti zo školského klubu, ktoré sa takto mohli pochváliť svojimi nápadmi a tvorivým duchom. Výstavu si prišli pozrieť počas troch dní aj žiaci našej školy. Boli trochu sklamaní tým, že sa v tomto roku zúčastnilo málo vystavovateľov. Chýbali tu medovníčky a drobnosti, ktoré by si mohli zakúpiť. Mohli však obdivovať krásu a zručnosť, s akou boli vyrobené kraslice a veľkonočné vence. Pretože výstava nebola obsiahla, využili tretiaci možnosť navštíviť mestskú knižnicu, ktorá sa nachádza v tej istej budove v rámci Marca - mesiaca knihy.

 • Čarovné škrupinky

  Do galérie Čarovné škrupinky boli pridané fotografie.

 • Marec - mesiac knihy

  Už  viac ako polstoročie si v marci pripomíname dôležitosť existencie kníh.

  Knihy sú pre nás nenahraditeľné a po stáročia majú pevné  miesto v našom živote. Neustále však akosi  zabúdame na krásu  slova,  vôňu kníh...

  Pri príležitosti Marca – mesiaca kníh sme pre žiakov pripravili množstvo aktivít, ktorých cieľom bolo podnietiť ich vzťah ku knihe i k čítaniu.

  Už tradične sme si pripomenuli, prečo sa práve marec pýši týmto prívlastkom. Žiaci tvorivo pracovali so životnou cestou a posolstvom Mateja Hrebendu. Hravo – formou súťaže -  si precvičili vyhľadávanie zaujímavých informácií v učebnici literatúry, v skupinách si osvojili lexiku súvisiacu práve s knihami, kníhtlačou či knižnicami. Žiaci mali tiež  možnosť priniesť a predstaviť svoju obľúbenú knihu. Okrem toho bolo ich úlohou napísať zaujímavú recenziu a prezentovať ju žiakom, diskutovať o knihe i o vyznení recenzie z nej prameniacej.

  Pod názvom Postava ožíva sa žiaci prostredníctvom projektu pokúsili priblížiť svoju obľúbenú literárnu postavu. Zaoberali sa tiež  pôvodom a využitím papyrusu a napokon mali možnosť na replike papyrusového zvitku zanechať odkaz pre budúce generácie. V ankete odpovedali na viaceré otázky týkajúce sa čítania a vzťahu ku knihám. Mali možnosť stať sa na chvíľu spisovateľmi, nechať sa unášať na krídlach fantázie a dokončiť príbeh. Starší žiaci navštívili mladších žiakov a pripravili si pre nich netradičné čítanie s množstvom zaujímavých otázok a malými aktivitami.

  Pretože marec je v tomto roku nielen mesiacom kníh, ale slávili sme aj Veľkú noc, žiaci si pripravili konferenciu o tomto sviatku. Museli siahnuť po viacerých prameňoch, predovšetkým po internetových encyklopédiách, aby si preštudovali zvyky a tradície rôznych krajín (napr. Írska, Talianska či Grécka) a následne ich spracovali do pútavej podoby vo forme malých prezentácií a inscenácií. Niektorí žiaci mali za úlohu počas veľkonočných prázdnin vytvoriť vlastnú knižku, ktorá by odrážala práve zážitky či tradície súvisiace s Veľkou nocou, prípadne si zvoliť vlastnú tematiku a spracovať ju. Žiaci zaujali rozmanitosťou príbehov i rozsahom.

  Priestory školskej budovy  už tradične ozvláštnil aj  literárny strom, na ktorom rozkvitlo množstvo farebných kvetov.  Každý kvietok mal v sebe ukrytý názov knihy či kníh, ktoré žiaci naozaj prečítali, i odporúčanie prečo si spomínanú knihu prečítať.

  Veríme, že všetky tieto počiny boli pre našich žiakov inšpiráciou a literatúra sa časom stane neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života...

 • Marec - mesiac knihy

  Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1. ročníka

  Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda

  Dňa 13.3. 2018  zorganizovalo CVČ Čadca okresné kolo  Pytagoriády. Tejto matematickej súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy, zástupcovia 4. až 7. ročníka.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali:

  4. ročník: 

  17. – 19. miesto: Ema Jančíková,  s počtom bodov 15

  5. ročník:

  1. miesto: Júlia Pavlišinová , s počtom bodov 25

  5.-8. miesto: Ján Kapusniak,  s počtom bodov 22

  9.-14.  miesto: Laura Marcineková , s počtom bodov 21

 • Volejbal dievčatá

  Dňa 23.3. sa v priestoroch telocvične ZŠ Čadca – Rázusova uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat. V konkurencii šiestich základných škôl sa naše žiačky umiestnili na 4. mieste.

  Celkové poradie:

  1. miesto: ZŠ Čadca – Rázusova

  2. miesto:  ZŠ M. R. Štefánika Čadca

  3. miesto:  ZŠ Oščadnica – Nižný koniec

  4. miesto:  ZŠ Turzovka

  5.- 6. miesto:  ZŠ M. Mravca Raková

  5.- 6. miesto:  ZŠ Oščadnica – Ústredie

 • Ministerka školstva odovzdala ocenenia

  Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27.3.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda
  a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

  Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj
  v súvislosti s významnými životnými jubileami.

  Za našu školu bola ocenená  Danica Janišová za celoživotnú pedagogickú činnosť v oblasti mimoškolskej výchovy, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a veľký prínos pri rozvoji školskej knižnice.

  Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny
  v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

  „Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

 • Ministerka školstva odovzdala ocenenia

  Do galérie Ministerka školstva odovzdala ocenenia boli pridané fotografie.

 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Dokumenty
 • Projekt The Slovak and Czech
 • Aby sme nezabúdali...
 • Tlačová správa
 • Projekt RECYKLOHRY