• Úspechy školy

     • Šk.rok 2011 / 2012

     • Pro Slavis – celoslovenská súťaž školských časopisov
      Cena Matice slovenskej za školský časopis „Čítanie pod lavicou“

      Technická olympiáda – okresné kolo
      l. miesto: Pavol Jaroš a Veronika Cholevová, 9.A (kategória A)
      2. miesto: Patrik Hoško, 6.A (kategóriaB)
      5. miesto: Jakub Chrobák, 6.A (kategória B)

      Florbal - kvalifikačné kolo
      3. miesto   

      7. ročník celoslovenskej súťaže "O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice"
      7. miesto 

      Technická olympiáda – krajské kolo
      4. miesto: Pavol Jaroš a Veronika Cholevová

      Olympiáda  z nemeckého jazyka – obvodné kolo
      1. miesto: Dávid Cudrák
      3. miesto: Roman Chnenšť

      Olympiáda  z anglického jazyka – obvodné kolo
      5. miesto: Jakub Dybala

      Matematická olympiáda  – obvodné kolo
      1. miesto: Tamara Kašíková
      2. miesto: Jakub Kubačák
      4. miesto: Soňa Cholevová

      Geografická olympiáda  – obvodné kolo
      5. miesto: Roman Chrenšť
      7. miesto: Dávid Hrivík

      Dejepisná olympiáda  – obvodné kolo
      1. miesto: Jana Matejíková
      1. miesto: Miroslav Baránek
      2. miesto: Jarka Gužíková
      3. miesto: Dávid Hrivík
      4. miesto: Július Sabela
      6. miesto Timotej Ponek
      7. miesto: Lenka Kyjanicová

       

      Krása slova  – spádové kolo
      Poézia: 3.miesto -  Dominika Stopková
                   3.miesto -  Marek Nekoraník
      Próza:   2.miesto - Valéria Janešíková

      Pytagoriáda  – okresné kolo
      3.miesto: Dávid Janiš
      5.miesto: Šimon Mekiňa

      Malý futbal – obvodné kolo
      2. miesto

      McDonalds Cup – malý futbal – obvodné kolo
      2. miesto

      Halový turnaj v minifutbale – obvodné kolo
      2. miesto

      OB volejbal ZŠ chlapci
      2. miesto

      Vybíjaná žiačok  – obvodné kolo
      3. miesto

      Biologická olympiáda, kategória D – obvodné kolo
      2. miesto: Nikola Kozubová

      Jednota Cup – malý futbal – obvodné kolo
      2. miesto

      Atletika - okresné kolo
      4. miesto - družstvá
      1. miesto Matulík Marek - vrh guľou

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje