• Úspechy školy

     • Šk.rok 2014 / 2015

     • Pro Slavis - celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov s medzinárodnou účasťou
      1. miesto za školský časopis Čítanie pod lavicou
      Laureát súťaže

      Celoslovenská súťaž o "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" 
      3. miesto

      Literárna súťaž "O cenu Rudolfa Jašíka" 
      Ocenení žiaci: Veronika Szotkovská (próza)
                              Ladislav Sivera (poézia)

      Všetkovedko 
      2.ročník: Júlia Pavlišinová, Ema Kopásková
      3.ročník: Gabriela Kubačáková, Ján Hovorka, Sofia Ševcová
      4.ročník: Kamila Kobolková, Tomáš Mlkvik

      Olympiáda zo SJL - okresné kolo 
      5.miesto: Marianna Čurajová

      Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo 
      kategória 1A - 6.miesto: Marcus Pištek
      kategória 1B - 7.miesto: Alica Dorociaková


      Krása slova - obvodné kolo
      I.kategória 2.-3. ročník
      poézia - 1.miesto: Elisabeth Materanková
      II.kategória 4.-6. ročník
      poézia - 3.miesto: Michaela Stopková
      próza - 3.miesto: Alica Kotková
      III.kategória 7.-9. ročník
      poézia - 1.miesto: Tamara Dodeková
                    2.miesto: Marianna Čurajová
      próza - 2.miesto: Lenka Kyjanicová

      Geografická olympiáda - okresné kolo 
      úspešní riešitelia:
      kategória F 6.-7. ročník
      11.miesto: Marcus Pištek
      kategória E 8.-9. ročník
      10.miesto: Timotej Ponek
      18.miesto: Simona Žembová
      28.miesto: Dávid Hranec

      Dejepisná olympiáda - okresné kolo
      kategória F 6. ročník
      1.miesto: Maroš Kriščák
      2.miesto: Ladislav Sivera
      kategória E 7. ročník
      3.miesto: Marcus Pištek
      7.miesto: Veronika Szotkovská
      kategória D 8. ročník
      1.miesto: Simona Žembová
      kategória C 9. ročník
      1.miesto: Timotej Ponek
      4.miesto: Juraj Šimčisko

      Biologická olympiáda - okresné kolo
      Kategória C:
      3.miesto: Samuel Skaličan
      5.miesto: Soňa Cholevová

      Krása slova - okresné kolo
      I. kategória - poézia
      2.miesto: Elisabeth Materánková
      III. kategória - poézia
      3.miesto: Tamara Dodeková
      III. kategória - próza
      1.miesto: Valika Janešíková

      Slová, hra a my 
      regionálna prehliadka detských recitačných kolektívov
      1.miesto

      Slávici Horných Kysúc
      kategória 1. - 4. ročník
      1.miesto: Radoslav Záhumenský
      2.miesto: Alexandra Stuchlíková
      3.miesto: Barbora Barčáková
      Cena poroty: Kamila Kobolková
      kategória 5. - 9. ročník
      1.miesto: Eva Červencová
      3.miesto: Eliška Machovčáková
      Cena poroty: Martin Janešík
      sólisti inštrumentalisti
      2.miesto: Mária Záhumenská

      Pytagoriáda - okresné kolo
      úspešní riešitelia
      Martina Pavúková
      Simona Žembová

      Volejbal žiačky - okresné kolo
      2.miesto

      Vybíjaná žiačky - obvodové kolo
      2.miesto

      Biologická olympiáda - okresné kolo
      kategória E
      5.miesto: Alica Dorociaková

      Volejbal žiaci - okresné kolo
      1.miesto

      Chemická olympiáda - okresné kolo
      1.miesto: Marianna Čurajová

      Matematický klokan - medzinárodná súťaž
      najlepšie umiestnenie dosiahli:
      Lucia Blaskovicsová
      Nikola Foldinová
      Simona Žembová

      Chemická olympiáda - krajské kolo
      kategória D - úspešná riešiteľka 
      Marianna Čurajová (22.miesto)

      Dejepisná olympiáda - krajské kolo
      2.miesto: Simona Žembová
      14.miesto: Timotej Ponek

      Základoškolská odborná činnosť 
      7.miesto: Zuzana Vavricová

      Vajanského Martin - krajské kolo 
      2.miesto: DRK Priatelia múz

      Deň ľudovej rozprávky
      ocenená práca
      Dávid Kohutiar


      Futbal MC Donald Cup 2005 a ml.
      obvodné kolo 2.miesto
      okresné kolo 1.miesto
      krajské kolo 8.miesto

      Futbal Dôvera Cup 2002 a ml.
      obvodné kolo 3.miesto

      Futbal Jednota cup 1999 a ml.
      obvodné kolo 1.miesto
      okresné kolo 3.miesto

      Futsal 1999 a ml.
      okresné kolo 2.miesto
       


       


       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje