• Úspechy školy

     • Šk.rok 2010 / 2011

     •  „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

      Celoslovenská súťaž školských knižníc

      12.meisto

       

      PRO SLAVIS

      Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov s medzinárodnou účasťou

      2.miesto školský časopis „Čítanie pod lavicou“

       

      Detská rozprávková Žilina

      Celoslovenská literárna súťaž

      1.miesto Júlia Banetková v II. kategórii

       

      Jašíkove dni

      5.ročník regionálnej literárnej súťaže „O cenu Rudolfa Jašíka“

      Ocenení žiaci: Veronika Cholevová, Jozef Porvazník, Michaela Valčuhová

       

      „Na brehu priezračnej Kysuce“

      Regionálna fotosúťaž amatérov a profesionálov

      3.miesto Dana Zajacová, Dávid Janiš, Kristína Tebulová

       

      Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo

      3.miesto Dávid Cudrák

       

      Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

      3.miesto Roman Chrenšť

      4.miesto Vladimír Nekoranec

       

      Všetkovedko

      Vedomostná súťaž pre žiakov 3.-4.ročníka

      Titul Všetkovedko Jakub Kopásek

       

      Prednes poézie a prózy - spádové kolo

      Poézia: 1.miesto Natália Perďochová

                   3.miesto Jozef Porvazník

      Próza:  1.miesto Valéria Janešíková

                   1.miesto Marianna Čurajová

       

      Dejepisná olympiáda - okresné kolo

      1.miesto Jana Matejíková

      2.miesto Jarka Gužíková

      3.miesto Patrik Vavrinec

      5.miesto Filip Skaličan

      5.miesto Natália Hrancová

      5.miesto Jana Kullová

      6.miesto Alexandra Neckárová

       

      Geografická olympiáda - okresné kolo

      1.miesto Roman Chrenšť

      2.miesto Filip Ciesarik

      5.miesto Vedronika Cholevová

       

      Biblická olympiáda - obvodové kolo

      4.miesto

       

      Krása slova - okresné kolo

      Poézia: 3.miesto Natália Perďochová

      Próza: 2.miesto Marianna Čurajová

                  3.miesto Valéria Janešíková

       

      Biologická olympiáda - okresné kolo

      4.miesto Veronika Cholevová

       

      Chemická olympiáda - okresné kolo

      10.miesto Tomáš Jaroš

       

      Pytagoriáda - okresné kolo

      1.miesto Ladislav Dlhopolček

      2.miesto Marcus Pištek

      7.miesto Tomáš Hrubý

       

      Hokejbal - okresné kolo

      1.miesto

       

      „Les ukrytý v knihe“

      Celoslovenská súťaž k Medzinárodnému roku lesov

      1.miesto školská knižnica

       

      Naše športovisko - Poriadok, či neporiadok?

      Celoslovenská fotografická súťaž

      1.miesto Dávid Janiš v I. kategórii 

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje